Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Egendom och verksamhet
  • Egendomsförsäkringar för företag

Egendomsförsäkringar för företag ger skydd mot egendomsskador

Tillsammans kan vi plocka ihop en helhet av egendomsförsäkringar som passar just ditt företags behov.
Kontakta oss för offert

Brand, läckageskada, skadegörelse. Olika egendomsskador kan ge dig huvudbry och också leda till stora ekonomiska förluster för ditt företag. Men oroa dig inte, vi kan hjälpa dig att gardera dig mot dem i förväg. Med våra egendomsförsäkringar kan du försäkra företagets lösa egendom och byggnader mot många olika skador.

Plocka ihop ett försäkringsskydd som passar ditt företag av separata egendomsförsäkringar

Välj försäkringsskyddets omfattning enligt företagets behov

Vi hjälper dig att plocka ihop en helhet av egendomsförsäkringar som passar just ditt företags behov. Vi beaktar företagets verksamhet och miljö. På egendomsförsäkringarnas pris inverkar bland annat försäkringsbelopp, vald självrisk, försäkringens giltighetsområde och företagets bransch. 

Utöver egendomsförsäkringar behöver ditt företag avbrotts-, transport-, ansvars- och rättsskyddsförsäkringar som skydd.

Hos oss får du sakkunnig hjälp när en skada inträffar

Råkade ditt företags lokaler ut för brand, läckageskada eller skadegörelse? Ingen fara – vi hjälper dig!

Du kan anmäla egendomsskador elektroniskt eller genom att ringa vår skadetjänst.

Du får tydliga anvisningar om vilka redogörelser vi behöver och hur ersättningen framskrider.

Anvisningar för skadesituationer

Råkade du ut för en skada?

Byggnad skadades Företagets verksamhets avbröts till följd av olycksfall eller egendomsskada Cyber- eller dataskyddskada i företaget Rättegångskostnader Skada om vållats en annan Företagets transportskador
Se övriga skador

Ta del av broschyren

Broschyren Företagsskydd

Samtliga försäkringar och tjänster för företag

Försäkringar för företagare

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd