Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Egendom och verksamhet
  • Egendomsförsäkringar för företag

Egendomsförsäkringar för företag ger skydd mot egendomsskador

Tillsammans kan vi plocka ihop en helhet av egendomsförsäkringar som passar just ditt företags behov.
Kontakta oss för offert

Brand, läckageskada, skadegörelse. Olika egendomsskador kan ge dig huvudbry och också leda till stora ekonomiska förluster för ditt företag. Men oroa dig inte, vi kan hjälpa dig att gardera dig mot dem i förväg. Med våra egendomsförsäkringar kan du försäkra företagets lösa egendom och byggnader mot många olika skador.

Plocka ihop ett försäkringsskydd som passar ditt företag av separata egendomsförsäkringar

Välj försäkringsskyddets omfattning enligt företagets behov

Vi hjälper dig att plocka ihop en helhet av egendomsförsäkringar som passar just ditt företags behov. Vi beaktar företagets verksamhet och miljö. På egendomsförsäkringarnas pris inverkar bland annat försäkringsbelopp, vald självrisk, försäkringens giltighetsområde och företagets bransch. 

Utöver egendomsförsäkringar behöver ditt företag avbrotts-, transport-, ansvars- och rättsskyddsförsäkringar som skydd.

Hos oss får du sakkunnig hjälp när en skada inträffar

Ska företagets tvist behandlas i domstol eller föll det offer för ett brott? Ingen fara – vi hjälper dig!

Du kan ansöka om ersättning för rättegångskostnader elektroniskt på Mitt Fennia.

Vi hjälper dig när rättegångskostnader uppstår i tviste- och brottmål.

Anvisningar för skadesituationer
Kontakta oss, så plockar vi ihop en egendomsförsäkring som passar just ditt företag.

Råkade du ut för en skada?

Byggnad skadades Företagets verksamhets avbröts till följd av olycksfall eller egendomsskada Cyber- eller dataskyddskada i företaget Rättegångskostnader Skada om vållats en annan Företagets transportskador
Se övriga skador

Ta del av broschyren

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Privatkunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd