Hyppää sisältöön
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Dataskydd och användarvillkor
  • Digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde i kraft den 1 april 2019. Genom lagen genomförs EU:s tillgänglighetsdirektiv. Regleringen ska främja tillhandahållande av högklassiga och säkra digitala tjänster och ge specialgrupper i samhället, som personer med syn- eller hörselskador, läs- eller koncentrationssvårigheter och äldre personer, bättre förutsättningar att själv använda tjänster. Det att tillgänglighet beaktas främjar likvärdighet och ger till exempel personer med funktionsnedsättning bättre möjligheter att använda digitala tjänster.

Vi har inlett tillgänglighetsarbetet och kommer att se till att kundinriktning, enkel användning och datasäkerhet beaktas i Fennias nättjänster. Vi vill erbjuda våra kunder likvärdiga möjligheter att uträtta ärenden i våra elektroniska servicekanaler.

Feedback på tillgänglighet

Du kan lämna feedback på våra nättjänsters tillgänglighet. Ange på feedbackblanketten
att din feedback gäller nättjänsters tillgänglighet.

Beställ icke-tillgängligt material i tillgänglig form

Du kan använda den här elektroniska blanketten för att beställa
material som inte finns i tillgänglig form på vår webbplats Du får ett svar
senast inom den lagstadgade tiden på två veckor.

Tillgänglighetsutlåtanden

Tillgänglighetsutlåtanden för Fennia Livs nättjänster publiceras senast den 31 december 2020.
Tillgänglighetsutlåtandena för mäklarportalen och företagsportalen har
publicerats i respektive tjänster.

Tillgänglighetsutlåtande för fennia.fi, uppdaterat 1.6.2021

Tillgänglighetsutlåtande för elektronisk underskrift, publicerat 18.9.2020

Tillgänglighetsutlåtande för Mitt Fennia för privathushåll, publicerat 22.9.2020

Tillgänglighetsutlåtande för mobilt reseförsäkringskort, publicerat 22.9.2020

Tillgänglighetsutlåtande för Mitt Fennia för företagskunder, publicerat 9.10.2020

Tillgänglighetsutlåtande för webbutik, publicerat 9.10.2020

Tillgänglighetsutlåtande för Fennia Livs webbutik, publicerat 18.12.2020

Tillgänglighetsutlåtande för Fennia Livs Mitt Fennia, publicerat 18.12.2020

Tillgänglighetsutlåtande för Fennia Livs elektroniska hälsodeklaration, publicerat 18.12.2020

Tillgänglighetsutlåtande för chattjänsten, uppdaterat 5.10.2021

Tillgänglighetsutlåtande för blanketten Dina försäkringsärenden, utredning av kundens försäkringsbehov, publicerat 2.7.2021

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd