Hyppää sisältöön
Fennia.fi
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Dataskydd och användarvillkor
  • Digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde i kraft den 1 april 2019. Genom lagen genomförs EU:s tillgänglighetsdirektiv. Regleringen ska främja tillhandahållande av högklassiga och säkra digitala tjänster och ge specialgrupper i samhället, som personer med syn- eller hörselskador, läs- eller koncentrationssvårigheter och äldre personer, bättre förutsättningar att själv använda tjänster. Det att tillgänglighet beaktas främjar likvärdighet och ger till exempel personer med funktionsnedsättning bättre möjligheter att använda digitala tjänster.

Vi har inlett tillgänglighetsarbetet och kommer att se till att kundinriktning, enkel användning och datasäkerhet beaktas i Fennias nättjänster. Vi vill erbjuda våra kunder likvärdiga möjligheter att uträtta ärenden i våra elektroniska servicekanaler.

Feedback på tillgänglighet

Du kan lämna feedback på våra nättjänsters tillgänglighet. Ange på

feedbackblanketten

att din feedback gäller nättjänsters tillgänglighet.

Tillgänglighetsutlåtanden på finska publiceras senast den 23 september.
Utlåtandena publiceras på svenska senast den 15 oktober.Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd