Hyppää sisältöön
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Dataskydd och användarvillkor
  • Digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde i kraft den 1 april 2019. Genom lagen genomförs EU:s tillgänglighetsdirektiv. Regleringen ska främja tillhandahållande av högklassiga och säkra digitala tjänster och ge specialgrupper i samhället, som personer med syn- eller hörselskador, läs- eller koncentrationssvårigheter och äldre personer, bättre förutsättningar att själv använda tjänster. Det att tillgänglighet beaktas främjar likvärdighet och ger till exempel personer med funktionsnedsättning bättre möjligheter att använda digitala tjänster.

Vi har inlett tillgänglighetsarbetet och kommer att se till att kundinriktning, enkel användning och datasäkerhet beaktas i Fennias nättjänster. Vi vill erbjuda våra kunder likvärdiga möjligheter att uträtta ärenden i våra elektroniska servicekanaler.

Feedback på tillgänglighet

Du kan lämna feedback på våra nättjänsters tillgänglighet. Ange på

feedbackblanketten

att din feedback gäller nättjänsters tillgänglighet.

Beställ icke-tillgängligt material i tillgänglig form

Du kan använda den här

för att beställa
material som inte finns i tillgänglig form på vår webbplats Du får ett svar
senast inom den lagstadgade tiden på två veckor.

Tillgänglighetsutlåtanden

Tillgänglighetsutlåtanden för Fennia Livs nättjänster publiceras senast den 31 december 2020.
Tillgänglighetsutlåtandena för mäklarportalen och företagsportalen har
publicerats i respektive tjänster.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd