Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Fennias samhällsansvar
  • Personal

Personal

Kompetent, välmående och motiverad personal

Fennia är en arbetsplats som det är trevligt att komma till och där man upplever framgång och möjligheter till kontinuerlig utveckling. Vi utvecklar vår arbetsmiljö i samarbete med våra medarbetare och investerar i en säker arbetsmiljö och säkra arbetsförhållanden. Välbefinnande på arbetet uppnås också genom framgångsrik kompetensstyrning och genom att följa våra ledningsprinciper.

Att hålla sina kunskaper uppdaterade och lära sig nya saker är viktiga färdigheter i arbetslivet. Vi ger personalen möjlighet att utveckla sina yrkeskunskaper och kompetenser för att säkerställa att alla har aktuell kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter och utvecklas i karriären. En kompetent, välmående och motiverad personal säkerställer vår framtida konkurrenskraft i en värld i förändring.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och vi utvecklar ständigt detta genom olika åtgärder. Det är viktigt för oss att våra medarbetare blir hörda, och därför kommer vi att lansera en ny modell för medarbetarsamtal. Med hjälp av vår regelbundna personalundersökning vill vi få fram var och ens åsikter, idéer och utvecklingsbehov. Resultaten bearbetas tillsammans, åtgärderna följs upp och god praxis delas till alla.

Likvärdighet, mångfald och jämställdhet

Vi tar hand om vår personal som helhet och som individer. Vi jobbar ständigt för jämställdhet och likvärdighet på vår arbetsplats. Transparenta koncept, rättvishet och hållbara lösningar är kärnan i ansvarsfull personalledning. Fennias jämställdhets- och likvärdighetsplan grundar sig på både jämställdhetslagen och diskrimineringslagen. Vi identifierar aktivt utvecklingsmöjligheter och undanröjer strukturer som upprätthåller ojämlikhet, och införlivar åtgärder som främjar likvärdighet, mångfald och jämställdhet i det dagliga arbetet.

Hur hållbarhetsrisker beaktas vid belöning

Fenniakoncernen följer en gemensam löne- och belöningspolicy. Utgångspunkten för belöningen är att den ska vara sporrande, rättvis och rimlig, stöda välbefinnande, omfatta både ledningen och personalen samt vara förenlig med koncernens och koncernbolagens intressen på såväl kort som lång sikt.

Fenniakoncernen fäster vid belöning också uppmärksamhet vid att belöningen sporrar personalen till ansvarsfull verksamhet och främjar iakttagande av god förvaltningssed. Till belöning berättigar till exempel inte verksamhet, där man har agerat i strid med regleringsskyldigheter, Fenniakoncernens principer eller anvisningar eller etisk praxis.

Vid belöning av chefer kan vi utöver kvantitativa målsättningar också beakta kriterier som gäller personalens nöjdhet och välbefinnande. Vid belöning av försäljningspersonal beaktar vi också kvalitativa element, och till exempel kundnöjdhet kan påverka belöningen.

Vid försäljning av placeringsförsäkringar främjas ansvarsfulla investeringar och större belöning kan inte ges för försäljning av placeringsprodukter med högre hållbarhetsrisk än av produkter med lägre risk.

Vid belöningen strävar vi efter att beakta att arbetet utförs enligt bolagets strategiska målsättningar och så att hållbar verksamhet främjas. Sådana faktorer är till exempel ansvarsfulla produkter, kundnöjdhet, smidiga kund- och serviceprocesser och regelefterlevnad.

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor