Hyppää sisältöön
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • Vastuullisuus Fenniassa
  • Henkilöstö

Henkilöstö

Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö

Fennia on työpaikka, jonne on mukava tulla ja jossa koetaan onnistumisia ja jatkuvan kehittymisen mahdollisuuksia. Kehitämme toimintaympäristöämme yhteistyössä henkilöstömme kanssa ja panostamme turvalliseen työympäristöön ja -oloihin. Hyvinvointia työssä saavutetaan myös onnistuneella työkykyjohtamisella sekä noudattamalla johtamisen periaatteitamme.

Oman osaamisen ajan tasalla pitäminen ja taito oppia uutta ovat työelämässä tärkeitä taitoja. Tarjoamme mahdollisuuksia henkilöstön ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen varmistaaksemme, että kaikilla on ajantasainen osaaminen työssä suoriutumiseen sekä urakehitykseen. Osaavan, hyvinvoivan ja motivoituneen henkilöstön avulla varmistamme tulevaisuuden kilpailukykymme muuttuvassa maailmassa.

Haluamme olla houkutteleva työnantaja ja tätä kehitämme jatkuvasti erilaisilla toimenpiteillä. Meille on tärkeää, että työntekijämme tulevat kuulluiksi, ja siksi käynnistämme uuden henkilöstön kuulemisen mallin. Säännöllisesti järjestettävän henkilöstötutkimuksen avulla haluamme saada kaikkien näkemykset, ideat ja kehittämistarpeet esiin. Tuloksia työstetään yhdessä, toimenpiteitä seurataan ja hyviä käytäntöjä jaetaan.

Yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja tasa-arvo

Huolehdimme sekä henkilöstöstä kokonaisuutena että työntekijöistämme yksilöinä. Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus toteutuvat työyhteisössämme. Läpinäkyvät toimintamallit, oikeudenmukaisuus ja kestävät ratkaisut ovat vastuullisen henkilöstöjohtamisen ytimessä. Fennian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu sekä tasa-arvolakiin että yhdenvertaisuuslakiin. Tunnistamme aktiivisesti kehittämismahdollisuuksia ja poistamme eriarvoisuutta ylläpitäviä rakenteita sekä tuomme arkeen yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja tasa-arvoa edistäviä toimintatapoja.

Kestävyysriskien huomioiminen palkitsemisessa

Fennia-konsernissa noudatetaan yhteistä palkka- ja palkitsemispolitiikkaa. Palkitsemisen lähtökohtana on kannustava, oikeudenmukainen, hyvinvointia tukeva, kohtuullinen sekä konsernin ja konserniyhtiöiden lyhyen ja pitkän tähtäimen etujen mukainen johdon ja henkilöstön palkitseminen.

Fennia-konsernin palkitsemisessa kiinnitetään huomiota myös siihen, että palkitseminen kannustaa henkilöstöä vastuulliseen toimintaan ja edistää hyvän hallintotavan mukaisesti toimimista. Palkitsemiseen ei esimerkiksi oikeuta toiminta, jossa on rikottu sääntelyvelvoitteita, Fennia-konsernin periaatteita tai ohjeita tai toimittu eettisten toimintatapojen vastaisesti.

Esihenkilöiden palkitsemisessa voidaan huomioida määrällisten tavoitteiden lisäksi esimerkiksi henkilöstötyytyväisyyteen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyviä kriteerejä. Myyntihenkilöstön palkitsemisessa huomioidaan myös laadullisia elementtejä, ja esimerkiksi asiakastyytyväisyys voi vaikuttaa palkitsemiseen.

Sijoitusvakuutusten myynnissä edistetään kestävien sijoitusten tekemistä eikä kestävyysriskeiltään suurempien sijoitustuotteiden myynnistä voi palkita paremmin kuin kestävyysriskeiltään matalampien tuotteiden myynnistä.

Palkitsemisessa pyritään huomioimaan se, että työtä tehdään yhtiön strategisia tavoitteita ja kestävää toimintaa edistävästi. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi tuotteiden vastuullisuus, asiakastyytyväisyys, asiakas- ja palveluprosessien sujuvuus ja säännöstenmukaisuus.

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet