Hyppää sisältöön
Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

  • Etusivu
  • Tietosuoja ja käyttöehdot
  • Saavutettavuus

Saavutettavuus

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019. Lailla toimeenpantiin EU:n saavutettavuusdirektiivi. Sääntelyn tavoitteena on edistää digitaalisten palvelujen laadukasta ja tietoturvallista tarjoamista sekä parantaa yhteiskunnan erityisryhmien, kuten näkö- ja kuulovammaisten, luki- tai keskittymisvaikeuksista kärsivien ja iäkkäiden ihmisten edellytyksiä selvitä omatoimisesti palvelujen käytöstä. Saavutettavuuden huomiointi edistää yhdenvertaisuutta ja parantaa esimerkiksi vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluja.

Saavutettavuustyö Fennialla on aloitettu ja tulemme varmistamaan, että verkkopalvelumme on toteutettu asiakaslähtöisesti, helppokäyttöisesti ja tietoturvallisesti. Haluamme tarjota asiakkaillemme yhdenmukaiset mahdollisuudet asioida sähköisissä palvelukanavissamme.

Anna palautetta Fennian verkkopalveluiden saavutettavuudesta (digipalvelulakiin liittyen)

Voit antaa palautetta Fennian verkkopalveluiden saavutettavuudesta

sähköisellä lomakkeella
. Huom! Tällä lomakkeella voi antaa palautetta vain digipalvelulakiin liittyen. Palautteeseen vastataan viimeistään kahden viikon lakisääteisessä määräajassa.

Tilaa ei-saavutettava materiaali digipalvelulain vaatimassa saavutettavassa muodossa

Voit tilata tarvitsemasi ei-saavutettavan verkkomateriaalin saavutettavassa muodossa

. Huom! Tällä lomakkeella voi tilata vain digipalvelulakiin liittyviä saavutettavia materiaaleja. Tilaukseesi vastataan viimeistään kahden viikon lakisääteisessä määräajassa.

Saavutettavuusselosteet

Meklariportaalin, yritysportaalin ja verkkotapaamisen ajanvarauksen (Vihta) saavutettavuusselosteet on julkaistu kyseisten palveluiden sisällä.

Vakuutukset ja palvelut Vahingot Asiakaspalvelu Yritysasiakkaat Ajankohtaista Medialle Tietoa Fennia-konsernista Avoimet työpaikat Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Tietosuoja ja käyttöehdot Saavutettavuus Puheluiden hinnat ja yksityisyyden suoja