Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Skador

Skador

Välj den skada som du råkat ut för så får du detaljerade instruktioner om hur den kan tas om hand.

Är du företagskund? Anvisningar för företagets skadesituationer finns på företagskundernas sidor .

Ofta behöver du inte ens fylla in någon ersättningsansökan, utan får direktersättning eller hjälp av våra skadetjänster. Om du ansöker om ersättning på en blankett, kan du skicka in den elektroniskt på nätet.

Fordon och trafik

Kontakta Fennia om du inte är nöjd med ersättningsbeslutet. Anvisning
för sökande av ändring hittar du här .

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd