Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Skador

Skador

Välj den skada som du råkat ut för så får du detaljerade instruktioner om hur den kan tas om hand. Du hittar instruktioner såväl för hushålls- som företagskunder.

Ofta behöver du inte ens fylla in någon ersättningsansökan, utan får direktersättning eller hjälp av våra skadetjänster. Om ansöker om ersättning på en blankett, kan du skicka in den elektroniskt på nätet.

Fordon och trafik

Kontakta Fennia om du inte är nöjd med ersättningsbeslutet. Anvisning
för sökande av ändring hittar du

här
.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd