Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Anvisningar för skadesituationer
  • Sökande av ändring i ersättningsbeslut

Sökande av ändring i ersättningsbeslut

Om du inte är nöjd med ett ersättningsbeslut som du har fått, kontakta Fennia. Bifogat till ersättningsbeslutet får du en anvisning för sökande av ändring, som innehåller kontaktinformation till de nämnder som behandlar försäkringsgrenen i fråga och till FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning.

Mer information ger vår ersättningstjänst

Ersättningstjänsten ger mer information om grunderna för ersättningsbeslutet. Kontaktinformation till ersättningstjänsten finns i ersättningsbeslutet.

FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning

Om du anser att vårt beslut är felaktigt, kan du kontakta FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning, som ger avgiftsfri och opartisk rådgivning och information till kunder.

FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning och Försäkringsnämnd ger även rekommendationer om avgöranden i tvistemål. FINE behandlar inte tvister som tagits upp till behandling eller behandlats i konsumenttvistenämnden eller i en domstol.

Konsumenttvistenämnden

Vid tvister som gäller frivilliga försäkringar kan du också begära ett utlåtande av Konsumenttvistenämnden Av Konsumenttvistenämnden kan utlåtande begäras av en person som är konsument, inte av ett företag.

Trafik- och patientska­de­nämn­den

Om du är missnöjd med ett ersättningsbeslut om en trafikskada, kan du söka ändring i det hos Trafik- och patientskadenämnden. Bifogat till ersättningsbeslutet får du en anvisning för sökande av ändring, som innehåller närmare kontaktinformation och anvisningar.

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden vid olycksfall i arbetet

Om du är missnöjd med ett ersättningsbeslut om ett olycksfall i arbetet eller en arbetssjukdom, kan du söka ändring i det hos Besvärsnämnden för olycksfallsärenden.

Bifogat till ersättningsbeslutet får du en anvisning för sökande av ändring, som innehåller närmare kontaktinformation och anvisningar.

Finlands dispaschör

Om du är missnöjd med ett ersättningsbeslut om en båtskada, kan du inom tre år från att du har fått skriftlig information om ersättningsbeslutet överlämna ärendet för avgörande till Finlands dispaschör. Finlands dispaschör är en myndighet som är underställd Kommunikationsministeriet och som avgör sjöförsäkringsärenden.

Dispaschörens ersättningsutredning är avgiftsbelagd och betalas av Fennia när en konsument begär utredning. Notera att en ersättningsutredning av en dispaschör alltid måste göras före en domstolsbehandling.

Tingsrätt

Du kan också föra ditt ersättningsärende för avgörande i tingsrätten. En talan mot Fennia ska väckas inom tre år från att du fick kännedom om ersättningsbeslutet som gäller dig. Notera att tiden för att väcka talan när det gäller godstransportsförsäkringar är ett år och att man vid transportansvarsskador (vägtransport/spedition/lagring) ska beakta de korta preskriptionstider som enligt lagar och avtalsbestämmelser gäller den försäkrades ersättningsskyldighet.

Ärendet avgörs i tingsrätten på den ersättningssökandes hemort eller permanenta boningsort i Finland, eller i tingsrätten på skadeorten eller på Fennias hemort.

Rättsskyddsförsäkring ersätter kostnader för sökande av ändring. Du kan ha rätt att från en försäkring där rättsskydd ingår få ersättning för rättegångskostnader till följd av anlitande av advokat.

Om du är missnöjd med Fennias ersättningsförfarande

Om du inte är nöjd med Fennias ersättningsförfarande, kan du lämna in en klagan till Finansinspektionen eller till riksdagens justitieombudsman. Mer information:

  • Finansinspektionen

  • Riksdagens justitieombudsman

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor