Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Ohjeita vahinkotilanteisiin
 • Muutoksenhaku korvauspäätökseen

Muutoksenhaku korvauspäätökseen

Jos et ole tyytyväinen saamaasi korvauspäätökseen, ota yhteys Fenniaan. Korvauspäätöksen yhteydessä saat muutoksenhakuohjeen, jossa on kyseistä vakuutuslajia käsittelevien lautakuntien ja FINE:n Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteystiedot.

Saat lisätietoja korvauspalvelustamme

Korvauspalvelusta saat lisätietoja korvauksen ratkaisuperusteista. Korvauspalvelun yhteystiedot löydät korvauspäätöksestä.

FINEN:n Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jos ratkaisumme on kuitenkin mielestäsi virheellinen, voit ottaa yhteyttä FINE:n Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan, joka antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille.
FINE:n Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin. FINE ei käsittele riitaa, joka on vireillä tai käsitelty kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa.

Kuluttajariitalautakunta

Vapaaehtoisia vakuutuksia koskevissa erimielisyyksissä voit pyytää lausuntoa myös kuluttajariitalautakunnalta. Kuluttajariitalautakunnalta voi pyytää lausuntoa vain kuluttaja-asemassa oleva henkilö, ei yritys.

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta

Jos olet tyytymätön liikennevahinkoasiassa saamaasi korvauspäätökseen, voit hakea siihen muutosta liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalta. Korvauspäätöksen yhteydessä saat muutoksenhakuohjeen, jossa on tarkemmat yhteystiedot ja toimintaohjeet.

Työtapaturmissa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta
Jos olet tyytymätön työtapaturma-asiassa tai ammattitautiasiassa saamaasi korvauspäätökseen, voit hakea siihen muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta.
Korvauspäätöksen yhteydessä saat muutoksenhakuohjeen, jossa on tarkemmat yhteystiedot ja toimintaohjeet.

Suomen merivahingonlaskija

Jos olet tyytymätön venevahinkoasiassa saamaasi korvauspäätökseen, voit saattaa sen Suomen merivahingonlaskijan ratkaistavaksi kolmen vuoden kuluessa siitä, kun olet saanut kirjallisen tiedon korvauspäätöksestä. Suomen merivahingonlaskija on liikenne- ja viestintäministeriön alainen viranomainen, joka ratkoo merivakuutusasioita.

Merivahinkolaskijan korvausselvitys on maksullinen ja sen maksaa Fennia kuluttajan pyytäessä selvitystä. Huomioithan, että ennen tuomioistuinkäsittelyä on aina suoritettava Merivahingonlaskijan korvausselvitys.

Käräjäoikeus

Voit saattaa korvausasiasi myös käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Kanne Fenniaa vastaan on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait tiedon sinua koskevasta korvauspäätöksestä. Huomioithan, että tavarankuljetusvakuutuksissa kanneaika on vuosi ja kuljetusvastuuvahingoissa (tiekuljetus/huolinta/varastointi) on otettava huomioon vakuutetun korvausvelvollisuutta säätelevien lakien ja sopimusmääräysten mukaiset kanteiden lyhyet vanhentumisajat.

Asia ratkaistaan korvauksenhakijan Suomessa olevan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan taikka vahinkopaikan tai Fennian kotipaikan käräjäoikeudessa.

Oikeusturvavakuutus korvaa muutoksenhakukuluja. Sinulla voi olla oikeus korvaukseen lakimiehen käytöstä johtuvista oikeudenkäyntikuluista sellaisen vakuutuksen perusteella, johon sisältyy oikeusturva.

Jos olet tyytymätön Fennian korvaustoiminnan menettelytapoihin

Jos et ole tyytyväinen Fennian korvaustoimintaan, voit tehdä kantelun Finanssivalvonnalle tai eduskunnan oikeusasiamiehelle. Lisätietoja:

 • Finanssivalvonta

 • Eduskunnan oikeusasiamies

Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet