Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia

Spara och placera

Fennia Kapitalförvaltning och Fennia Fastigheter är en del av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning från och med den 1 augusti 2020. Vår kundservice fortsätter tills vidare som hittills.Försäkringssparande och -placering
Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd