Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Kapitalförvaltning (S-Pankki)
  • Anvisning
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia

Spara och placera

Fennia Kapitalförvaltning och Fennia Fastigheter blev en del av S-Bankens Förmögenhetsförvaltning 1.8.2020. Du kan utföra uppdrag fram till 15.1.2021 kl. 17 på Mitt Fennia. Du ser ditt innehav på S-Bankens och FIMs nätbank från och med 18.1.2021.
Läs mer om ändringarna till följd av företagsaffären på S-Bankens webbplatsFörsäkringssparande och -placering
Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd