Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Kapitalförvaltning (S-Pankki)
  • Anvisning
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Begär betalningstid för din faktura

Begär betalningstid för din faktura

På blanketten kan du be om betalningstid bara för en privatkunds räkning. Om du är företagskund, kan du be om betalningstid på

blanketten för företags- och företagarkunder
.

Som försäkringstagare kan du be att få betalningstid för din faktura. Då behöver vi ditt kundnummer och fakturanumret. Uppgifterna finns på fakturan.

Vi beviljar en månads betalningstid med dröjsmålsränta (7%) från förfallodagen när följande villkor uppfylls:

  • Du har inte fått någon påminnelsefaktura.
  • Du betalar inte premierna i 12 delbetalningar.

Fyll i den bifogade blanketten, om du vill be om betalningstid för fakturan. Du får ett meddelande per sms om din begäran godkänts eller inte. Kontrollera att ditt telefonnummer är rätt på Mitt Fennia under Egna uppgifter.

Uppgifter markerade med en asterisk* är obligatoriska.

Fakturainformation

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd