Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Begär betalningstid för din faktura

Begär betalningstid för din faktura

På denna blankett kan du som privatkund be att få betalningstid för en faktura, frånsett fakturor på livförsäkring. Om du är företagskund, kan du be om betalningstid på

blanketten för företags- och företagarkunder
.

Som försäkringstagare kan du be att få betalningstid för din faktura. Då behöver vi ditt kundnummer och fakturanumret. Uppgifterna finns på fakturan.

Vi beviljar en månads betalningstid med dröjsmålsränta (7%) från förfallodagen när följande villkor uppfylls:

  • Du har inte fått någon påminnelsefaktura.

  • Du betalar inte premierna i 12 delbetalningar.

Fyll i den bifogade blanketten, om du vill be om betalningstid för fakturan. Du får ett meddelande per sms om din begäran godkänts eller inte. Kontrollera att ditt telefonnummer är rätt på Mitt Fennia under Egna uppgifter.

Uppgifter markerade med en asterisk* är obligatoriska.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd