Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia

Djur

Det går ofta livligt till i ett sällskapsdjurs liv och farliga situationer kan inte alltid undvikas. Gardera dig mot tråkiga situationer på förhand och se till att ditt sällskapsdjur får bra och snabb vård med en försäkring för sällskapsdjur.
Kontakta oss för offert på försäkring
Hundförsäkring

Råkade du ut för en skada?

Sällskapsdjuret insjuknade eller skadade sig Sällskapsdjuret dog
Se övriga skador
Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd