Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Djur
  • Hundförsäkring

Trygga snabb vård för ditt sällskapsdjur med hundförsäkring 

Med en hundförsäkring skyddar du ditt sällskapsdjur i händelse av olycksfall, sjukdom och dödsfall.
Begär offert på försäkring för hund

Det går ofta livligt till i en hunds liv och farliga situationer kan inte alltid undvikas. Ditt sällskapsdjur kan också insjukna helt plötsligt. Men du kan gardera dig mot tråkiga situationer på förhand. Med en hundförsäkring ser du till att ditt sällskapsdjur får bra och snabb vård. Du kan själv bestämma omfattningen på hundförsäkringen.

Så här ersätter olycksfalls- och sjukförsäkringar för hundar

Olycksfall
Sjukdom
Tilläggsskydd
Vårdkostnader för olycksfall
Ei sisälly
Dödsfall till följd av olycksfall
Ei sisälly
Försvinnande
Ei sisälly
Veterinärarvoden
Ei sisälly
Vårddygns-, expeditions- och jouravgifter
Ei sisälly
Ersätter förbandsmaterial som använts vid behandlingen
Ei sisälly
Ersätter kostnader för nödvändiga laboratorie-, magnet-, röntgen- och ultraljudsundersökningar.
Ei sisälly
Ersätter de läkemedel som en veterinär ordinerat för behandling av en skada.
Ei sisälly
Ersätter de läkemedel som en veterinär ordinerat för behandling av en sjukdom.
Ei sisälly
Ei sisälly
Sjukvårdskostnader
Ei sisälly
Ei sisälly
Dödsfall till följd av sjukdom
Ei sisälly
Ei sisälly
Tilläggsskyddet för fysikalisk behandling ersätter den rehabilitering som utförs av en djurfysioterapeut och som en veterinär ordinerat.
Ei sisälly
Ei sisälly
Tilläggsskyddet för värdeförlust ersätter förlust av djurets värde till följd av ett olycksfall.
Ei sisälly
Ei sisälly
Tilläggsskyddet för värdeförlust ersätter förlust av djurets fortplantningsförmåga om den beror på en sjukdom.
Ei sisälly
Ei sisälly

I tabellen finns kortfattade uppgifter om försäkringen. Kom i håg att läsa försäkringsvillkoren, där du hittar försäkringens innehåll och villkoren i sin helhet.​​​​​​​

Trygga bra vård för ditt sällskapsdjur med hundförsäkring

Begär offert på hundförsäkring  

Flexibel hundförsäkring enligt dina behov 

Du kan teckna en olycksfallsförsäkring eller en sjukförsäkring för friska hundar i åldern sex veckor till sex år. Vi behöver en redogörelse för hundens hälsa innan vi kan bevilja en sjukkostnadsförsäkring. Försäkringen gäller fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken hunden fyller tio år. 

Självrisken för veterinärkostnader är 60 euro för varje veterinärbesök Du kan själv välja maximibeloppet för vårdkostnader från 300 till 3 000 euro per försäkringsperiod. 

Hundförsäkringen är en förmån för våra hemförsäkringskunder. Om du vill försäkra din hund hos Fennia, ska du även ha en hemförsäkring hos oss.

Vi hjälper dig när djuret blir sjukt eller skadar sig.

Råkade ditt sällskapsdjur illa ut? Ingen fara – vi hjälper dig!

Kontakta distansveterinären FirstVet, som ger råd och vid behov hänvisar dig till fortsatt vård på en djurklinik.

Du har tillgång till ett obegränsat antal gratis FirstVet-besök. Om det uppstår kostnader för vård eller läkemedel, kan du enkelt söka ersättning på Mitt Fennia.

Anvisningar för skadesituationer
Begär offert på hundförsäkring

Läs mer

Meddelande

Stugliv är allt populärare och det syns både i antalet stugförsäkringar och stuginbrott

Lue lisää

Artikel

Bra underhåll av stugan på våren utgör grunden för en avslappnad sommar.

Lue lisää

Podcast

Olen yrittäjä (Jag är företagare): Max Seeck (avsnitt 3)

Lue lisää

Råkade du ut för en skada?

Sällskapsdjuret insjuknade eller skadade sig Sällskapsdjuret dog
Se övriga skador

Försäkringsvillkor och -broschyrSamtliga försäkringar och tjänster för privatkunder

Fordon

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd