Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Djur
  • Hundförsäkring

Trygga snabb vård för ditt sällskapsdjur med hundförsäkring 

Med en hundförsäkring skyddar du ditt sällskapsdjur i händelse av olycksfall, sjukdom och dödsfall.
Begär offert på försäkring för hund

Det går ofta livligt till i en hunds liv och farliga situationer kan inte alltid undvikas. Ditt sällskapsdjur kan också insjukna helt plötsligt. Men du kan gardera dig mot tråkiga situationer på förhand. Med en hundförsäkring ser du till att ditt sällskapsdjur får bra och snabb vård. Du kan själv bestämma omfattningen på hundförsäkringen.

Så här ersätter olycksfalls- och sjukförsäkringar för hundar

Olycksfall
Sjukdom
Tilläggsskydd
Vårdkostnader för olycksfall
Ei sisälly
Dödsfall till följd av olycksfall
Ei sisälly
Försvinnande
Ei sisälly
Veterinärarvoden
Ei sisälly
Vårddygns-, expeditions- och jouravgifter
Ei sisälly
Ersätter förbandsmaterial som använts vid behandlingen
Ei sisälly
Ersätter kostnader för nödvändiga laboratorie-, magnet-, röntgen- och ultraljudsundersökningar.
Ei sisälly
Ersätter de läkemedel som en veterinär ordinerat för behandling av en skada.
Ei sisälly
Ersätter de läkemedel som en veterinär ordinerat för behandling av en sjukdom.
Ei sisälly
Ei sisälly
Sjukvårdskostnader
Ei sisälly
Ei sisälly
Dödsfall till följd av sjukdom
Ei sisälly
Ei sisälly
Tilläggsskyddet för fysikalisk behandling ersätter den rehabilitering som utförs av en djurfysioterapeut och som en veterinär ordinerat.
Ei sisälly
Ei sisälly
Tilläggsskyddet för värdeförlust ersätter förlust av djurets värde till följd av ett olycksfall.
Ei sisälly
Ei sisälly
Tilläggsskyddet för värdeförlust ersätter förlust av djurets fortplantningsförmåga om den beror på en sjukdom.
Ei sisälly
Ei sisälly

I tabellen finns kortfattade uppgifter om försäkringen. Kom i håg att läsa försäkringsvillkoren, där du hittar försäkringens innehåll och villkoren i sin helhet.​​​​​​​

Flexibel hundförsäkring enligt dina behov 

Du kan teckna en olycksfallsförsäkring eller en sjukförsäkring för friska hundar i åldern sex veckor till sex år. Vi behöver en redogörelse för hundens hälsa innan vi kan bevilja en sjukkostnadsförsäkring. Försäkringen gäller fram till utgången av den försäkringsperiod under vilken hunden fyller tio år. 

Självrisken för veterinärkostnader är 60 euro för varje veterinärbesök Du kan själv välja maximibeloppet för vårdkostnader från 300 till 3 000 euro per försäkringsperiod. 

Hundförsäkringen är en förmån för våra hemförsäkringskunder. Om du vill försäkra din hund hos Fennia, ska du även ha en hemförsäkring hos oss.

Vi hjälper dig när djuret blir sjukt eller skadar sig.

Råkade ditt sällskapsdjur illa ut? Ingen fara – vi hjälper dig!

Kontakta distansveterinären FirstVet, som ger råd och vid behov hänvisar dig till fortsatt vård på en djurklinik.

Du har tillgång till ett obegränsat antal gratis FirstVet-besök. Om det uppstår kostnader för vård eller läkemedel, kan du enkelt söka ersättning på Mitt Fennia.

Anvisningar för skadesituationer

Läs mer

Artikel

Veterinärbesök på hemsoffan

Lue lisää

Meddelande

Den nya distansveterinärtjänsten FirstVet hjälper om du har bekymmer med ditt sällskapsdjur

Lue lisää

Råkade du ut för en skada?

Sällskapsdjuret insjuknade eller skadade sig Sällskapsdjuret dog
Se övriga skador

Försäkringsvillkor och -broschyr

Broschyren Fenniaskyddets försäkringar för hund och katt


Samtliga försäkringar och tjänster för privatkunder

Fordon

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd