Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fenniaskydd försäkringsvillkor: F20-F100

Fenniaskydd försäkringsvillkor: F20-F100

Gäller från och med 1.6.2024

OBS! Punkterna F400, F410, F420, F430, F440, F500, F501, F510, F540, F550, F560, F570, F200, F220, F240, F260, F270, F290 och F300 av Fenniaskydd försäkringsvillkor hittar du här: Fenniaskydd försäkringsvillkor: F400-F300.

Dessa försäkringsvillkor tillämpas tillsammans med Fennias allmänna avtalsvillkor.

Försäkringarna ersätter inte skador om utbetalningen av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud, begränsningar eller andra myndighetsbeslut enligt Europeiska unionens, Förenade kungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

Gäller från och med 1.6.2024

F20.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att vid skadefall som avses i villkoren för den omfattande hemförsäkringen, bashemförsökringen och brandförsäkringen ersätta direkta sakskador på egendom som anges i dessa villkor och som är föremål för försäkringen samt övriga kostnader som anges i dessa villkor.

F20.2 Försäkrade

Försäkrade är försäkringstagaren och andra med honom eller henne i samma hushåll stadigvarande boende personer samt personer som anges i punkt F18.1. Som stadigvarande bosättningsort anses den adress som anges i befolkningsregistermyndighetens register.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

F21.3 På försäkringen tillämpas dessutom punkt 20 i de gemen samma villkoren för byggnader och lösöre.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

F22.3 På försäkringen tillämpas dessutom villkorspunkt F20 i de gemensamma villkoren för byggnader och lösöre.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

F23.2 På försäkringen tillämpas dessutom punkt F20 i de gemensamma villkoren för byggnader och lösöre.

Gäller från och med 1.1.2024

F40.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att i enlighet med dessa villkor ersätta direkt sakskada till följd av försäkringsfall som anges i punkt F41.1 eller F43.1 samt övriga kostnader som särskilt anges i villkoren.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

F41.3 På försäkringen tillämpas dessutom punkt F40 i de gemensamma villkoren för båtförsäkringar.

Tilläggsskydd

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtal och anges i försäkringsbrevet.

F43.2 På försäkringen tillämpas dessutom punkt F40 i de gemensamma villkoren för båtförsäkringar.

Gäller från och med 1.1.2024

Till en försäkringstagare som är en privatperson beviljas djurförsäkringar endast om försäkringstagaren har en hemförsäkring som ingår i samma försäkringsavtal.

Olycksfallsförsäkringen för hästar ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

F50.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att ersätta direkta djurskador som har drabbat en häst till följd av försäkringsfall som anges i dessa villkor.

Enligt försäkringstagarens val kan försäkringen omfatta ett försäkringsbelopp för dödsfall till följd av ett olycksfall och/eller veterinärkostnader till följd av ett olycksfall upp till det avtalade högsta maximibeloppet. Dessa uppgifter anges i försäkringsbrevet.

F50.2 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjekt är den häst som anges i försäkringsbrevet.

Gäller från och med 1.1.2024

Till en försäkringstagare som är en privatperson beviljas djurförsäkringar endast om försäkringstagaren har en hemförsäkring som ingår i samma försäkringsavtal.

Sjukförsäkringen för hästar ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

F51.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att ersätta direkta djurskador som har drabbat en häst till följd av försäkringsfall som anges i dessa villkor.

Enligt försäkringstagarens val kan försäkringen omfatta ett försäkringsbelopp för dödsfall och/eller veterinärkostnader till följd av ett olycksfall och en sjukdom upp till det avtalade högsta maximibeloppet. Dessa uppgifter anges i försäkringsbrevet.

F51.2 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjekt är den häst som anges i försäkringsbrevet.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om djurförsäkringens tilläggsskydd för föl särskilt avtalats och anges i försäkringsbrevet.

F53.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att ersätta direkt djurskada som har drabbat försäkringsobjektet till följd av försäkringsfall som anges i punkt F53.6.

F53.2 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjekt är fostret eller fölet till det djur som anges i försäkringsbrevet.

Gäller från och med 1.1.2024

Till en försäkringstagare som är en privatperson beviljas djurförsäkringar endast om försäkringstagaren har en hemförsäkring som ingår i samma försäkringsavtal.

Sjukförsäkringen för hund och katt ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

F55.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att ersätta direkta djurskador som har drabbat en hund eller katt till följd av försäkringsfall som anges i dessa villkor.

Enligt försäkringstagarens val kan försäkringen omfatta ett försäkringsbelopp för dödsfall och/eller veterinärkostnader till följd av ett olycksfall och en sjukdom upp till det avtalade högsta maximibeloppet. Dessa uppgifter anges i försäkringsbrevet.

F55.2 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjekt är den hund eller katt som anges i försäkringsbrevet.

Gäller från och med 1.1.2024

Till en försäkringstagare som är en privatperson beviljas djurförsäkringar endast om försäkringstagaren har en hemförsäkring som ingår i samma försäkringsavtal.

Olycksfallsförsäkringen för hund och katt ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

F56.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att ersätta direkta djurskador som har drabbat en hund eller katt till följd av försäkringsfall som anges i dessa villkor.

Enligt försäkringstagarens val kan försäkringen omfatta ett försäkringsbelopp för dödsfall och/eller veterinärkostnader till följd av ett olycksfall upp till det avtalade högsta maximibeloppet. Dessa uppgifter anges i försäkringsbrevet.

F56.2 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjekt är den hund eller den katt som anges i försäkringsbrevet.

Gäller från och med 1.1.2024

Till en försäkringstagare som är en privatperson beviljas djurförsäkringar endast om försäkringstagaren har en hemförsäkring som ingår i samma försäkringsavtal.

Sjukförsäkringen för sällskapsdjur ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

F57.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att ersätta direkta djurskador som har drabbat ett sällskapsdjur till följd av försäkringsfall som anges i dessa villkor.

Enligt försäkringstagarens val kan försäkringen omfatta ett försäkringsbelopp för dödsfall och/eller veterinärkostnader till följd av ett olycksfall och en sjukdom upp till det avtalade högsta maximibeloppet. Dessa uppgifter anges i försäkringsbrevet.

F57.2 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjekt är det sällskapsdjur som anges i försäkringsbrevet.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa villkor tillämpas om ett tilläggsskydd har anslutits till djurförsäkringen och detta anges i försäkringsbrevet.

Tilläggsskyddet kan anslutas till djurförsäkringen om ersättning för veterinärkostnader valts till försäkringen.

F58.1 Syftet med tilläggsskyddet

Syftet med tilläggsskyddet är att enligt dessa villkor ersätta kostnader för fysikalisk behandling av det försäkrade djuret under giltighetstiden för försäkringen som täcker veterinärkostnader.

F58.2 Föremål för tilläggsskyddet

Föremål för tilläggsskyddet är den djur som anges i försäkringsbrevet.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa villkor tillämpas om ett tilläggsskydd har anslutits till djurförsäkringen och detta anges i försäkringsbrevet.

Tilläggsskyddet kan anslutas till djurförsäkringen om ett försäkringsbelopp i händelse av dödsfall valts till försäkringen

F59.1 Syftet med tilläggsskyddet

Syftet med tilläggsskyddet är att ersätta om värdet på djuret minskar när

 • hunden till följd av ett olycksfall blir bestående oförmögen till jakt

 • djuret till följd av ett olycksfall blir bestående oförmögen till det nyttobruk den är skolad för

 • utställningshundens eller -kattens värde minskar bestående till följd av ett olycksfall

 • avelsdjuret blir steril till följd av sjukdom och djuret har en giltig sjukförsäkring med ett försäkringsbelopp i händelse av dödsfall.

F59.2 Föremål för tilläggsskyddet

Föremål för tilläggsskyddet är det djur som anges i försäkringsbrevet.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

F61.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att enligt dessa villkor ersätta direkt sakskada till följd av försäkringsfall som anges i punkt F61.3 samt övriga kostnader som särskilt anges i villkoren.

F61.2 Försäkringsobjekt

F61.2.1

Försäkringen omfattar trädbestånd och plantbestånd på skogsbruksmark som hör till lägenheten som anges i försäkringsbrevet. Med skogsbruksmark avses skogsmark, tvinmark och impediment som ingår i den helhet de bildar.

F61.2.2

Försäkringen omfattar också virke som ägs av försäkringstagaren och som avverkats på den lägenhet som anges i försäkringsbrevet och som befinner sig på avverkningsplatsen eller på en upplagsplats i skogen eller invid en väg.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

F62.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att enligt dessa villkor ersätta direkt sakskada till följd av försäkringsfall som anges i punkt F62.3 samt övriga kostnader som särskilt anges i villkoren.

F62.2 Försäkringsobjekt

F62.2.1

Försäkringen omfattar trädbestånd och plantbestånd på skogsbruksmark som hör till lägenheten som anges i försäkringsbrevet.

Med skogsbruksmark avses skogsmark, tvinmark och impediment som ingår i den helhet de bildar.

F62.2.2

Försäkringen omfattar också virke som ägs av försäkringstagaren, som avverkats på den lägenhet som anges i försäkringsbrevet och som befinner sig på avverkningsplatsen eller på en upplagsplats i skogen eller invid en väg.

Gäller från och med 1.1.2024

F72.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att enligt dessa villkor ersätta direkta sakskador som till följd av försäkringsfall drabbat egendom som är föremål för försäkringen samt övriga kostnader som anges i villkoren.

F72.2 Försäkrade

Försäkrade är försäkringstagaren och andra med honom eller henne i samma hushåll stadigvarande boende personer samt personer som anges i avtalsvillkorspunkt F18.1.

F72.12.7 Dessutom tillämpas de säkerhetsföreskrifter och värderings- och ersättningsbestämmelser som anges i punkterna F72.5–F72.9.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtal och anges i försäkringsbrevet.

F80.1 Försäkrade

Försäkrade är försäkringstagaren och andra med honom eller henne i samma hushåll stadigvarande boende personer samt personer som anges i villkorspunkt F18.1.

F80.2 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjekt är en skördetröska som anges i försäkringsbrevet inklusive den standardutrustning som ingår i riktpriset samt breddningsoch parhjul.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

F90.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att enligt dessa villkor ersätta en direkt sakskada som har drabbat försäkringsobjektet.

F90.2 Försäkrade

Försäkrade är försäkringstagaren och med honom eller henne i samma hushåll stadigvarande boende personer samt personer som anges i avtalsvillkorspunkt F18.1.

F90.3 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjekt är ett motordrivet fordon eller en arbetsmaskin jämte standardutrustning som ingår i riktpriset som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen omfattar också standardutrustningen när den förvaras på en låst och bevakad förvaringsplats.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

F100.1 Försäkringens syfte

Syftet med resgodsförsäkringen är att i enlighet med dessa villkor ersätta en direkt sakskada som orsakats av sådana försäkringsfall som anges i punkt F100.5 samt övriga kostnader som separat anges i dessa villkor.

OBS! Punkterna F400, F410, F420, F430, F440, F500, F501, F510, F540, F550, F560, F570, F200, F220, F240, F260, F270, F290 och F300 av Fenniaskydd försäkringsvillkor hittar du här: Fenniaskydd försäkringsvillkor: F400-F300.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor