Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Huvudkontoren för Fenniakoncernens bolag

Huvudkontoren för Fenniakoncernens bolag

Fennias och Fennia Livs huvudkontor finns i Böle i Helsingfors:

Kyllikkiporten 2, Helsingfors
Postadress: 00017 Fennia

Huvudkontoret har ingen kundservice.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia

FO-nummer 0196826-7, hemort Helsingfors

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv

FO-nummer: 1496059-8, hemort Helsingfors

Fennia-service Ab

FO-nummer 2896923-5, hemort Helsingfors

Så här kommer du till Pasilanportti

Fenniakoncernens huvudkontor Pasilanportti ligger på ca 700 meters gångavstånd från Böle station.

Du kommer till Pasilanportti med spårvagn 7 (från Böle station) och 2 och 7 (från centrum). Notera att spårvagnarna byter nummer under färden. Spårvagnshållplatsen Kyllikkiporten finns vid huvudingången.

De närmaste busshållplatserna finns på Bölegatan vid Böle polisstation. Där stannar bussarna 23, 23N, 50, 59 och 518.

Parkering

Avgiftsbelagda parkeringsplatser för gäster finns i Pasilan Pysäköintis parkeringshallar P2-Maistraatinportti och P1-Palkkatila. Utanför Pasilanportti finns avgiftsbelagda parkeringsplatser som ägs av staden.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd