Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Huvudkontoren för Fenniakoncernens bolag

Huvudkontoren för Fenniakoncernens bolag

Fennias och Fennia Livs huvudkontor finns i Böle i Helsingfors:

Kyllikkiporten 2, Helsingfors

Postadress: 00017 Fennia

Fenniakoncernens växel: tfn 010 5031, mån–fre 8–17

Huvudkontoret har ingen kundservice.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia

Telefon (växel): 010 5031, mån–fre 8–17

Kundtjänst, privathushåll: 010 503 8828, mån–fre 9–16.30

Kundtjänst, företag, tfn 010 503 8818, mån-fre 9-16.30

Fax: 010 503 5300

www.fennia.fi

FO-nummer 0196826-7, hemort Helsingfors

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv

Telefon (växel): 010 5031, mån-fre 8-17

Fennia Livs kundtjänst: 010 503 7940, mån-fre 8-16

Fax: 010 503 7900

www.fennia.fi

FO-nummer: 1496059-8, hemort Helsingfors

Fennia-service Ab

Telefon (växel): 010 5031, mån–fre 8–17
www.fennia.fi

FO-nummer 2896923-5, hemort Helsingfors

Så här kommer du till Pasilanportti

Fenniakoncernens huvudkontor Pasilanportti ligger på ca 700 meters gångavstånd från Böle station.

Du kommer till Pasilanportti med spårvagn 7 (från Böle station) och 2 och 7 (från centrum). Notera att spårvagnarna byter nummer under färden. Spårvagnshållplatsen Kyllikkiporten finns vid huvudingången.

De närmaste busshållplatserna finns på Bölegatan vid Böle polisstation. Där stannar bussarna 23, 23N, 50, 59 och 518.

Parkering

Avgiftsbelagda parkeringsplatser för gäster finns i Pasilan Pysäköintis parkeringshallar P2-Maistraatinportti och P1-Palkkatila. Utanför Pasilanportti finns avgiftsbelagda parkeringsplatser som ägs av staden.

Ytterligare information om parkeringshallarna

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd