Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Skador
  • Sjukdom och olycksfall

Sjukdom och olycksfall

Välj den skada som du råkat ut för så får du detaljerade instruktioner om hur den kan tas om hand.

Du hittar instruktioner såväl för privat- som företagskunder.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd