Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Personskydd
  • Sjukförsäkring

Sjukkostnadsförsäkring

Plocka ihop en sjukförsäkring som passar din livssituation från Skyddet för hälsa.
Kontakta oss för offert på sjukförsäkring

FenniaVårdaren hjälper dig dagligen kl. 7–22

FenniaVårdaren är en sjukskötare som vägleder dig i hälsofrågor, ger anvisningar för behandling hemma, bokar en tid till vård och gör en skadeanmälan åt dig.

Skydd för hälsa för vuxna

Vårdkostnadsförsäkringarna gäller utan slutålder, vilket betyder att du med Skyddet för hälsa kan utnyttja den privata hälso- och sjukvården även i framtiden.

Passande försäkring för olika livsskeden

Du kan sammanställa en försäkringshelhet av Skyddet för hälsa som passar just dig.

En sjukförsäkring, eller sjukkostnadsförsäkring, täcker både sjukdomar och olycksfall. Både lindriga och allvarliga sjukdomar och skador kan enkelt rubba vardagen och ge dig huvudbry. Vi ser till att du vid behov får bra vård snabbt. Skyddet för hälsa är vår sjukförsäkring, som du kan plocka ihop av enskilda försäkringar som passar din livssituation. Du kan också teckna Skyddet för hälsa på webben (på finska).

Vad är en privat sjukkostnadsförsäkring?

En sjukkostnadsförsäkring, eller sjukförsäkring, är en frivillig försäkring som ersätter kostnader orsakade av sjukdomar och olycksfall.

Fennias Skyddet för hälsa är ett försäkringspaket som du kan sammanställa av försäkringar som passar dig. Du kan själv bestämma innehållet i din försäkring och komplettera försäkringspaketet med till exempel en terapiförsäkring eller idrottsutvidgning.

När man blir äldre ökar ofta hälsobekymren. Det är bäst att gardera sig mot eventuella sjukdomar eller olycksfall innan de är framme. Försäkringarna i Skyddet för hälsa garanterar högklassig vård och du sparar pengar om du råkar ut för hälsobekymmer.

När en person skaffar en sjukkostnadsförsäkring görs en hälsodeklaration för att undersöka den sökandes hälsotillstånd. På grundval av hälsodeklarationen kan begränsande villkor fogas till försäkringen, och i vissa fall är det inte möjligt att bevilja en försäkring på grund av hälsotillståndet. Ju färre sjukdomar eller begynnande symptom du har när du tecknar försäkringen, desto större skydd har du möjlighet att få.

Skyddet för hälsa är en sjukförsäkring just för dig och i den omfattning som du vill

Skyddet för hälsa kan byggas upp efter din livssituation. Med försäkringar som ingår i grundskyddet tryggar du läkarbesök och tillhörande undersökningar vid plötslig sjukdom eller olycksfall. Du kan även komplettera försäkringsskyddet efter behov, till exempel genom att ansluta en operationsförsäkring eller en fysioterapiförsäkring till skyddet.

Samma försäkringar kan väljas till såväl ett ofött barns som en pensionärs Skydd för hälsa. Med en försäkring får du trygghet både nu och i framtiden.

Tjänsten FenniaVårdare ingår i sjuk- och olycksfallsförsäkringen och den är öppen varje dag kl. 7–22.

Om du bara behöver en olycksfallsförsäkring, kan du teckna en separat olycksfallsförsäkring på nätet eller kontakta vår kundtjänst så att vi kan erbjuda dig ett lika omfattande Skydd för hälsa som olycksfallsförsäkringarna.

Plocka ihop ett eget Skydd för hälsa av dessa sjukkostnads- och olycksfallsförsäkringar

Grundskydd
Tilläggsskydd
Med försäkringen mot distansläkarkostnader får du snabbt kontakt med läkare utan att du behöver gå ut. Försäkringen passar bra för småbarnsföräldrar. När ditt barn insjuknar eller du blir sjuk får du vårdanvisningar utan att behöva lämna hemsoffan.
Ei sisälly
Försäkringen mot allmänläkarkostnader hjälper dig att få snabb vård på en privat läkarmottagning när situationen inte kräver en specialist.
Ei sisälly
Försäkringen mot specialistkostnader ger hjälp vid besvär som kräver behandling av specialist, som ortoped. Till exempel vid allvarliga sjukdomar och idrottsskador är konsultation av specialist ytterst viktig. Du kan boka tid direkt till en specialist utan remiss från allmänläkare.
Ei sisälly
Försäkringen mot undersökningskostnader ersätter exempelvis laboratorie- och röntgenundersökningar som ordinerats av läkare. Olika undersökningar hjälper läkaren att göra rätt diagnos och planera den bästa vården för dig.
Ei sisälly
Tandskador kan vara överraskande dyra att behandla. Med hjälp av tandolycksfallsförsäkringen får du snabbt tandvård när du råkat ut för ett olycksfall.
Ei sisälly
FenniaVårdaren är en sjukskötare som vägleder dig i hälsofrågor, ger anvisningar för behandling hemma, bokar en tid till vård och gör en skadeanmälan åt dig. Vid besök som bokats via FenniaVårdaren debiteras läkarkostnaderna direkt från Fennia, det vill säga du betalar bara den eventuella självrisken till läkarstationen.
Ei sisälly
Operationskostnadsförsäkring ersätter operationer och kirurgiska ingrepp som ordinerats av läkare. Exempel på dessa är bland annat en bråckoperation eller insättning av rör i öronen hos barn. Vårddygnsavgiftsförsäkringen täcker kostnader för eventuella nätter på sjukhus.
Ei sisälly
Försäkringen mot läkemedelskostnader täcker läkemedel som ordinerats av läkare och ger skydd vid stora eller oväntade läkemedelskostnader.
Ei sisälly
Fysioterapiförsäkringen passar utmärkt t.ex. aktiva motionärer och dem som snabbt vill återhämta sig.
Ei sisälly
Terapiförsäkringen passar dig som tycker att det är viktigt att behålla funktionsförmågan och den psykiska hälsan. Såväl barn som vuxna kan råka ut för situationer där samtal med ett proffs är nödvändigt.
Ei sisälly
Dagersättningsförsäkringen tryggar din ekonomi när inkomsterna sjunker till följd av tillfällig fullständig arbetsoförmåga. Det här tilläggsskyddet är tillgängligt när du köper Skyddet för hälsa via vår kundtjänst.
Ei sisälly
Från försäkringen mot men till följd av olycksfall betalas en engångsersättning om det uppstår ett bestående men till följd av ett olycksfall. Från försäkringen mot dödsfall till följd av olycksfall betalas en engångsersättning ut till förmånstagaren. Försäkringen passar dig som anser det vara viktigt att trygga ekonomin vid olycksfall.
Ei sisälly
Om du t.ex. deltar i träningar eller tävlingar arrangerade av en idrottsförening eller håller på med riskfyllda idrottsgrenar, lönar det sig att teckna en idrottsutvidgning till olycksfallsförsäkringen. Riskfyllda grenar är till exempel kampsport och självförsvarsgrenar samt ridning. Kolla i broschyren i vilka idrottsgrenar utvidgningen gäller. Utan utvidgningen gäller försäkringarna i Skyddet för hälsa bara i motionsidrott, som du utövar för att upprätthålla din fysiska kondition. De som är under 15 år behöver inte en utvidgning, eftersom Skyddet för hälsa gäller för dem i all idrott.
Ei sisälly

I tabellen finns kortfattade uppgifter om försäkringen. Läs också försäkringsvillkoren som beskriver försäkringens innehåll och villkoren i sin helhet.

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor för sjukförsäkring finns nedan. Från länkarna öppnas broschyrernas och villkorens egna webbsidor, men i slutet av sidorna finns också en länk till en pdf-version som du kan skriva ut.

Broschyr - Skydd för hälsa
Försäkringsvillkor - Skydd för hälsa

Sjukkostnadsförsäkringens pris

Sjukkostnadsförsäkringens pris beror bland annat på försäkringens omfattning, självrisken, den försäkrades ålder och boningsort. Du kan alltså påverka priset på Skyddet för hälsa genom att justera omfattningen, antalet försäkringar samt försäkringsbeloppet och självrisken.

Priset på Skyddet för hälsa kan vara förmånligare om försäkringstagarens avtalspaket omfattar Fennias hemförsäkring.

FenniaVårdaren har öppet varje dag kl. 7–22

Blev du sjuk eller råkade du åt för ett olycksfall? Ingen fara – vi hjälper dig!

Tjänsten FenniaVårdare ingår alltid i våra sjuk- och olycksfallsförsäkringar. 

FenniaVårdaren ger råd, bokar tid till läkare och gör en skadeanmälan åt dig. Du betalar bara en eventuell självrisk för vården.

Läs mer om FenniaVårdaren

Råkade du ut för en skada?

Sjukdomar eller olycksfall i FinlandInsjuknande eller olycksfall utomlandsOlycksfall eller insjuknande som ersätts från arbetsgivarens eller företagarens försäkringJag skadade mig i en trafikolyckaDödsfall
Se övriga skador

Försäkringar för privatkunder

Fordon och trafik

Lisää aiheesta

Reseförsäkring

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor