Hyppää sisältöön
Privatkunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Försäkringar för företagare
  • Sjukförsäkring för företagare

Sjukförsäkring för företagare ger skydd när hälsan vacklar

Med en sjukförsäkring för företagare tryggar du utöver ditt välbefinnande också företagets fortsatta verksamhet och lönsamhet.
Kontakta oss för offert

Det går sällan att undvika att man blir sjuk, men du kan avsevärt minska sjukdomens påverkan på ditt liv och ditt arbete genom att försäkra dig. Företagets sjukdomsskyddsförsäkring ger extra skydd i händelse av sjukdomar och olycksfall under både arbetstid och fritid. Om du vill teckna en sjukförsäkring för dina anställda, så hittar du mer information på våra webbsidor om sjukdomsskyddsförsäkringar för arbetstagare.

Vid behov får du snabbt högklassig vård

Vård av hög kvalitet som ges i rätt tid påskyndar tillfrisknandet och återgången till arbete, vilket betyder kostnadsbesparingar för ditt företag. Med försäkringen kan du söka vård hos privatläkare eller en privat vårdinrättning och få hjälp snabbt.

Så här fungerar sjukdomsskyddsförsäkring för företagare

  • För en eller två personer
  • Hälsodeklaration krävs av dem som ska försäkras
  • Ersätter vårdkostnader för en sjukdom som börjat eller ett olycksfall som inträffat under försäkringens giltighetstid
  • Kan med idrottsutvidgningen utvidgas att omfatta tävlingsidrott och namngivna grenar
  • Försäkringen har en självrisk
  • Vårdkostnadsförsäkringar och försäkringar mot läkemedelskostnader är alla valfria. Du kan plocka ihop en helhet från sammanlagt 13 olika försäkringar. Du kan inkludera dagersättningsförsäkring mot tillfällig arbetsoförmåga och olycksfallsförsäkringar mot bestående men och dödsfall.

FenniaVårdaren har öppet varje dag kl. 7–23.

Blev du sjuk eller råkade du åt för ett olycksfall? Ingen fara – vi hjälper dig!

Tjänsten FenniaVårdare ingår alltid i våra sjuk- och olycksfallsförsäkringar. 

FenniaVårdaren ger råd, bokar tid till läkare och gör en skadeanmälan åt dig. Du betalar bara en eventuell självrisk för vården.

Läs mer om FenniaVårdaren här.
Kontakta oss för offert på sjukförsäkring för företagare

Råkade du ut för en skada?

Sjukdomar eller olycksfall i Finland Insjuknande eller olycksfall utomlands Olycksfall eller insjuknande som ersätts från arbetsgivarens eller företagarens försäkring Jag skadade mig i en trafikolycka Dödsfall
Se övriga skador

Ta del av broschyren och villkoren
Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Privatkunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd