Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia

Bostäder och fastigheter

När en skada drabbar din fastighet får du sakkunnig hjälp flexibelt av oss dygnet runt. Som fastighetsägare hjälper vi dig även att hitta fastigheter runt om i Finland, vilka passar som lokaler för dig.
Kontakta oss för offert på försäkringar
Ansvars- och rättsskyddsförsäkring för fastighet

Råkade du ut för en skada?

Byggnad skadades Företagets verksamhets avbröts till följd av olycksfall eller egendomsskada Cyber- eller dataskyddskada i företaget Rättegångskostnader Skada om vållats en annan Företagets transportskador
Se övriga skador
Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Privatkunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd