Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Bostäder och fastigheter
  • Fastighetsförsäkring

Med en fastighetsförsäkring skyddar du byggnaderna i bostads- och fastighetsbolaget mot skador

När det inträffar en skada i fastigheten hjälper vår byggnadsskadetjänst för företag dygnet runt. 
Kontakta oss för offert på fastighetsförsäkring

När en skada drabbar din fastighet får du sakkunnig hjälp flexibelt av oss dygnet runt. Vi ersätter utöver skador på byggnaden också förlorade hyresinkomster till följd av skadan. När fastighetens försäkringar är i skick, får du sinnesro och kan koncentrerar dig på att sköta fastighetens verksamhet. Vår fastighetsförsäkring är avsedd för bostads- och fastighetsaktiebolag för att försäkra bostads-, kontors- och affärsfastigheter.

Så här ersätter fastighetsförsäkringen

En byggnad kan drabbas av skador till följd av t.ex. en brand, ett blixtnedslag, en explosion, storm, ett inbrott, en skadegörelse eller vätska som läckt ut från byggnadens ledningsnät. Vår fastighetsförsäkring ersätter skador på byggnaden och hyresintäkter som bostads- eller fastighetsaktiebolaget går miste om till följd av skadan. Försäkringen för skada på husteknik, som ingår i fastighetsförsäkringen, ersätter husteknik som gått sönder.

Byggnadsskadetjänsten för företag

Skadades din fastighet till följd av en brand, vattenskada, storm eller skadegörelse? Ingen fara – vi hjälper dig!

Du kan anmälan skador till Fennias byggnadsskadetjänst för företag dygnet runt.

Det går enkelt att söka ersättning via vår nättjänst eller per telefon.

Läs mer om byggnadsskadetjänsten för företag här

Ta del av broschyren och villkoren

Broschyren Fastighetsförsäkring

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd