Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Offertbegäran på försäkringar

Kontaktbegäran för företagskunder

Du visste väl att du ser ditt företags försäkringsbrev, räkningar och försäkringsintyg smidigt på nättjänsten Mitt Fennia? På tjänsten kan du också skicka meddelanden till oss utan att behöva fylla i företagets grunduppgifter.

Om du vill, kan du lämna en kontaktbegäran på denna blankett. Ange vad din kontaktbegäran gäller och lämna din kontaktinformation, så kontaktar vi dig.

Blankettens datasäkerhet har säkerställts med SSL.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Privatkunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd