Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Kapitalförvaltning (S-Pankki)
  • Anvisning
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Offertbegäran på försäkringar

Kontaktbegäran för företagskunder

Ange vad din kontaktbegäran gäller och fyll i din kontaktinformation. Vi kontaktar dig senast nästa vardag.

Blankettens datasäkerhet har säkerställts med SSL.

Mitt ärende gäller

Jag vill att ni kontaktar mig per telefon

Kontaktinformation

Uppgifter markerade med en asterisk* är obligatoriska.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd