Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Egendom och verksamhet
  • Ansvarsförsäkring för företag

Ansvarsförsäkringar för företag

Ersättningsskyldighet kan leda till oväntade kostnader för företaget – gardera dig mot dem med ansvarsförsäkringar.
Boka ett webbmöte

Försäkring utifrån bransch och branschrisker

Ansvarsriskerna för ditt företag påverkas av såväl bransch som produkter och tjänster. Vi hjälper dig att välja ett ansvarsförsäkringspaket som beaktar ansvarsriskerna för ditt företag.

Våra experter hjälper dig vid skador

Om ett ersättningsanspråk har framförts gentemot ditt företag, utreder våra experter vilket ersättningsansvar ditt företag har, och de förhandlar med den part som kräver på ersättning.

Vi täcker ditt skadeståndsansvar

Om ditt företag konstateras vara ansvarigt för en skada, betalar vi ut ersättning till den skadelidande. Självrisken dras av från ersättningen.

Allt går inte alltid som planerat, även om ditt företags verksamhet är hur noggrann som helst. Ibland uppstår situationer där du är skyldig att ersätta skador som ditt företags verksamhet eller produkter orsakat andra. Ersättningsskyldighet kan uppstå till exempel om en kund snubblar på en bristfälligt skyddad arbetsplats eller på grund av extra kostnader som beror på felaktig konsultation. Vi kan hjälpa dig att gardera dig mot sådana oväntade kostnader med en ansvarsförsäkring för företag.

Vi hjälper dig att välja de ansvarsförsäkringar som passar företagets behov

De vanligaste ansvarsförsäkringarna för företag är ansvarsförsäkring för verksamhet och produktansvarsförsäkring. Beroende på ditt företags bransch kan du dock behöva flera ansvarsförsäkringar. Vi har till exempel en egen ansvarsförsäkring för IT-företag, och för företag som tillhandahåller konsulttjänster kan det vara klokt att teckna en separat konsultansvarsförsäkring.

Vi hjälper dig att välja de ansvarsförsäkringar som passar just ditt företag med beaktande av branschspecifika risker.

Ansvarsförsäkringar för företag

Vi täcker ditt skadeståndsansvar

Om ett ersättningsanspråk för en skada har framförts gentemot ditt företag och försäkringsvillkoren är tillämpliga på skadan, utreder våra experter vilket ditt företags ersättningsansvar är. Vi förhandlar också med den part som kräver på ersättning. Om skadeståndsanspråket leder till en rättegång i domstol eller skiljeförfarande, betalar vi ut ersättning för rättegångskostnader.

Om ditt företag medan skadan utreds konstateras vara ansvarigt för skadan, betalar vi enligt gällande rätt och försäkringsvillkor ut ersättning med avdrag för självrisk till den skadelidande.

Råkade du ut för en skada?

Byggnad skadadesFöretagets verksamhets avbröts till följd av olycksfall eller egendomsskadaCyber- eller dataskyddsskada i företagetRättegångskostnaderSkada om vållats en annanFöretagets transportskador
Se övriga skador

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor för ansvarsförsäkringar för företag finns nedan. Från länkarna öppnas broschyrernas och villkorens egna webbsidor, men i slutet av sidorna finns också en länk till en pdf-version som du kan skriva ut.

Broschyr - Företagsskydds egendoms-, avbrotts-, ansvars- och rättsskyddsförsäkringar
Försäkringsvillkor - FS310 Ansvarsförsäkring för IT-företag
Försäkringsvillkor - FS305 Ansvarsförsäkring för konsultverksamhet
Försäkringsvillkor - FS315 Förmögenhetsansvarsförsäkring
Försäkringsvillkor - FS181 Brottsförsäkring
Försäkringsvillkor - FS300 Ansvarsförsäkring för verksamhet
Försäkringsvillkor - FS301 Produktansvarsförsäkring
Försäkringsvillkor - FS390 Gemensamma villkor för ansvarsförsäkringar
Försäkringsvillkor - FS316 Specialvillkor för ansvarsförsäkring för verksamhet

Försäkringar för företag

Försäkringar för företagare

Lisää aiheesta

Tre punkter ikon.

Skador – Avbrott i affärsverksamheten

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor