Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Egendom och verksamhet
  • Ansvarsförsäkring för företag

Gardera dig mot oväntade kostnader med ansvarsförsäkringar för företag

Ersättningsskyldighet kan leda till oväntade kostnader för företaget – gardera dig mot dem med ansvarsförsäkringar.
Kontakta oss för offert

Allt går inte alltid som planerat, även om ditt företags verksamhet är hur noggrann som helst. Ibland uppstår situationer där du är skyldig att ersätta skador som ditt företags verksamhet eller produkter orsakat andra. Ersättningsskyldighet kan uppstå till exempel om en kund snubblar på en bristfälligt skyddad arbetsplats eller på grund av extra kostnader som beror på felaktig konsultation. Vi kan hjälpa dig att gardera dig mot sådana oväntade kostnader med en ansvarsförsäkring för företag.

Vi hjälper dig att välja de ansvarsförsäkringar som passar företagets behov

De vanligaste ansvarsförsäkringarna för företag är ansvarsförsäkring för verksamhet och produktansvarsförsäkring. Beroende på ditt företags bransch kan du dock behöva flera ansvarsförsäkringar. Vi har till exempel en egen ansvarsförsäkring för IT-företag, och för företag som tillhandahåller konsulttjänster kan det vara klokt att teckna en separat konsultansvarsförsäkring.

Vi hjälper dig att välja de ansvarsförsäkringar som passar just ditt företag med beaktande av branschspecifika risker.

Ansvarsförsäkringar för företag

Råkade du ut för en skada?

Byggnad skadades Företagets verksamhets avbröts till följd av olycksfall eller egendomsskada Cyber- eller dataskyddskada i företaget Rättegångskostnader Skada om vållats en annan Företagets transportskador
Se övriga skador

Ta del av broschyren

Broschyren Företagsskydd

Samtliga försäkringar och tjänster för företag

Försäkringar för företagare

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd