Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Specialvillkor för ansvarsförsäkring för verksamhet

Specialvillkor för ansvarsförsäkring för verksamhet

Gäller från och med 1.1.2020

Försäkringsvillkor FS316

Med avvikelse från punkterna 2.2 och 2.3 i ansvarsförsäkringsvillkoret för verksamhet FS300, punkterna 2.2 och 2.3 ansvarsförsäkringsvillkoret för offentliga sammanslutningar FS302 och punkt 2.2 i ansvars- och produktansvarsförsäkringsvillkoret för verksamhet FS313 ersätter försäkringen skador på egendom som varit föremål för arbete som den försäkrade eller försäkringstagaren utfört eller hade åtagit sig att sköta, eller som den försäkrade eller försäkringstagaren vid skadetidpunkten inom ramen för skyddsplikt och skyldighet till skadeprevention var skyldig att skydda eller tillfälligt innehade, eller som uppstått vid en gärning eller försummelse som leder till ersättningsskyldighet. Förutsättningen för ersättning är att skadan uppstår plötsligt, inom högst sex (6) månader efter den gärning eller försummelse som orsakade skadan.

Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet för främmande egendom som är föremål för arbete är högsta ersättningsbelopp per skada och försäkringsperiod. Försäkringsbeloppet utgör en del av försäkringsbeloppet för ansvarsförsäkringen för verksamhet och är inte dess tillägg.

Försäkringen ersätter inte skador

 • på hyrda eller lånade maskiner, apparater, verktyg eller transportmedel som används i eller är avsedda för den försäkrade verksamheten. Försäkringen ersätter dock skador på arbetsredskap som lånats tillfälligt för en enskild arbetsprestation och skador på motorredskap som tillfälligt lånats, när motorredskapet används för att lasta eller lossa ett eget fordon

 • på byggnader, fastigheter, lokaler eller lägenheter som den försäkrade hyrt eller som den försäkrade innehar i form av ett avtal som liknar ett hyreskontrakt

 • på egendom som förvarats, lagrats, transporterats eller som är föremål för lyft- eller flyttningsuppdrag

 • på flygplan, andra luftfartyg, modellflygplan eller deras utrustningar

 • som orsakats av försäkringstagarens upprepade försummelse.

Från försäkringen ersätts inte heller kostnader som uppstår när arbete enligt det ursprungliga uppdraget utförs på nytt, inte ens i det fallet att arbetet utförs av någon annan än försäkringstagaren.

I övrigt följs ansvarsförsäkringsvillkoret för verksamhet FS300, ansvarsförsäkringsvillkoret för offentliga sammanslutningar FS302, ansvars- och produktansvarsförsäkringsvillkoret för verksamhet FS313 och de gemensamma villkoren för ansvarsförsäkringar FS390.

Kontaktinformation

Försäkringsgivare: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer: 0196826-7
Hemort: Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Företagsservice:
Vår telefontjänst 010 503 8813
www.fennia.fi
E-post: förnamn.efternamn@fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor