Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Toiminnan vastuuvakuutuksen erityisehto

Toiminnan vastuuvakuutuksen erityisehto

Voimassa 1.1.2020 alkaen

Vakuutusehto YT316

Poiketen toiminnan vastuuvakuutusehdon YT300 kohdista 2.2 ja 2.3, julkisyhteisön
vastuuvakuutusehdon YT302 kohdasta 2.2 ja 2.3 ja toiminnan vastuu- ja tuotevastuuvakuutusehdon YT313 kohdasta 2.2 vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa toisen omaisuudelle aiheutettu ennalta arvaamaton vahinko, kun omaisuus on ollut vakuutetun tai vakuutuksenottajan työn kohteena, huolehdittavana, suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena tai tilapäisesti hallussa vahingon tapahtuessa tai korvausvastuun aiheuttavan teon tai laiminlyönnin tapahtuessa.

Korvauksen edellytyksenä on, että vahinko ilmenee äkillisesti, enintään kuuden (6) kuukauden kuluessa vahingon aiheuttaneesta teosta tai laiminlyönnistä.

Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä työn kohteena olevalle vieraalle omaisuudelle on
korvauksen enimmäismäärä vahinkoa ja vakuutuskautta kohden. Tämä vakuutusmäärä on osa
toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusmäärää eikä ole sen lisä.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka

 • on aiheutunut vakuutetun toiminnan harjoittamiseen käytetylle tai tarkoitetulle vuokratulle tai lainatulle koneelle, laitteelle, työ- tai kuljetusvälineelle. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin tilapäisesti yksittäistä työsuoritusta varten lainassa olevan työvälineen vahinko sekä tilapäisesti lainassa olevan moottorityökoneen vahinko, kun moottorityökonetta käytetään oman ajoneuvon lastaamiseen tai purkamiseen.

 • on aiheutunut rakennukselle, kiinteistölle, tilalle tai huoneistolle, jonka vakuutettu on
  vuokrannut tai jota vakuutettu hallitsee vuokrasopimuksen kaltaisen sopimuksen perusteella

 • on aiheutunut säilytettävänä, varastoitavana, kuljetettavana tai nosto- tai siirtotoimeksiannon kohteena olevalle omaisuudelle.

 • on aiheutunut lentokoneelle, muulle ilma-alukselle, lennokille tai niiden varusteille.

 • on aiheutunut vakuutuksenottajan toistuvasta huolimattomuudesta.

Vakuutuksesta ei myöskään korvata kustannuksia, jotka syntyvät alkuperäisen toimeksiannon mukaisen työn uudelleen suorittamisesta siinäkään tapauksessa, että työn suorittaa joku muu kuin vakuutuksenottaja.

Muilta osin noudatetaan toiminnan vastuuvakuutusehtoa YT300, julkisyhteisön vastuuvakuutusehtoa YT302 ja toiminnan vastuu- ja tuotevastuuvakuutusehtoa YT313 ja vastuuvakuutusten yhteisiä ehtoja YT390.

Fennian yhteystietoja

Vakuutuksenantaja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Y-tunnus: 0196826-7
Kotipaikka: Helsinki
Postiosoite: 00017 FENNIA
Yrityspalvelukeskus:
Puhelinpalvelumme 010 503 8818
www.fennia.fi
Sähköposti etunimi.sukunimi@fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet