Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Egendom och verksamhet
 • Patientförsäkring

Patientförsäkring från och med 1.1.2021

Patientförsäkringen ger skydd till både patienten och vårdpersonalen, om patienten orsakas en personskada i vården.
Boka ett webbmöte

I samband med hälso- och sjukvård kan uppstå situationer där patienten råkar ut för en skada. Patientförsäkringen är en lagstadgad försäkring som i enlighet med patientförsäkringslagen ersätter personskador som orsakats i samband med vårdåtgärder.

Patientförsäkring som skydd för din verksamhet

Alla sammanslutningar, stiftelser och självständiga yrkesutövare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet i Finland samt arbetsgivare som har yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som anställda ska ha en patientförsäkring. Patientförsäkringen ger försäkringsskydd för personskador som orsakas en patient i samband med hälso- och sjukvård. Försäkringen skyddar också skadevållaren i den händelse att denna eventuellt blir skadeståndsansvarig.

Hälso- och sjukvårdsverksamhet är till exempel

 • vård som ges av läkare, tandläkare eller sjukskötare

 • fysioterapi

 • optikerverksamhet

 • försäljning av receptbelagda mediciner på apotek.

Från patientförsäkringen betalas ersättning ut för personskador som patienten orsakats i samband med hälso- och sjukvården och som beror på följande:

 • En behandlingsskada som uppkommit i samband med undersökning, behandling och vård, vaccinering eller blod- eller organdonation.

 • En infektion som uppkommit i samband med undersökning, behandling och vård eller någon annan åtgärd.

 • Ett olycksfall i samband med undersökning, behandling och vård eller någon annan motsvarande åtgärd eller ett olycksfall under sjuktransport.

 • Ett fel i produkter, anordningar eller utrustning för hälso- och sjukvård.

 • En brand eller en annan motsvarande skada i en behandlingslokal eller i behandlingsutrustning.

 • Säkerhetsbrister i en produkt som har implanterats i patientens kropp (fr.o.m. 1.1.2021).

 • Distribution av läkemedel i strid med lag eller förordning eller i strid med bestämmelser som getts utifrån dessa.

 • En oskälig skada som uppkommit till följd av undersökning, behandling eller vård eller en annan motsvarande åtgärd och som orsakat patienten en bestående svår sjukdom, en skada eller patientens död och att följden kan anses vara oskälig.

En typisk skada som ersätts från försäkringen är en behandlingsskada, som orsakats patienten av undersökning eller vård eller av att dessa försummats.

Ersättning kan betalas ut till den skadelidande till exempel för

 • sjukvårdskostnader

 • inkomstbortfall

 • sveda och värk

 • tillfälligt men

 • bestående men

 • yrkesinriktad rehabilitering (fr.o.m. 1.1.2021).

Patientförsäkringspremie

Priset på försäkringen beror bland annat på risken för patientskador i verksamheten. Om du är en självständig yrkesutövare och inte har avlönad personal, erbjuder vi dig en patientförsäkring med fast årspremie.

För övriga aktörer är försäkringen en företagsförsäkring och försäkringspremien bestäms enligt totallönen och den verksamhet som utövas. Försäkringspremien för en företagsförsäkring består av en förskottspremie och en utjämningspremie. Förskottspremien faktureras utifrån den beräknade lönesumman i början av försäkringsperioden och utjämningspremien vid försäkringsperiodens slut enligt den faktiska lönesumman.

När en skada har inträffat

Patientförsäkringscentralen tar hand om handläggningen av patientskador i enlighet med patientförsäkringslagen.

Skadorna ersätts till fullt belopp, utan självrisk och övre gräns. Obetydliga skador ersätts inte. Ersättning som betalas ut från försäkringen grundar sig på skadeståndslagen. En skada ersätts från den försäkring som gällde när hälso- eller sjukvården som orsakade skadan gavs eller när försummelsen inträffade. Patientskador som inträffat före den 1 januari 2021 ersätts enligt patientskadelagen och på patientskador som inträffat efter det tillämpas den nya patientförsäkringslagen.

Ansökan om ersättning ska lämnas in inom tre år från det att den som är berättigad till ersättning fått kännedom om skadan. Av särskilda skäl kan ersättningskrav lämnas in även senare.

Alla personskador som orsakats patienter i samband med vård ersätts inte från patientförsäkringen. På Patientförsäkringscentralens webbplats finns exempel på patientskadefall.

Patientförsäkringen är bara en del av ett omfattande försäkringsskydd

Risker och försäkringsbehov beror på vilken typ av verksamhet du utövar. Oavsett verksamhet behöver du till exempel en ansvarsförsäkring för verksamhet och en rättsskyddsförsäkring som grundläggande skydd. Ta del av våra övriga företagsförsäkringar under Egendom och verksamhet.

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor för patientförsäkring finns nedan. Från länkarna öppnas broschyrernas och villkorens egna webbsidor, men i slutet av sidorna finns också en länk till en pdf-version som du kan skriva ut.

Broschyr - Företagsskyddets Patientförsäkring
Försäkringsvillkor - Patientförsäkring

Lisää aiheesta

Pensionsförsäkring för företagare

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor