Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Omaisuus ja toiminta
 • Potilasvakuutus

Potilasvakuutus

Potilasvakuutus (1.1.2021 alkaen) on potilaan ja hoitohenkilöstön turvana, jos potilaalle aiheutuu henkilövahinko hoidon yhteydessä.
Varaa aika verkkotapaamiseen

Terveyden- ja sairaanhoitotoiminnan yhteydessä voi tulla vastaan tilanteita, joissa hoidettavalle potilaalle aiheutuu vahinkoa. Potilasvakuutus on potilasvakuutuslain mukainen lakisääteinen vakuutus, joka korvaa hoitotoimenpiteen yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja.

Potilasvakuutus toimintasi turvaksi

Jokaisella Suomessa terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavalla yhteisöllä, säätiöllä ja itsenäisellä ammatinharjoittajalla sekä työnantajalla, jonka palveluksessa on terveydenhuollon ammattihenkilöitä, on oltava potilasvakuutus. Potilasvakuutus antaa vakuutusturvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon varalta. Vakuutus antaa turvaa myös vahingon aiheuttajalle, hänelle mahdollisesti muutoin syntyvän vahingonkorvausvastuun varalta.

Terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa on esimerkiksi

 • lääkärin, hammaslääkärin tai sairaanhoitajan antama hoito

 • fysioterapia

 • optikon toiminta

 • reseptilääkkeen myynti apteekista.

Potilasvakuutuksesta korvataan terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunut henkilövahinko, joka johtuu:

 • hoitovahingosta, joka on sattunut tutkimuksen, hoidon, rokottamisen tai veren- tai elimenluovutuksen yhteydessä

 • tutkimuksen, hoidon, tai muun käsittelyn aikana alkaneesta infektiosta

 • tapaturmasta tutkimus- tai hoitotoimenpiteen taikka muun vastaavan toimenpiteen yhteydessä tai tapaturmasta sairaankuljetuksen aikana

 • terveydenhuollon laitteen, välineen tai tarvikkeen viasta

 • palosta tai muusta vastaavasta hoitohuoneiston tai -laitteiston vahingosta

 • potilaaseen kiinteästi asennetun laitteen turvallisuuspuutteesta (1.1.2021 alkaen)

 • lääkkeen toimittamisesta lain tai asetuksen tai niiden nojalla annettujen määräysten vastaisesti

 • kohtuuttomasta vahingosta, joka on aiheutunut tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä, josta on aiheutunut potilaalle pysyvä vaikea sairaus, vamma tai kuolema ja tätä seurausta voidaan pitää kohtuuttomana.

Tyypillinen vakuutuksesta korvattava vahinko on hoitovahinko, joka on aiheutunut potilaan tutkimuksesta tai hoidosta tai niiden laiminlyönnistä.

Vahingonkärsineelle voidaan maksaa korvauksia esimerkiksi

 • sairaanhoitokuluista

 • ansionmenetyksestä

 • kivusta ja särystä

 • tilapäisestä haitasta

 • pysyvästä haitasta

 • ammatillisesta kuntoutuksesta (1.1.2021 alkaen).

Potilasvakuutusmaksu

Vakuutuksen hinta perustuu muun muassa toiminnan potilasvahinkoriskiin. Jos toimit itsenäisenä ammatinharjoittajana ja sinulla ei ole palkattua henkilökuntaa, teemme sinulle potilasvakuutuksen, jonka vakuutusmaksu on kiinteä vuosimaksu.

Muille toimijoille vakuutus tehdään yritysvakuutuksen muodossa, jolloin vakuutusmaksuun vaikuttaa toiminnan laatu ja kokonaispalkkasumma. Yritysvakuutuksen vakuutusmaksu muodostuu ennakkomaksusta ja tasoitusmaksusta. Ennakkovakuutusmaksu laskutetaan arvioidun palkkasumman perusteella vakuutuskauden alkaessa ja tasoitusmaksu laskutetaan vakuutuskauden päätyttyä, toteutuneen palkkasumman mukaisesti.

Kun vahinko on sattunut

Potilasvakuutuskeskus hoitaa potilasvahinkojen käsittelyn potilasvakuutuslain mukaisesti.

Vahingot korvataan täysimääräisenä, ilman omavastuuta ja ylärajaa. Vähäistä vahinkoa ei korvata. Vakuutuksesta maksettavat korvaukset perustuvat vahingonkorvauslakiin. Vahinko korvataan sen vakuutuksen perusteella, joka oli voimassa sillä hetkellä, kun potilasvahingon aiheuttanut terveyden- tai sairaanhoito annettiin tai laiminlyönti tapahtui. Ennen 1.1.2021 sattuneet potilasvahingot korvataan potilasvahinkolain mukaan ja tämän jälkeen sattuneisiin potilasvahinkoihin sovelletaan uutta potilasvakuutuslakia.

Korvausta on haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta. Erityisestä syystä korvausta voi vaatia myöhemminkin.

Kaikki potilaalle hoidon yhteydessä aiheutuneet henkilövahingot eivät ole potilasvakuutuksesta korvattavia. Voit lukea esimerkkejä potilasvahinkotapauksista Potilasvahinkokeskuksen verkkosivuilta .

Potilasvakuutus on vain osa kattavaa vakuutusturvaa

Riskit ja vakuutustarpeet riippuvat siitä, millaista toimintaa harjoitat. Olipa toiminta mitä tahansa, sen perusturvaksi tarvitset myös esimerkiksi toiminnan vastuuvakuutuksen ja oikeusturvavakuutuksen. Tutustu muihin yritysvakuutuksiimme Omaisuus ja toiminta -sivullamme.

Tuote-esitteet ja vakuutusehdot

Potilasvakuutusta koskevat tuote-esitteet ja vakuutusehdot löydät alta. Linkeistä avautuvat esitteiden ja ehtojen omat verkkosivut, mutta sivujen lopusta löydät linkin myös tulostettavaan pdf-versioon.

Esite - Yritysturvan Potilasvakuutus
Vakuutusehdot - Potilasvakuutus

Lisää aiheesta

Työkaverit tietokoneella.

Työkaluja työturvallisuuteen – kaikki tarvittavat työkalut yhdestä paikasta

Lue lisää
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleHenkilöasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusPuheluiden hinnat ja yksityisyyden suojaEvästeet