Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Omaisuus ja toiminta
 • Potilasvakuutus 1.1.2021 alkaen

Potilasvakuutus 1.1.2021 alkaen - terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä sattuvien henkilövahinkojen varalle

Potilasvakuutus on potilaan ja hoitohenkilöstön turvana, jos potilaalle aiheutuu henkilövahinko hoidon yhteydessä
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Terveyden- ja sairaanhoitotoiminnan yhteydessä voi tulla vastaan tilanteita, joissa hoidettavalle potilaalle aiheutuu vahinkoa. Potilasvakuutus on potilasvakuutuslain mukainen lakisääteinen vakuutus, joka korvaa hoitotoimenpiteen yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja.

Potilasvakuutus toimintasi turvaksi

Jokaisella Suomessa terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavalla yhteisöllä, säätiöllä ja itsenäisellä ammatinharjoittajalla sekä työnantajalla, jonka palveluksessa on terveydenhuollon ammattihenkilöitä, on oltava potilasvakuutus. Potilasvakuutus antaa vakuutusturvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon varalta. Vakuutus antaa turvaa myös vahingon aiheuttajalle, hänelle mahdollisesti muutoin syntyvän vahingonkorvausvastuun varalta.

Terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa on esimerkiksi

 • lääkärin, hammaslääkärin tai sairaanhoitajan antama hoito

 • fysioterapia

 • optikon toiminta

 • reseptilääkkeen myynti apteekista.

Potilasvakuutuksesta korvataan terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunut henkilövahinko, joka johtuu:

 • hoitovahingosta, joka on sattunut tutkimuksen, hoidon, rokottamisen tai veren- tai elimenluovutuksen yhteydessä

 • tutkimuksen, hoidon, tai muun käsittelyn aikana alkaneesta infektiosta

 • tapaturmasta tutkimus- tai hoitotoimenpiteen taikka muun vastaavan toimenpiteen yhteydessä tai tapaturmasta sairaankuljetuksen aikana

 • terveydenhuollon laitteen, välineen tai tarvikkeen viasta

 • palosta tai muusta vastaavasta hoitohuoneiston tai -laitteiston vahingosta

 • potilaaseen kiinteästi asennetun laitteen turvallisuuspuutteesta (1.1.2021 alkaen)

 • lääkkeen toimittamisesta lain tai asetuksen tai niiden nojalla annettujen määräysten vastaisesti

 • kohtuuttomasta vahingosta, joka on aiheutunut tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä, josta on aiheutunut potilaalle pysyvä vaikea sairaus, vamma tai kuolema ja tätä seurausta voidaan pitää kohtuuttomana.

Tyypillinen vakuutuksesta korvattava vahinko on hoitovahinko, joka on aiheutunut potilaan tutkimuksesta tai hoidosta tai niiden laiminlyönnistä.

Vahingonkärsineelle voidaan maksaa korvauksia esimerkiksi

 • sairaanhoitokuluista

 • ansionmenetyksestä

 • kivusta ja särystä

 • tilapäisestä haitasta

 • pysyvästä haitasta

 • ammatillisesta kuntoutuksesta (1.1.2021 alkaen).

Potilasvakuutusmaksu

Vakuutuksen hinta perustuu muun muassa toiminnan potilasvahinkoriskiin. Jos toimit itsenäisenä ammatinharjoittajana ja sinulla ei ole palkattua henkilökuntaa, teemme sinulle potilasvakuutuksen, jonka vakuutusmaksu on kiinteä vuosimaksu.

Muille toimijoille vakuutus tehdään yritysvakuutuksen muodossa, jolloin vakuutusmaksuun vaikuttaa toiminnan laatu ja kokonaispalkkasumma. Yritysvakuutuksen vakuutusmaksu muodostuu ennakkomaksusta ja tasoitusmaksusta. Ennakkovakuutusmaksu laskutetaan arvioidun palkkasumman perusteella vakuutuskauden alkaessa ja tasoitusmaksu laskutetaan vakuutuskauden päätyttyä, toteutuneen palkkasumman mukaisesti.

Kun vahinko on sattunut

Potilasvakuutuskeskus hoitaa potilasvahinkojen käsittelyn potilasvakuutuslain mukaisesti.

Vahingot korvataan täysimääräisenä, ilman omavastuuta ja ylärajaa. Vähäistä vahinkoa ei korvata. Vakuutuksesta maksettavat korvaukset perustuvat vahingonkorvauslakiin. Vahinko korvataan sen vakuutuksen perusteella, joka oli voimassa sillä hetkellä, kun potilasvahingon aiheuttanut terveyden- tai sairaanhoito annettiin tai laiminlyönti tapahtui. Ennen 1.1.2021 sattuneet potilasvahingot korvataan potilasvahinkolain mukaan ja tämän jälkeen sattuneisiin potilasvahinkoihin sovelletaan uutta potilasvakuutuslakia.

Korvausta on haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta. Erityisestä syystä korvausta voi vaatia myöhemminkin.

Kaikki potilaalle hoidon yhteydessä aiheutuneet henkilövahingot eivät ole potilasvakuutuksesta korvattavia. Voit lukea esimerkkejä potilasvahinkotapauksista Potilasvahinkokeskuksen verkkosivuilta .

Potilasvakuutus on vain osa kattavaa vakuutusturvaa

Riskit ja vakuutustarpeet riippuvat siitä, millaista toimintaa harjoitat. Olipa toiminta mitä tahansa, sen perusturvaksi tarvitset myös esimerkiksi toiminnan vastuuvakuutuksen ja oikeusturvavakuutuksen. Tutustu muihin yritysvakuutuksiimme Omaisuus ja toiminta -sivullamme.

Tutustu esitteeseen ja ehtoihin

Potilasvakuutuksen vakuutusehdot
Potilasvakuutuksen tuote-esite

Vakuutukset ja palvelut Vahingot Asiakaspalvelu Usein kysyttyä Ajankohtaista Medialle Henkilöasiakkaat Tietoa Fennia-konsernista Avoimet työpaikat Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Tietosuoja ja käyttöehdot Saavutettavuus Puheluiden hinnat ja yksityisyyden suoja