Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia

Försäkringar för företagare

Om du råkar ut för något, är det sannolikt att ingen kan ersätta ditt jobb. Med försäkringar för företagare, som arbetspensions-, sjuk- och livförsäkringar, tryggar du utöver ditt välbefinnande också företagets fortsatta verksamhet och lönsamhet.
Kontakta oss för offert
Sjukförsäkring för företagare

Råkade du ut för en skada?

Sjukdomar eller olycksfall i Finland Insjuknande eller olycksfall utomlands Olycksfall eller insjuknande som ersätts från arbetsgivarens eller företagarens försäkring Jag skadade mig i en trafikolycka Dödsfall
Se övriga skador
Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Privatkunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd