Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Försäkringar för företagare
  • Reseförsäkring för företagare

Reseförsäkring för företagare

Reseförsäkring ger skydd på arbets- och semesterresor. Du hamnar inte i knipa om du blir sjuk eller skadar dig på en resa – vi tryggar dig både under resor i Finland och utomlands.
Boka ett webbmöte

Vi ersätter en annullerad resa utan övre gräns

Om du blir sjuk före avresan ersätter vi kostnader för till exempel biljetter och logi som du har betalat i förskott utan övre gräns.

Fennias Reseassistans 24h hjälper dig

Fennias Reseassistans 24h hjälper dig dygnet runt om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall under en resa utomlands.

Resgodsförsäkring ersätter om ditt bagage försenas

Om ditt bagage försenas med minst 5 timmar efter ankomsten till resmålet ersätter försäkringen inköpspriset för nödvändiga dagligvaror.

Vare sig det är fråga om en arbets- eller en semesterresa vill du inte stressa och grubbla över allt som kan hända. När du tecknar en reseförsäkring för företagare kan du lugnt lämna oroandet till oss. Vi ser till att du får hjälp snabbt i jobbiga situationer. Om du vill teckna en reseförsäkring för dina anställda, så hittar du mer information på vår webbsida om reseförsäkring för arbetstagare.

Så här ersätter reseförsäkringen

Resenär-försäkring
Resgods-försäkring
Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader, t.ex. läkarbesök, sjukhusavgifter och läkemedelskostnader utan övre gräns i euro.
Ei sisälly
Resenärförsäkringen ersätter sjuktransport till Finland vid allvarliga sjukdoms- och olycksfall. Transporten ska godkännas på förhand av Fennia. 
Ei sisälly
Från resenärförsäkringen betalas en engångsersättning ut för bestående men till följd av ett olycksfall under en resa samt för dödsfall till följd av ett olycksfall under en resa eller en allmänfarlig smittsam sjukdom.
Ei sisälly
Resenärförsäkringen ersätter kostnader för försening från en resa om du inte kommer i tid till utlandsresan eller en anslutande resa för att det färdmedel som du använder försenas av tvingande skäl till följd av ett väderhinder, tekniskt fel eller en trafikolycka.
Ei sisälly
Resenärförsäkringen ersätter kostnader för en inställd eller avbruten resa när resan ställs in eller avbryts på ett tvingande sätt till följd av en sjukdom, ett olycksfall eller ett dödsfall, eller av att en betydande ekonomisk sakskada drabbat din egendom.
Ei sisälly
Kris- och evakueringsskyddet ersätter evakueringskostnader när Finlands utrikesministerium rekommenderar att man lämnar området på grund av en plötslig naturkatastrof, ett terrordåd eller en plötslig beväpnad konflikt.
Ei sisälly
Resgodsförsäkringen ersätter stulet och skadat resgods.
Ei sisälly
Resgodsförsäkringen ersätter kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar om resgodset blir försenat till resmålet mer än 5 timmar.
Ei sisälly
Ansvarsförsäkringen som ingår i resgodsförsäkringen ersätter person- och sakskador som vållats under en resa.
Ei sisälly
Rättsskyddsförsäkringen som ingår i resgodsförsäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål med anknytning till en resa
Ei sisälly
Du kan utvidga resenärförsäkringen att också omfatta riskfyllda idrottsgrenar samt tävlingar och träningar arrangerade av ett idrottsförbund eller en idrottsförening. Utan utvidgningen gäller resenärförsäkringen bara vid sedvanlig idrott som du utövar för att upprätthålla din fysiska kondition.
Ei sisälly
Kan väljas

I tabellen finns kortfattade uppgifter om försäkringen. Kom i håg att läsa försäkringsvillkoren, där du hittar försäkringens innehåll och villkoren i sin helhet.​​​​​​​

Fennias reseassistans 24h är öppen dygnet runt

Blev du sjuk eller råkade du ut för ett olycksfall under resan utomlands? Ingen fara – vi hjälper dig!

Fennias reseassistans 24h hjälper när du behöver vård eller hjälp utomlands.

Vi hänvisar dig till vård där du inte behöver betala för vården. Vid behov hjälper vi om du behöver hjälp med resan tillbaka till Finland.

Läs mer om Reseassistans 24h

Sådan resenär, sådan reseförsäkring

Du kan teckna reseförsäkringen antingen som tidsbestämd för en resa eller som fortlöpande. Om du reser regelbundet, är en fortlöpande reseförsäkring absolut det smidigaste alternativet. Ofta är den även billigare än en tidsbestämd reseförsäkring, särskilt om du reser mer än en gång om året. 

Reseförsäkringen gäller på semester- och arbetsresor samt på studieresor, t.ex. under studentutbyte.Du kan välja en försäkring enligt dina behov, som gäller även på resor i Finland. Då gäller försäkringen när du reser minst 50 kilometer från ditt hem, din arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad.

Resenärförsäkringen skyddar dig, resgodsförsäkringen ditt resgods.

En reseförsäkring består av en resenärförsäkring och en resgodsförsäkring, som du kan teckna tillsammans eller separat. 

Om du har en resenärförsäkring, hamnar du inte i knipa om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall under en resa. När du reser utomlands har du tillgång till Fennias reseassistans 24h och på resor i Finland tjänsten FenniaVårdare. 

Resgodsförsäkringen skyddar resgods som du har med på resan inklusive färdbiljetter, pass, visum och inköp du gjort på resan. Resgodsförsäkringen ersätter om resgodset blir stulet eller skadas i Finland eller utomlands.

Råkade du ut för en skada?

Insjuknande eller olycksfall utomlandsSjukdomar eller olycksfall i FinlandResgods gick sönder, blev stulet eller försvannInställd eller avbruten resaFörsening från resa
Se övriga skador

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor för reseförsäkring för företagare finns nedan. Från länkarna öppnas broschyrernas och villkorens egna webbsidor, men i slutet av sidorna finns också en länk till en pdf-version som du kan skriva ut.

Broschyr - Frivilliga person- och reseförsäkringar för företag
Försäkringsvillkor - Fenniaskydd för företag
Försäkringsvillkor - Företagsledningens Fenniaskydd: Y20-Y100
Försäkringsvillkor - Företagsledningens Fenniaskydd: Y400-Y300
Försäkringsvillkor - Fenniaskydd Gruppförsäkring

Försäkringar för företag

Försäkringar för företagare

Lisää aiheesta

Arbetskollegor vid datorn.

Fullmakt för uträttande av försäkrings- och skadeärenden för företag

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor