Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Försäkringar för arbetstagare
 • Reseförsäkring för arbetstagare

Reseförsäkring för arbetstagare

Skydda arbetstagarna med en omfattande reseförsäkring för arbets- och semesterresor.
Boka ett webbmöte

Självrisk 0 €

Resenärförsäkringen har ingen självrisk och den ersätter vårdkostnader för sjukdom och olycksfall under resa utan maximibelopp.

Fennias Reseassistans 24h hjälper

Fennias Reseassistans 24h hjälper dygnet runt om din arbetstagare blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall under en resa utomlands.

Resgodsförsäkring ersätter om bagaget försenas

Om bagaget försenas med minst 5 timmar ersätter resgodsförsäkringen inköpspriset för nödvändiga dagligvaror.

Vare sig det är fråga om en arbets- eller semesterresa hjälper vi dig att ta väl hand om dina arbetstagare som är på resande fot. Reseförsäkringen för arbetstagare är ett viktigt skydd, eftersom den lagstadgad olycksfallsförsäkringen inte ger tillräckligt skydd på arbetsresor. En reseförsäkring består av en resenärförsäkring och en resgodsförsäkring, som du kan teckna tillsammans eller separat.

Så här ersätter reseförsäkringen för arbetstagare

En resenärförsäkring ersätter vårdkostnader för skador, sjukdomar och olycksfall under en resa och sjuktransport till Finland vid allvarliga sjukdoms- och olycksfall samt kostnader för en inställd eller avbruten resa eller kostnader som uppstår till följd av försening från en resa. Från försäkringen betalas även ersättning ut för förlorade resdagar samt för evakuerings- och kriskostnader.

Du kan foga en resgodsförsäkring till samtliga reseförsäkringar för företag. Resgodsförsäkringen ersätter t.ex. föremål som gått sönder eller blivit stulna på resan. Resgodsförsäkringen omfattar också en ansvars- och rättsskyddsförsäkring, som ersätter skador som vållats utomstående under resan och advokat- och rättegångskostnader till följd av tviste- och brottmål som ansluter sig till resan.

Reseförsäkring för företag enligt dina behov

Försäkring för arbetsresor

 • Försäkringen kan tecknas för hela personalen eller för en viss personalgrupp.

 • Försäkringen gäller under arbets- och tjänsteresor.

 • Till försäkringen kan man foga en resgodsförsäkring.

 • Till försäkringen kan man ansluta ersättning i händelse av bestående men samt dödsfall till följd av olycksfall eller allmänfarlig smittsam sjukdom.

Individuell reseförsäkring

 • Försäkringen tecknas för namngivna personer.

 • Kan även tecknas för den försäkrade arbetstagarens familjemedlemmar.

 • Försäkringen gäller under arbets- och tjänsteresor samt enligt separat överenskommelse under den försäkrades semesterresor.

 • Till försäkringen kan man foga en resgodsförsäkring.

 • Till försäkringen kan man ansluta ersättning i händelse av bestående men samt dödsfall till följd av olycksfall eller allmänfarlig smittsam sjukdom.

Försäkring för utsända arbetstagare

 • Försäkringen tecknas för arbetstagare som skickas utomlands på uppdrag. 

 • Försäkringen kan även tecknas för en utsänd företagare, som arbetar i företaget.

 • Försäkringen gäller under utstationeringen överallt i världen även under semesterresor.

 • Försäkringen ersätter vårdkostnader under hela utstationeringen.  

 • Försäkrade kan också vara make, maka eller sambo och barn som följer med på utlandsuppdraget.

 • Till försäkringen kan man foga en resgodsförsäkring. 

 • Till försäkringen kan man ansluta ersättning i händelse av bestående men samt dödsfall till följd av olycksfall eller allmänfarlig smittsam sjukdom.

 • Till försäkringen kan ett hälsovårdsskydd fogas. Skyddet täcker hälsovårdskostnader under utstationeringen, t.ex. kostnader för vaccinering, hälsokontroll och tandvård. 

Reseförsäkring kompletterar det lagstadgade olycksfallsförsäkringsskyddet

En frivillig reseförsäkring är ett viktigt skydd för arbetstagare på resande fot. Även om den lagstadgade olycksfallsförsäkringen för arbetstagare gäller överallt i världen, ger den inte tillräckligt skydd under arbetsresor. Arbetsresor inkluderar alltid tid som enligt lagen om olycksfallsförsäkring inte anses som arbetstid.

Fennias reseassistans 24h är öppen dygnet runt

Blev du sjuk eller råkade du ut för ett olycksfall under resan utomlands? Ingen fara – vi hjälper dig!

Fennias reseassistans 24h hjälper när du behöver vård eller hjälp utomlands.

Vi hänvisar dig till vård där du inte behöver betala för vården. Vid behov hjälper vi om du behöver hjälp med resan tillbaka till Finland.

Läs mer om Reseassistans 24h

Råkade du ut för en skada?

Insjuknande eller olycksfall utomlandsSjukdomar eller olycksfall i FinlandResgods gick sönder, blev stulet eller försvannInställd eller avbruten resaFörsening från resa
Se övriga skador

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor för reseförsäkring för arbetstagare finns nedan. Från länkarna öppnas broschyrernas och villkorens egna webbsidor, men i slutet av sidorna finns också en länk till en pdf-version som du kan skriva ut.

Broschyr - Frivilliga person- och reseförsäkringar för företag
Försäkringsvillkor - Fenniaskydd för företag
Försäkringsvillkor - Företagsledningens Fenniaskydd: Y20-Y100
Försäkringsvillkor - Företagsledningens Fenniaskydd: Y400-Y300
Försäkringsvillkor - Fenniaskydd Gruppförsäkring

Försäkringar för företag

Försäkringar för företagare

Lisää aiheesta

Olycksfallsförsäkring för arbetstagare

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor