Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Försäkringar för arbetstagare
 • Livförsäkring för arbetstagare

Livförsäkring för arbetstagare är en uppskattad personalförmån

Engagera dina arbetstagare med en uppskattad förmån. Du försäkrar flera arbetstagare förmånligt med en grupplivförsäkring. 
Kontakta oss för offert

Din personal är en av företagets viktigaste resurser. Med försäkringsförmånen visar du att du tar väl hand om dem. Livförsäkringen, skyddet vid allvarlig sjukdom och skyddet mot bestående arbetsoförmåga tryggar arbetstagaren och dennas familj vid oförutsedda situationer. Livförsäkring är en uppskattad personalförmån, som det lönar sig att ta med i företagets personalpolicy. Den ger samtidigt en positiv företagsimage.

Komplettera det lagstadgade grundskyddet med livförsäkring för arbetstagare

Livförsäkringen, skyddet vid allvarlig sjukdom och skyddet mot bestående arbetsoförmåga kompletterar det lagstadgade grundskyddet, som ofta inte räcker att täcka arbetstagarnas faktiska behov. Den försäkring som du tecknar för din arbetstagare minskar arbetstagarens personliga försäkringsbehov.

Du kan teckna försäkringen för en ägarföretagare, en enskild arbetstagare som jobbar på företaget, för hela personalen eller för en definierad grupp som gruppförsäkring. Priset på en gruppförsäkring är ofta förmånligare än priset på en försäkring som tecknas för en enskild arbetstagare.

Premierna för livförsäkringen, skyddet vid allvarlig sjukdom och skyddet mot bestående arbetsoförmåga är i regel avdragsgilla i företagets beskattning. Försäkringsförmånen som du tecknat för arbetstagaren räknas inte heller som hans eller hennes lön, så man behöver inte betala lönebikostnader för den. I fråga om skyddet vid allvarlig sjukdom förutsätts dock att skyddet tecknas på samma nivå för hela personalen. I annat fall räknas premierna för skyddet som skattepliktig förvärvsinkomst för den försäkrade.

Så här ersätter livförsäkringen, skyddet vid allvarlig sjukdom och skyddet mot bestående arbetsoförmåga

 • Från livförsäkringen betalas en engångsersättning ut till förmånstagaren när den försäkrade avlider.

 • På ersättningen betalas en förhöjning på 50 procent, dock max. 150 000 euro (2023).

 • Sjukdomar och ingrepp som skyddet vid allvarlig sjukdom ersätter:

  • allvarlig cancer

  • stroke

  • hjärtinfarkt

  • MS

  • kranskärlsoperation som öppen hjärtoperation

  • njursvikt

  • organ- eller benmärgstransplantation

  • förlamning

  • blindhet

  • motorneuronsjukdom (t.ex. ALS)

  • I villkoren finns noggranna beskrivningar av de sjukdomar och ingrepp som ersätts samt begränsningar till dem.

 • Från skyddet för bestående arbetsoförmåga betalas en engångsersättning ut. Ersättningen betalas ut när arbetsoförmågan har varat i minst ett år och påvisats vara permanent, eller tidigare om arbetsoförmågan kan tillförlitligt påvisas vara bestående. 

Råkade du ut för en skada?

Dödsfall
Se övriga skador

Försäkringsbroschyren och -villkor

Broschyren Fennia-Livskydd
Broschyren Fennia-Grupp-livförsäkring
Fennia-Livskydd försäkringsvillkor
Fennia-Grupplivskydd försäkringsvillkor

Försäkringar för företag

Försäkringar för företagare

Lisää aiheesta

Kvinna och telefon.

Kontaktinformation för företagskunder

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor