Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Försäkringar för arbetstagare
 • Livförsäkring för arbetstagare

Livförsäkring för arbetstagare

Engagera dina arbetstagare med en uppskattad förmån. Du försäkrar flera arbetstagare förmånligt med en grupplivförsäkring. 
Kontakta oss för offert

Livförsäkring nu -20 %

Du får 20 procent rabatt på livförsäkringen under de två första försäkringsperioderna.

Trygga utkomsten för dina arbetstagares närstående

Fennia Liv betalar ut en ersättning höjd med 25 procent från livförsäkringen (år 2024).

Skattefri engångsersättning

De engångsersättningar som betalas åt försäkrade med skyddet mot bestående arbetsoförmåga och skyddet vid allvarlig sjukdom är skattefria.

Din personal är en av företagets viktigaste resurser. Med försäkringsförmånen visar du att du tar väl hand om dem. Livförsäkringen, skyddet vid allvarlig sjukdom och skyddet mot bestående arbetsoförmåga tryggar arbetstagaren och dennas familj vid oförutsedda situationer. Livförsäkring är en uppskattad personalförmån, som det lönar sig att ta med i företagets personalpolicy. Den ger samtidigt en positiv företagsimage.

Komplettera det lagstadgade grundskyddet med livförsäkring för arbetstagare

Livförsäkringen, skyddet vid allvarlig sjukdom och skyddet mot bestående arbetsoförmåga kompletterar det lagstadgade grundskyddet, som ofta inte räcker att täcka arbetstagarnas faktiska behov. Den försäkring som du tecknar för din arbetstagare minskar arbetstagarens personliga försäkringsbehov.

Du kan teckna försäkringen för en ägarföretagare, en enskild arbetstagare som jobbar på företaget, för hela personalen eller för en definierad grupp som gruppförsäkring. Priset på en gruppförsäkring är ofta förmånligare än priset på en försäkring som tecknas för en enskild arbetstagare.

Premierna för livförsäkringen, skyddet vid allvarlig sjukdom och skyddet mot bestående arbetsoförmåga är i regel avdragsgilla i företagets beskattning. Försäkringsförmånen som du tecknat för arbetstagaren räknas i allmänhet inte heller som hans eller hennes lön, så man behöver inte betala lönebikostnader för den. I fråga om skyddet vid allvarlig sjukdom förutsätts dock att skyddet tecknas på samma nivå för hela personalen. I annat fall räknas premierna för skyddet som skattepliktig förvärvsinkomst för den försäkrade.

Så här ersätter livförsäkringen, skyddet vid allvarlig sjukdom och skyddet mot bestående arbetsoförmåga

 • Från livförsäkringen betalas en engångsersättning ut till förmånstagaren när den försäkrade avlider. På ersättningen betalas en förhöjning på 25 procent, dock max. 150 000 euro (2024).

 • Från skyddet för bestående arbetsoförmåga betalas en engångsersättning ut. Ersättningen betalas ut när arbetsoförmågan har varat i minst ett år och påvisats vara permanent, eller tidigare om arbetsoförmågan kan tillförlitligt påvisas vara bestående.

 • Till medlemsföretag i Företagarna i Finland betalas ett 10 procent högre ersättningsbelopp för bestående arbetsoförmåga, dock högst 100 000 euro (2024).

 • Som medlemsförmån i Företagarna i Finland betalas i händelse av dödsfall till följd av olycksfall en livförsäkringsersättning höjd med livförsäkringsbeloppet, dock högst 50 000 euro (år 2024).

 • Ersättning från skyddet vid allvarlig sjukdom kan ansökas 28 dygn efter diagnosen. Du behöver inte betala skatt på ersättningsbeloppet. Sjukdomar och ingrepp som skyddet vid allvarlig sjukdom ersätter:

  • allvarlig cancer

  • stroke

  • hjärtinfarkt

  • MS

  • kranskärlsoperation som öppen hjärtoperation

  • njursvikt

  • organ- eller benmärgstransplantation

  • förlamning

  • blindhet

  • motorneuronsjukdom (t.ex. ALS)

 • I villkoren finns noggranna beskrivningar av de sjukdomar och ingrepp som ersätts samt begränsningar av dem.

Råkade du ut för en skada?

Dödsfall
Se övriga skador

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor för livförsäkring för arbetstagare finns nedan. Från länkarna öppnas broschyrernas och villkorens egna webbsidor, men i slutet av sidorna finns också en länk till en pdf-version som du kan skriva ut.

Broschyren Fennia-Livskydd
Broschyren Fennia-Grupp-livförsäkring
Fennia-Livskydd försäkringsvillkor
Fennia-Grupplivskydd försäkringsvillkor

Försäkringar för företag

Försäkringar för företagare

Lisää aiheesta

En kvinna på ett kafé.

Skydd för välbefinnande

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor