Hyppää sisältöön
Privatkunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Försäkringar för arbetstagare
  • Livförsäkring för arbetstagare

Livförsäkring för arbetstagare är en uppskattad personalförmån

Engagera dina arbetstagare med en uppskattad förmån. Du försäkrar flera arbetstagare förmånligt med en grupplivförsäkring. 
Kontakta oss för offert

Din personal är en av företagets viktigaste resurser. Med försäkringsförmånen visar du att du tar väl hand om dem. Livförsäkring för arbetstagare och försäkring mot bestående arbetsoförmåga tryggar arbetstagaren och dennas familj vid oförutsedda situationer. Livförsäkring är en uppskattad personalförmån, som det lönar sig att ta med i företagets personalpolicy. Den ger samtidigt en positiv företagsimage.

Komplettera det lagstadgade grundskyddet med livförsäkring för arbetstagare

Livförsäkringen och försäkringen mot bestående arbetsoförmåga kompletterar det lagstadgade grundskyddet, som ofta inte räcker att täcka arbetstagarnas faktiska behov. Den försäkring som du tecknar för din arbetstagare minskar arbetstagarens personliga försäkringsbehov.

Du kan teckna försäkringen för en ägarföretagare, en enskild arbetstagare som jobbar på företaget, för hela personalen eller för en definierad grupp som gruppförsäkring. Priset på en gruppförsäkring är ofta förmånligare än priset på en försäkring som tecknas för en enskild arbetstagare.

Premierna för livförsäkringen och försäkringen mot bestående arbetsoförmåga är i regel avdragsgilla i företagets beskattning. Försäkringsförmånen som du tecknat för arbetstagaren räknas inte heller som hans eller hennes lön, så man behöver inte betala lönebikostnader för den.

Räkna ut priset och teckna livförsäkring för arbetstagare

Så här ersätter livförsäkringen och försäkringen mot bestående arbetsoförmåga

  • Från livförsäkringen betalas en engångsersättning ut till förmånstagaren när den försäkrade avlider.
  • På ersättningen betalas en förhöjning på 50 procent, dock max. 150 000 euro (2020).
  • Från skyddet för bestående arbetsoförmåga betalas en engångsersättning ut. Ersättningen betalas ut när arbetsoförmågan har varat i minst ett år och påvisats vara permanent, eller tidigare om arbetsoförmågan kan tillförlitligt påvisas vara bestående. 

Råkade du ut för en skada?

Dödsfall
Se övriga skador

Ta del av broschyrerna och villkorenFörsäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Privatkunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd