Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fennia-Livskydd, företag

Gå till toppen

Beräkna pris

1985

Skydd mot bestående arbetsoförmåga

Inget skydd

Skydd vid allvarlig sjukdom

Inget skydd

Livförsäkring för två

Livförsäkringens ersättningsbelopp

100 000 €

Se till att ditt företags historia går vidare

Fennia-Livskydd, företag

Effektivt från 7.1.2021

Vad skulle hända affärsverksamheten, om en viktig kollega var borta i morgon? Företagande är alltid förknippat med risker. Som tur är kan du gardera dig mot en av dem med en försäkring.

Fennia-Livskydd hjälper företaget vidare, även om någon av nyckelpersonerna skulle dö, bli bestående arbetsoförmögen eller insjukna allvarligt.

Välj det paket som passar ditt företag

En livförsäkring är förutom vettig riskhantering också god personalpolitik: med försäkringen kan du förbättra företagets arbetsgivarimage och engagera de anställda. Försäkringspremierna är i regel avdragsgilla i företagets beskattning. Med parskydd får du försäkringen förmånligare till exempel tillsammans med din företagskompanjon.

Till Fennia-Livskydd kan du också ansluta skydd mot bestående arbetsoförmåga och skydd vid allvarlig sjukdom.

Livförsäkring

 • Tryggar kontinuiteten i företagets verksamhet i händelse av en viktig persons död.

 • Du kan också erbjuda skyddet som förmån för dina anställda.

 • Vi betalar ut en engångsersättning från livförsäkringen till förmånstagaren om den försäkrade dör.

 • Du kan teckna försäkringen som parskydd. Det är förmånligare än två separata försäkringar.

 • De försäkrade kan vara till exempel två företagskompanjoner, två makar eller en förälder och ett barn.

Skydd mot bestående arbetsoförmåga

 • Tryggar företagets verksamhet eller nyckelpersonernas levnadsstandard i händelse av bestående arbetsoförmåga.

 • Vi betalar ut en engångsersättning.

Skydd vid allvarlig sjukdom

 • Tryggar företagets verksamhet eller nyckelpersonernas utkomst vid en allvarlig sjukdom.

 • Vi betalar ut en engångsersättning om du insjuknar allvarligt.

Frågor och svar om Fennia-Livskydd

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd