Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Personskydd
 • Livförsäkring

Med livförsäkring tryggar du dina närstående

Skydd i händelse av det värsta. Du får 15 procent rabatt det första året när du tecknar Fennia-Livskydd på nätet. 
Räkna ut priset och teckna livförsäkring

Livet är oförutsägbart. Men det går att gardera sig mot även det mest oförutsedda. Fennia-Livskydd är Fennia Livs livförsäkring, med vilken du kan trygga dina närståendes utkomst vid dödsfall. Till Fennia-Livskydd kan du också ansluta skydd vid allvarlig sjukdom, som tryggar din utkomst om du insjuknar allvarligt. Dessutom kan du utvidga livförsäkringen med skydd mot bestående arbetsoförmåga, med vilket du säkerställer din utkomst i händelse av arbetsoförmåga. När det värsta sker, räcker de lagstadgade förmånerna inte alltid till för att trygga din och dina närståendes ekonomi. Gardera dig mot det oförutsedda i god tid och komplettera ditt skydd med frivilliga försäkringar.

Livförsäkring tryggar dina närståendes ekonomi om det värsta skulle hända

Ett försäkringsskydd är särskilt viktigt om det finns minderåriga barn i familjen eller om du eller din make har bostadslån eller andra lån.

Du kan teckna livförsäkring för dig själv eller som parskydd med din partner. Ett parskydd är ett förmånligare alternativ än två individuella livförsäkringar. De försäkrade kan vara t.ex. två makar, en förälder och ett barn eller två företagskompanjoner.

Så här ersätter livförsäkringen, skyddet vid allvarlig sjukdom och skyddet mot bestående arbetsoförmåga

 • Från livförsäkringen betalas en engångsersättning ut till förmånstagaren när den försäkrade avlider.

 • På ersättningen betalas en förhöjning på 50 procent, dock max. 150 000 euro (2020).

 • Sjukdomar och ingrepp som skyddet vid allvarlig sjukdom ersätter:

  • allvarlig cancer

  • stroke

  • hjärtinfarkt

  • MS

  • kranskärlsoperation som öppen hjärtoperation

  • njursvikt

  • organ- eller benmärgstransplantation

  • förlamning

  • blindhet

  • motorneuronsjukdom (t.ex. ALS)

  • I villkoren finns noggranna beskrivningar av de sjukdomar och ingrepp som ersätts samt begränsningar till dem.

 • Från skyddet för bestående arbetsoförmåga betalas en engångsersättning ut. Ersättningen betalas ut när arbetsoförmågan har varat i minst ett år och påvisats vara permanent, eller tidigare om arbetsoförmågan kan tillförlitligt påvisas vara bestående. 

Läs mer

Artikel

Försäkringen Skydd vid allvarlig sjukdom ger företagaren trygghet i osäkra situationer

Lue lisää

Artikel

Skyddet vid allvarlig sjukdom hjälper dig när en diagnos sätter stopp

Lue lisää

Artikel

Hälsodeklaration för personförsäkring – vilka uppgifter behövs?

Lue lisää

Råkade du ut för en skada?

Dödsfall
Se övriga skador

Försäkringsvillkor och -broschyrer

Broschyren Fennia-Livskydd

Samtliga försäkringar och tjänster för privatkunder

Fordon

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd