Hyppää sisältöön
Företagskunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Personskydd
  • Livförsäkring

Med livförsäkring tryggar du dina närstående

Skydd i händelse av det värsta. Du får 30 procent rabatt det första året när du tecknar Fennia-Livskydd på nätet. 
Räkna ut priset och teckna livförsäkring

Livet är oförutsägbart. Men det går att gardera sig mot även det mest oförutsedda. Fennia-Livskydd är Fennia Livs livförsäkring, med vilken du kan trygga dina närståendes utkomst vid dödsfall. Till Fennia-Livskydd kan du även ansluta skydd mot bestående arbetsoförmåga, med vilket du säkerställer din utkomst i händelse av arbetsoförmåga. När det värsta sker, räcker de lagstadgade förmånerna inte alltid till för att trygga din och dina närståendes ekonomi. Gardera dig mot det oförutsedda i god tid och komplettera ditt skydd med frivilliga försäkringar.

Livförsäkring tryggar dina närståendes ekonomi om det värsta skulle hända

Ett försäkringsskydd är särskilt viktigt om det finns minderåriga barn i familjen eller om du eller din make har bostadslån eller andra lån.

Du kan teckna livförsäkring för dig själv eller som parskydd med din partner. Ett parskydd är ett förmånligare alternativ än två individuella livförsäkringar. De försäkrade kan vara t.ex. två makar, en förälder och ett barn eller två företagskompanjoner.

Så här ersätter livförsäkringen och försäkringen mot bestående arbetsoförmåga

  • Från livförsäkringen betalas en engångsersättning ut till förmånstagaren när den försäkrade avlider.
  • På ersättningen betalas en förhöjning på 50 procent, dock max. 150 000 euro (2020).
  • Från skyddet för bestående arbetsoförmåga betalas en engångsersättning ut. Ersättningen betalas ut när arbetsoförmågan har varat i minst ett år och påvisats vara permanent, eller tidigare om arbetsoförmågan kan tillförlitligt påvisas vara bestående. 

Teckna livskydd på nätet och få 30 procent rabatt det första året.

Räkna ut ditt försäkringsbehov och teckna livförsäkring  

Råkade du ut för en skada?

Dödsfall
Se övriga skador

Försäkringsvillkor och -broschyrer

Broschyren Fennia-Livskydd

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Företagskunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd