Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Personskydd
 • Livförsäkring

Livförsäkring

Skydd i händelse av det värsta. Du får 20 procent rabatt för de två första försäkringsperioderna när du tecknar vår livförsäkring.
Räkna ut priset och teckna livförsäkring

Livförsäkring nu -20 %

Du får 20 procent rabatt på livförsäkring under de två första försäkringsperioderna.

Trygga utkomsten för dina närmaste

Fennia Liv betalar ut en ersättning höjd med 25 procent från livförsäkringen.

Komplettera med tilläggsskydd – trygga din utkomst

Du kan komplettera din livförsäkring med skyddet vid allvarlig sjukdom eller skyddet mot bestående arbetsoförmåga. På så sätt kan du säkra din utkomst i händelse av en allvarlig sjukdom eller arbetsoförmåga.

Livet är oförutsägbart. Men det går att gardera sig mot även det mest oförutsedda. Fennia-Livskydd är Fennia Livs livförsäkring, med vilken du kan trygga dina närståendes utkomst vid dödsfall. När det värsta sker, räcker de lagstadgade förmånerna inte alltid till för att trygga din och dina närståendes ekonomi. Gardera dig mot det oförutsedda i god tid och komplettera ditt skydd med frivilliga försäkringar.

Vad är en livförsäkring?

Från livförsäkringen utbetalas ersättning för dödsfall genom sjukdom eller olycksfall. Du kan välja ett ersättningsbelopp efter dina behov och bestämma en förmånstagare som ersättningen betalas till i händelse av att du avlider. Det är möjligt att göra ändringar i försäkringen senare.

En ersättning som betalas ut på en gång tryggar dina närståendes levnadsnivå. Med ersättningen kan dina närstående till exempel betala lån, löpande dagliga utgifter eller arvsskatter. Livförsäkringens pris beror på din ålder, ersättningsbeloppet och ditt hälsotillstånd.

Till Fennia-Livskydd kan du utöver livförsäkringen ansluta ett skydd vid allvarlig sjukdom och ett skydd mot bestående arbetsoförmåga. Med skyddet vid allvarlig sjukdom kan du säkerställa din utkomst om du insjuknar i en allvarlig sjukdom. Från skyddet mot bestående arbetsoförmåga betalas en engångsersättning ut om du blir bestående arbetsoförmögen.

Varför teckna en livförsäkring?

Ett försäkringsskydd är särskilt viktigt om det finns minderåriga barn i familjen eller om du eller din make har bostadslån eller andra lån.

Du kan teckna livförsäkring för dig själv eller som parskydd med din partner. Ett parskydd är ett förmånligare alternativ än två individuella livförsäkringar. De försäkrade kan vara t.ex. två makar, en förälder och ett barn eller två företagskompanjoner.

Så här ersätter livförsäkringen, skyddet vid allvarlig sjukdom och skyddet mot bestående arbetsoförmåga

 • Från livförsäkringen betalas en engångsersättning ut till förmånstagaren när den försäkrade avlider. Ersättningen höjs med 25 procent, dock högst 150 000 euro (2024).

 • Från skyddet för bestående arbetsoförmåga betalas en engångsersättning ut. Ersättningen betalas ut när arbetsoförmågan har varat i minst ett år och påvisats vara permanent, eller tidigare om arbetsoförmågan kan tillförlitligt påvisas vara bestående

 • Sjukdomar och ingrepp som skyddet vid allvarlig sjukdom ersätter:
  allvarlig cancer, stroke , hjärtinfarkt , MS , kranskärlsoperation som öppen hjärtoperation , njursvikt , organ- eller benmärgstransplantation , förlamning , blindhet , motorneuronsjukdom (t.ex. ALS).

 • I villkoren finns noggranna beskrivningar av de sjukdomar och ingrepp som ersätts samt begränsningar till dem.

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor för livförsäkring finns nedan. Från länkarna öppnas broschyrernas och villkorens egna webbsidor, men i slutet av sidorna finns också en länk till en pdf-version som du kan skriva ut.

Broschyren Fennia-Livskydd
Försäkringsvillkor

Livförsäkringens pris

Livförsäkringens pris beror på din ålder, ditt hälsotillstånd och det ersättningsbelopp som du valt. När du ansöker om en livförsäkring ska du fylla i en hälsodeklaration.

Du kan sänka försäkringsbeloppet när som helst, men om du vill höja det ska du fylla i en ny hälsodeklaration.

Med livförsäkringsräknaren kan du räkna ut ditt försäkringsbehov och priset på din försäkring. Du kan räkna ut ett lämpligt ersättningsbelopp för dig genom att beakta din inkomst, dina skulder och antalet barn samt eventuella befintliga skydd, till exempel försäkringar som din arbetsgivare har.

Råkade du ut för en skada?

Sjukdomar eller olycksfall i FinlandInsjuknande eller olycksfall utomlandsOlycksfall eller insjuknande som ersätts från arbetsgivarens eller företagarens försäkringJag skadade mig i en trafikolyckaDödsfall
Se övriga skador

Försäkringar för privatkunder

Fordon och trafik

Lisää aiheesta

Hav och horisont.

Hantering av dödsbo – försäkringar

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor