Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Livförsäkring som skydd för din partner

Livförsäkring som skydd för din partner

15.1.2021

En livförsäkring skapar trygghet för din partner i framtiden. Fennia Livs expert Kati Ranta tar upp varför det lönar sig att tala om livförsäkring i ett parförhållande.

Sambo, make, partner, livskamrat. Det finns många namn för den viktigaste människan i livet. Men ett mångårigt parförhållande och ett gemensamt hem räcker i lagens ögon inte till för att göra förhållandet officiellt.

– Om man inte är gifta har ens partner varken rätt till efterlevandepension eller ersättning från en grupplivförsäkring som arbetsgivaren tecknar, konstaterar produktchef Kati Ranta på Fennia Liv.

När ens partner dör står sambon och maken i olika ställning enligt lagen. Med en livförsäkring kan du trygga din partners utkomst och se till att till exempel återbetalningen av lån är säkerställd.

– Om du vill att livförsäkringsersättningen ska betalas ut till din sambo ska personen namnges som förmånstagare. Med förmånstagare avses den som ersättningen betalas ut till när den försäkrade avlider. Ett annat sätt är att ange dödsboet som förmånstagare och skriva in sambon som arvtagare i ett testamente.

Livförsäkringen hänger med i förändringar i livet

Som förmånstagare till en livförsäkring brukar man ofta ange ”anhöriga”, dvs. i första hand maken och barnen. Om den avlidna varken har make eller barn, räknas den avlidnas föräldrar och syskon som anhöriga. Som förmånstagare avser ”make” bara den ena parten i ett äktenskap eller ett registrerat parförhållande. En sambo ska alltid namnges separat.

– Det är viktigt att se till att uppgifterna i en livförsäkring är aktuella. Det lönar sig att kontrollera försäkringen och förmånstagarna årligen. På så sätt ser du till att försäkringen hänger med i eventuella förändringar i livet. Om man till exempel skiljer sig är det viktigt att uppdatera förmånstagarförordnandet, säger Ranta.

Med en livförsäkring kan du alltså garantera din partner trygghet om ett dödsfall skiljer er åt.

Kom ihåg detta om du funderar på livförsäkring i ett parförhållande:

1. Tänk på vad du vill trygga med livförsäkringen? Hur mycket pengar behöver de närmaste för att fortsätta livet och klara sig över den första tiden?

2. Bestäm försäkringsbeloppet utifrån din situation. En bra regel är ett års inkomster + lån + 20 000 euro per barn. Dessutom lönar det sig att beakta egendom och eventuella livförsäkringar som ingår i andra försäkringar, som olycksfallsförsäkring och pensionsförsäkring.

3. Kontrollera förmånstagarna till försäkringen årligen, så att de motsvarar din livssituation. Notera att förmånstagaren ”anhöriga” inte omfattar en sambo. En sambo ska namnges separat.

4. Livförsäkringen ger trygghet snabbt. Livförsäkringsersättningen betalas ut inom 30 dygn från det att vi har fått alla behövliga uppgifter. En livförsäkring garanterar att det till exempel finns pengar för amortering av lån. Livförsäkringen kan också användas som låneskydd, dvs. att ersättningsbeloppet pantsätts som säkerhet för bolån, och att till exempel ett gemensamt bolån betalas från det. Det betyder alltså att banken godkänner en livförsäkring som säkerhet exempelvis för bolån.

5. De nära anhöriga ska betala arvsskatt på hela ersättningsbeloppet. Om förmånstagaren är en annan än en nära anhörig är ersättningsbeloppet från en livförsäkring kapitalinkomst på vilken denna betalar inkomstskatt.

Läs mer om beskattning av ersättningsbelopp från livförsäkring.

6. Du kan komplettera

med en försäkring mot bestående arbetsoförmåga eller ett skydd vid allvarlig sjukdom, om du vill ha ett mer omfattande skydd.

Livförsäkring Artikel Välbefinnande

Dela

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd