Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Innehållsstudio
  • Välbefinnande

Välbefinnande

Artikel

Försäkringen Skydd vid allvarlig sjukdom ger företagaren trygghet i osäkra situationer

Lue lisää

Artikel

Skyddet vid allvarlig sjukdom hjälper dig när en diagnos sätter stopp

Lue lisää

Artikel

Hälsodeklaration för personförsäkring – vilka uppgifter behövs?

Lue lisää

Artikel

Livförsäkring som skydd för din partner

Lue lisää

Artikel

Känslor behövs i distansarbete

Lue lisää

Artikel

Är du morgon- eller kvällsmänniska? – Identifiera din egen kronotyp och optimera din arbetsdag

Lue lisää
Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd