Hyppää sisältöön
Privatkunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
  • Ingångssida
  • Försäkringar för företagare
  • Livförsäkring för företagare

Livförsäkring för företagare tryggar dina närstående och ditt företag

Skydd i händelse av det värsta. Du får 30 procent rabatt på livförsäkringen för företagare det första året. 
Räkna ut priset och teckna livförsäkring för företagare

Livet är oförutsägbart. Men det går att gardera sig mot även det mest oförutsedda. Med livförsäkringen för företagare tryggar du kontinuiteten i företagsverksamheten och dina närståendes ekonomi om det värsta skulle inträffa. Till livförsäkringen kan du även ansluta ett skydd i händelse av bestående arbetsoförmåga.

Komplettera det lagstadgade grundskyddet med livförsäkring för företagare

Livförsäkringen och försäkringen mot bestående arbetsoförmåga kompletterar det lagstadgade grundskyddet, som ofta inte räcker att täcka företagarens eller arbetstagarnas faktiska behov. Du kan utifrån företagets behov bestämma beloppet för försäkringsskyddet och antalet personer som ska försäkras.

Du kan teckna livförsäkring för en person, eller som parskydd för två. Ett parskydd är ett förmånligare alternativ än två individuella livförsäkringar. När du försäkrar flera arbetstagare kan du välja det förmånligare alternativet, gruppförsäkring.

Premierna för livförsäkringen och försäkringen mot bestående arbetsoförmåga är i regel avdragsgilla i företagets beskattning. Försäkringsförmånen räknas inte heller som lön, så man behöver inte betala lönebikostnader för den. 

Räkna ut priset och teckna livförsäkring företagare

Så här ersätter livförsäkringen och försäkringen mot bestående arbetsoförmåga

  • Från livförsäkringen betalas en engångsersättning ut till förmånstagaren när den försäkrade avlider.
  • På ersättningen betalas en förhöjning på 50 procent, dock max. 150 000 euro (2020).
  • Från skyddet för bestående arbetsoförmåga betalas en engångsersättning ut. Ersättningen betalas ut när arbetsoförmågan har varat i minst ett år och påvisats vara permanent, eller tidigare om arbetsoförmågan kan tillförlitligt påvisas vara bestående. 
  • Till medlemsföretag i Företagarna i Finland betalas ett 20 procent högre ersättningsbelopp för bestående arbetsoförmåga.

Råkade du ut för en skada?

Dödsfall
Se övriga skador

Ta del av broschyrerna och villkorenFörsäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Privatkunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd