Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Försäkringar för företagare
 • Livförsäkring för företagare

Livförsäkring för företagare

Skyddar dina närstående och ditt företag. Du får 20 procent rabatt på livförsäkringen för företagare under de två första försäkringsperioderna.
Räkna ut priset och teckna livförsäkring för företagare

Livförsäkring nu -20 %

Du får 20 procent rabatt på livförsäkringen under de två första försäkringsperioderna.

Komplettera med tilläggsskydd – trygga din utkomst

Du kan komplettera din livförsäkring med skyddet vid allvarlig sjukdom eller skyddet mot bestående arbetsoförmåga. På så sätt kan du säkra din utkomst i händelse av en allvarlig sjukdom eller arbetsoförmåga.

Skattefri engångsersättning

De engångsersättningar som betalas åt försäkrade med skyddet mot bestående arbetsoförmåga och skyddet vid allvarlig sjukdom är skattefria.

Livet är oförutsägbart, men som tur går det att gardera sig mot även det mest oförutsedda. Med livförsäkringen för företagare tryggar du kontinuiteten i företagsverksamheten och dina närståendes ekonomi om det värsta skulle inträffa. Till livförsäkringen kan du också ansluta skydd vid allvarlig sjukdom och skydd mot bestående arbetsoförmåga.

Komplettera det lagstadgade grundskyddet med livförsäkring för företagare

Livförsäkringen, skyddet vid allvarlig sjukdom och skyddet mot bestående arbetsoförmåga kompletterar det lagstadgade grundskyddet, som ofta inte räcker att täcka företagarens eller arbetstagarnas faktiska behov. Du kan bestämma beloppet för försäkringsskyddet och personer som ska försäkras utifrån företagets behov.

Du kan teckna en livförsäkring för en person eller som parskydd. Parskydd är en gemensam livförsäkring för två personer, där de försäkrade kan vara till exempel ett par, en förälder och ett barn eller två företagspartner. Ett parskydd är ett förmånligare alternativ än två individuella livförsäkringar. När du försäkrar flera arbetstagare kan du välja det förmånligare alternativet, gruppförsäkring.

Premierna för livförsäkringen, skyddet vid allvarlig sjukdom och skyddet mot bestående arbetsoförmåga är i regel avdragsgilla i företagets beskattning. Försäkringsförmånen räknas i allmänhet inte heller som lön, så man behöver inte betala lönebikostnader för den.  I fråga om skyddet vid allvarlig sjukdom förutsätts dock att skyddet tecknas på samma nivå för hela personalen. I annat fall räknas premierna för skyddet som skattepliktig förvärvsinkomst för den försäkrade.

Så här ersätter livförsäkringen, skyddet vid allvarlig sjukdom och skyddet mot bestående arbetsoförmåga

 • Från livförsäkringen betalas en engångsersättning ut till förmånstagaren när den försäkrade avlider. På ersättningen betalas en förhöjning på 25 procent, dock max. 150 000 euro (2024).

 • Från skyddet för bestående arbetsoförmåga betalas en engångsersättning ut. Ersättningen betalas ut när arbetsoförmågan har varat i minst ett år och påvisats vara permanent, eller tidigare om arbetsoförmågan kan tillförlitligt påvisas vara bestående. 

 • Till medlemsföretag i Företagarna i Finland betalas ett 10 procent högre ersättningsbelopp för bestående arbetsoförmåga, dock högst 100 000 euro (2024).

 • Som medlemsförmån i Företagarna i Finland betalas i händelse av dödsfall till följd av olycksfall en livförsäkringsersättning höjd med livförsäkringsbeloppet, dock högst 50 000 euro (år 2024).

 • Ersättning från skyddet vid allvarlig sjukdom kan ansökas 28 dygn efter diagnosen. Du behöver inte betala skatt på ersättningsbeloppet. Sjukdomar och ingrepp som skyddet vid allvarlig sjukdom ersätter:

  • allvarlig cancer

  • stroke

  • hjärtinfarkt

  • MS

  • kranskärlsoperation som öppen hjärtoperation

  • njursvikt

  • organ- eller benmärgstransplantation

  • förlamning

  • blindhet

  • motorneuronsjukdom (t.ex. ALS)

 • I villkoren finns noggranna beskrivningar av de sjukdomar och ingrepp som ersätts samt begränsningar av dem.

Råkade du ut för en skada?

Dödsfall
Se övriga skador

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor för livförsäkring för företagare finns nedan. Från länkarna öppnas broschyrernas och villkorens egna webbsidor, men i slutet av sidorna finns också en länk till en pdf-version som du kan skriva ut.

Broschyren Fennia-Livskydd
Broschyren Fennia-Grupp-livförsäkring
Fennia-Livskydd försäkringsvillkor
Fennia-Grupplivskydd försäkringsvillkor

Försäkringar för företag

Försäkringar för företagare

Lisää aiheesta

Rättsskyddsförsäkring för företag

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor