Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia

Försäkringar för arbetstagare

Ditt företags framgång bygger i hög grad på värdefulla experter. Med försäkringar för arbetstagare, som sjukförsäkring och livförsäkring, visar du att du tar hand om dina experter och bygger upp positiv arbetsgivarimage.
Kontakta oss för offert
Olycksfallsförsäkring för arbetstagare

Råkade du ut för en skada?

Sjukdomar eller olycksfall i Finland Insjuknande eller olycksfall utomlands Olycksfall eller insjuknande som ersätts från arbetsgivarens eller företagarens försäkring Jag skadade mig i en trafikolycka Dödsfall
Se övriga skador
Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Privatkunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd