Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Försäkringar för arbetstagare
  • Olycksfallsförsäkring för arbetstagare

Olycksfallsförsäkring för arbetstagare

Utöver arbetsolycksfallsförsäkringen kan du belöna din arbetstagare med en frivillig olycksfallsförsäkring.
Boka ett webbmöte

FenniaVårdaren ger råd och hänvisar dig direkt till rätt vård

Om du råkar ut för en olycka får du hjälp av FenniaVårdarens sjukskötare dagligen kl. 7–22.

Förbättra förutsägbarheten för dina försäkringspremier

Med månadsfakturering håller du dina premier jämna och undviker oväntade utjämningsräkningar.

Utvidga arbetstagarnas skydd till att omfatta fritiden

En fritidsolycksfallsförsäkring är en förmån som uppskattas av arbetstagarna, eftersom arbetstagaren inte själv kan teckna ett skydd på motsvarande nivå.

Vem som helst kan råka ut för ett olycksfall i arbetet, och ofta sker det precis då när man minst anar det. Den obligatoriska försäkringen för arbetstid tryggar dina arbetstagare och är en del av arbetstagarens sociala trygghet som bygger på anställningsförhållandet. Om du betalar ut löner för över 1 500 euro under kalenderåret, ska du se till att dina arbetstagare har en arbetsolycksfallsförsäkring.

Genom att se till säkerheten i arbetet kan du sänka försäkringens pris

Om din arbetstagare råkar ut för ett olycksfall i arbetet eller drabbas av en arbetssjukdom, har han eller hon rätt att få ersättningar från arbetsolycksfallsförsäkringen enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Försäkringens prissättning bygger på hur farligt arbetet som utförs i företaget är och på företagets lönesumma. Du kan påverka försäkringens pris genom att se till säkerheten i arbetet.

I våra försäkringar beaktar vi förbättring av säkerheten i arbetet i form av förmånligare försäkringspremier. Stora företag kan dessutom välja ett specialpremiesystem som passar företagets risknivå.

Försäkringen kan inte tecknas retroaktivt, utan den träder i kraft tidigast när ansökan har kommit till oss.

Frivilliga försäkringar är en förmån för dig och dina arbetstagare

Under fritiden inträffar det cirka två gånger fler olycksfall än i arbetet. En avsevärd del av arbetstagarnas frånvaro beror på just olycksfall under fritiden. Fritidsförsäkringen är en förmån som uppskattas av arbetstagarna, eftersom arbetstagaren inte själv kan teckna ett skydd på motsvarande nivå. Fritidsförsäkringarna ger nämligen ett nästan lika omfattande skydd i händelse av olycksfall som inträffar under fritiden som arbetsolycksfallsförsäkringen ger i händelse av olycksfall i arbetet.

Fritidsförsäkringen är även en omfattande förmån för dig som arbetsgivare. Om din arbetstagare blir arbetsoförmögen på grund av ett olycksfall, får du dagpenning för den tid för arbetsoförmåga som du betalar ut lön till honom eller henne.

Den dagpenning som betalas ut från fritidsförsäkringen är avsevärt högre än dess alternativ, dvs. FPA:s sjukdagpenning, som betalas ut om du inte har en försäkring.

Månadsfakturering gör det enklare för ditt företag att följa upp försäkringspremierna

Fakturering av arbetsolycksfallsförsäkringen fungerar sömlöst med inkomstregistret. Vi fakturerar ditt företag utifrån de yrkesspecifika löneuppgifter som vi får från inkomstregistret.

Vi tar fram våra kundföretags löneuppgifter från inkomstregistret under den månad som följer löneutbetalningsmånaden. Försäkringspremien tas ut utifrån löneuppgifterna, varvid faktureringen för försäkringsperioden sker så gott som i realtid. Det underlättar även företagets kontroll av försäkringspremier.

Även de ändringar och justeringar som görs i inkomstregistret påverkar premiebeloppet snabbare.

1
dokumentation
Vi beräknar din försäkringspremie utifrån lönesummorna per yrkesklass som hämtas från inkomstregistret och premiepromillen.
2
Vi fakturerar din försäkringspremie månadsvis i 12 rater.*
3
Du får en specifikation av löner per yrkesklass som har hämtats och av försäkringspremier varje månad.
4
kontanter
Vi fakturerar försäkringspremien för december och en eventuell utjämningspremie eller gottgörelse i januari året därpå. Utjämningspremien eller gottgörelsen gäller för försäkringar med specialpremier.

*Du kan också betala din försäkringspremie i 3, 4 eller 6 rater.

Tilläggsskydd för fritid

FenniaVårdaren har öppet varje dag kl. 7–22

Blev du sjuk eller råkade du åt för ett olycksfall? Ingen fara – vi hjälper dig!

Tjänsten FenniaVårdare ingår alltid i våra sjuk- och olycksfallsförsäkringar. 

FenniaVårdaren ger råd, bokar tid till läkare och gör en skadeanmälan åt dig. Du betalar bara en eventuell självrisk för vården.

Läs mer om FenniaVårdaren

Råkade du ut för en skada?

Sjukdomar eller olycksfall i FinlandInsjuknande eller olycksfall utomlandsOlycksfall eller insjuknande som ersätts från arbetsgivarens eller företagarens försäkringJag skadade mig i en trafikolyckaDödsfall
Se övriga skador

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring för arbetstagare finns nedan. Från länkarna öppnas broschyrernas och villkorens egna webbsidor, men i slutet av sidorna finns också en länk till en pdf-version som du kan skriva ut.

Broschyr - Olycksfallsförsäkring för arbetstagare
Broschyr - Arbetsolycksfallsförsäkring och distansarbete
Försäkringsvillkor - Fenniaskydd Gruppförsäkringar
Försäkringsvillkor - Obligatorisk försäkring i händelse av olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar
Försäkringsvillkor - Fritidsolycksfallsförsäkring för arbetstagare
Försäkringsvillkor - Fritidsidrottsförsäkring för arbetstagare

Försäkringar för företag

Försäkringar för företagare

Lisää aiheesta

Sjukförsäkring för arbetstagare

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor