Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Försäkringar för arbetstagare
 • Olycksfallsförsäkring för arbetstagare

Arbetsolycksfallsförsäkring som skydd för dina arbetstagare

Utöver arbetsolycksfallsförsäkringen kan du belöna din arbetstagare med en frivillig olycksfallsförsäkring.
Kontakta oss för offert

Vem som helst kan råka ut för ett olycksfall i arbetet, och ofta sker det precis då när man minst anar det. Den obligatoriska försäkringen för arbetstid tryggar dina arbetstagare och är en del av arbetstagarens sociala trygghet som bygger på anställningsförhållandet. Om du betalar ut löner för över 1 400 euro under kalenderåret, ska du se till att dina arbetstagare har en arbetsolycksfallsförsäkring.

Genom att se till säkerheten i arbetet kan du sänka försäkringens pris

Om din arbetstagare råkar ut för ett olycksfall i arbetet eller drabbas av en arbetssjukdom, har han eller hon rätt att få ersättningar från arbetsolycksfallsförsäkringen enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Försäkringens prissättning bygger på hur farligt arbetet som utförs i företaget är och på företagets lönesumma. Du kan påverka försäkringens pris genom att se till säkerheten i arbetet.

I våra försäkringar beaktar vi förbättring av säkerheten i arbetet i form av förmånligare försäkringspremier. Stora företag kan dessutom välja ett specialpremiesystem som passar företagets risknivå.

Försäkringen kan inte tecknas retroaktivt, utan den träder i kraft tidigast när ansökan har kommit till oss.

Vi får dina anställdas löneuppgifter direkt från inkomstregistret

Fakturering av arbetsolycksfallsförsäkringen fungerar sömlöst med inkomstregistret. Vi fakturerar ditt företag utifrån de yrkesspecifika löneuppgifter som vi får från inkomstregistret.

Vi tar fram våra kundföretags löneuppgifter från inkomstregistret under den månad som följer löneutbetalningsmånaden. Försäkringspremien tas ut utifrån löneuppgifterna, varvid faktureringen för försäkringsperioden sker så gott som i realtid. Det underlättar även företagets kontroll av försäkringspremier.

Även de ändringar och justeringar som görs i inkomstregistret påverkar premiebeloppet snabbare.

Frivilliga försäkringar är en förmån för dig och dina arbetstagare

Under fritiden inträffar det cirka två gånger fler olycksfall än i arbetet. En avsevärd del av arbetstagarnas frånvaro beror på just olycksfall under fritiden. Fritidsförsäkringen är en förmån som uppskattas av arbetstagarna, eftersom arbetstagaren inte själv kan teckna ett skydd på motsvarande nivå. Fritidsförsäkringarna ger nämligen ett nästan lika omfattande skydd i händelse av olycksfall som inträffar under fritiden som arbetsolycksfallsförsäkringen ger i händelse av olycksfall i arbetet.

Fritidsförsäkringen är även en omfattande förmån för dig som arbetsgivare. Om din arbetstagare blir arbetsoförmögen på grund av ett olycksfall, får du dagpenning för den tid för arbetsoförmåga som du betalar ut lön till honom eller henne.

Den dagpenning som betalas ut från fritidsförsäkringen är avsevärt högre än dess alternativ, dvs. FPA:s sjukdagpenning, som betalas ut om du inte har en försäkring.

Fritidsolycksfalls- försäkring för arbetstagare

 • Försäkringen förutsätter en giltig arbetsolycksfallsförsäkring hos Fennia.

 • Du kan försäkra hela personalen, en överenskommen grupp eller en namngiven person.

 • Försäkringen har inga idrottsbegränsningar, utom vad gäller professionell idrott och motorsport.

 • Försäkringen ersätter enstaka läkarbesök och små behandlingar samt akut sjukhusvård även på en privat vårdinrättning utan en på förhand begärd betalningsförbindelse. Om skadan kräver operation eller fysikalisk behandling, kan en betalningsförbindelse beviljas.

Motionsolycksfalls- försäkring för fritid

 • Försäkringen förutsätter en giltig arbetsolycksfallsförsäkring hos Fennia.

 • Du kan försäkra hela personalen, en överenskommen grupp eller en namngiven person.

 • Försäkringen gäller endast vid motionsidrott på fritiden under en motionsprestation. Motionsidrott kan stödas av arbetsgivaren eller så kan det handla om motion som arbetstagaren utövar på eget initiativ.

 • Försäkringen ersätter enstaka läkarbesök och små behandlingar samt akut sjukhusvård även på en privat vårdinrättning utan en på förhand begärd betalningsförbindelse. Om skadan kräver operation eller fysikalisk behandling, kan en betalningsförbindelse beviljas.

Fritidsidrotts- försäkring för arbetstagare

 • Kan tecknas för hela personalen när antalet arbetstagare som samtidigt arbetar i företaget och som omfattas av den obligatoriska försäkringen för arbetstid är minst två.

 • Försäkringen gäller när arbetstagarna deltar i idrotts- och motionsevenemang, som arrangeras av företaget eller av en klubb eller förening som består av företagets arbetstagare, och när arbetstagarna representerar företaget i idrottstävlingar och under resor till dessa evenemang.

 • Försäkringen ersätter enstaka läkarbesök och små behandlingar samt akut sjukhusvård även på en privat vårdinrättning utan en på förhand begärd betalningsförbindelse. Om skadan kräver operation eller fysikalisk behandling, kan en betalningsförbindelse beviljas.

Fritidsolycksfalls- försäkring

 • Kan tecknas som individuell försäkring eller som gruppförsäkring.

 • Försäkringen gäller vid idrott som utövas självständigt för att upprätthålla konditionen. Du kan utvidga försäkringen genom ett separat avtal till att även omfatta verksamhet som har anknytning till tävlingar och matcher som arrangeras av ett idrottsförbund eller en idrottsförening samt tävlingsidrott och s.k. farliga idrottsgrenar.

 • Försäkringen ersätter även vårdkostnader på en privat vårdinrättning till följd av olycksfall.

 • Försäkringen omfattar ersättning för bestående men till följd av olycksfall.

 • Till försäkringen kan anslutas ersättning för dödsfall till följd av olycksfall och för tillfällig arbetsoförmåga till följd av olycksfall.

FenniaVårdaren har öppet varje dag kl. 7–23

Blev du sjuk eller råkade du åt för ett olycksfall? Ingen fara – vi hjälper dig!

Tjänsten FenniaVårdare ingår alltid i våra sjuk- och olycksfallsförsäkringar. 

FenniaVårdaren ger råd, bokar tid till läkare och gör en skadeanmälan åt dig. Du betalar bara en eventuell självrisk för vården.

Läs mer om FenniaVårdaren

Råkade du ut för en skada?

Sjukdomar eller olycksfall i FinlandInsjuknande eller olycksfall utomlandsOlycksfall eller insjuknande som ersätts från arbetsgivarens eller företagarens försäkringJag skadade mig i en trafikolyckaDödsfall
Se övriga skador

Försäkringsbroschyrer och -villkor

Broschyr - Olycksfallsförsäkring för arbetstagare
Broschyr - Arbetsolycksfallsförsäkring och distansarbete
Försäkringsvillkor - Fenniaskydd Gruppförsäkringar
Försäkringsvillkor - Obligatorisk försäkring i händelse av olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar
Försäkringsvillkor - Fritidsolycksfallsförsäkring för arbetstagare
Försäkringsvillkor - Fritidsidrottsförsäkring för arbetstagare

Försäkringar för företag

Försäkringar för företagare

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor