Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Arbetsolycksfallsförsäkring och distansarbete
Arbetsolycksfallsförsäkring och distansarbete - broschyr

Arbetsolycksfallsförsäkring och distansarbete

Gäller från och med 1.1.2021

Med distansarbete avses arbete som utförs någon annanstans än på arbetsplatsen. I de flesta fall utförs distansarbete hemma. Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL 459/2015) gäller all arbete i anställningsförhållande, även distansarbete (25 § OlyL).

Verksamheten där olycksfallet inträffar ska ha en huvudsaklig och väsentlig koppling till arbetet. Försäkringsskyddet är vid distansarbete tydligare bundet till arbetsrummet än på arbetsplatsen. Det beror på att arbetsgivaren inte kan påverka olycksfallsrisken hemma hos arbetstagaren. Därför ersätts olycksfall som inträffar under distansarbete utanför arbetsrummet och arbetsplatsen endast om verksamheten har ett entydigt orsakssamband med arbetet. Att man t.ex. snubblar på en leksak hemma ersätts därför i regel inte som ett olycksfall i arbetet, eftersom det inte beror på arbetet att leksaken är på golvet. Verksamhet i samband med måltider hemma, raster och wc-besök osv. omfattas inte heller av försäkringsskyddet.

Eftersom den som arbetar på distans inte gör arbetsfärder, kan man inte heller göra godkända avvikelser från arbetsvägen. Olycksfall som inträffar i samband med att man under distansdagen lämnar sitt barn på daghem eller går till affären kan inte anses omfattas av försäkringsskyddet. Om arbetstagaren t.ex. under distansdagen uträttar egna ärenden på stan, handlar det inte om utförande som omfattas av försäkringsskyddet även om arbetstagaren vid uträttande av andra ärenden eventuellt skulle ringa ett arbetssamtal eller skicka ett e-post som gäller arbetet.

Distansarbete tolkas vid ersättningspraxis till stora delar rätt snävt (25 § OlyL). Om man vill utvidga försäkringsskyddet för arbetstagare som distansarbetar, har Fennia att erbjuda flera olika typer av fritidsolycksfallsförsäkringar med vilka man kan försäkra hela personalen eller enstaka personer. Din kontaktperson hjälper dig att hitta den rätta försäkringslösningen. Du kan också kontakta Fennias Företagsservice på 010 503 8813.

Med vänlig hälsning

FENNIA

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

40 750 20

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor