Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Försäkringar för arbetstagare
 • Försäkring för distansarbete

Försäkring för distansarbete kompletterar arbetsolycksfallsförsäkringen

Nu när distansarbete blir allt vanligare är det viktigt att dina arbetstagare har ett försäkringsskydd även mot olycksfall som inträffar hemma.
Kontakta oss för offert på försäkring för distansarbete

En stor del av oss finländare jobbar åtminstone då och då på distans. För informationsarbetare är distansarbete redan vardag. Distansarbete ger dina arbetstagare större flexibilitet, men samtidigt innebär det risker som arbetsolycksfallsförsäkringen inte täcker. När du tecknar försäkringen för distansarbete som komplement till arbetsolycksfallsförsäkringen kan dina arbetstagare jobba tryggt även hemifrån.

Olycksfallsförsäkringen har begränsningar gällande distansarbete

Med distansarbete avses arbete som utförs någon annanstans än på arbetsplatsen, och oftast utförs distansarbete hemma. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen gäller också vid distansarbete, men från den ersätts olycksfall bara om de är entydigt förknippade med arbetsuppgifterna. Olycksfallsförsäkringen ersätter till exempel inte olycksfall som sker i samband med lunch under distansdagen eller skador i samband med hushållssysslor. Försäkringen för distansarbete ger skydd mot dessa och andra allmänna olycksfall.

Så här fungerar försäkringen för distansarbete

Försäkringen för distansarbete är en frivillig gruppolycksfallsförsäkring, som ger skydd för dina arbetstagare mot vårdkostnader till följd av olycksfallsskador och mot bestående men och dödsfall till följd av olycksfall. Förutsättningen för att försäkringen kan beviljas är att ditt företag har en lagstadgad olycksfallsförsäkring hos Fennia. 

Försäkringen för distansarbete gäller 

 • upp till det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet i distansarbete som utförs i Finland till den del skadan inte ersätts från en obligatorisk arbetstidsförsäkring som avses i lagen om olycksfallsförsäkring

 • på direkta dagliga resor som kan jämställas med en arbetsfärd när resan görs under distansarbetet eller direkt efter distansarbetet, och när kostnaderna inte ersätts med stöd av någon lag

 • i Finland under fritiden i anslutning till en sådan arbetsfärd för vilken arbetsgivaren betalar ut dagpenning till den försäkrade och den försäkrade övernattar annanstans än hemma på grund av arbetsfärden.

 • Försäkringen för distansarbete gäller inte under motion och idrottsutövning.

FenniaVårdaren har öppet varje dag kl. 7–23.

Blev du sjuk eller råkade du åt för ett olycksfall? Ingen fara – vi hjälper dig!

Tjänsten FenniaVårdare ingår alltid i våra sjuk- och olycksfallsförsäkringar. 

FenniaVårdaren ger råd, bokar tid till läkare och gör en skadeanmälan åt dig. Du betalar bara en eventuell självrisk för vården.

Läs mer om FenniaVårdaren här.

Läs mer

Artikel

Bra underhåll av stugan på våren utgör grunden för en avslappnad sommar.

Lue lisää

Artikel

Känslor behövs i distansarbete

Lue lisää

Artikel

Distansarbete fortsätter – täcker försäkringen olycksfall i hemmet?

Lue lisää

Råkade du ut för en skada?

Sjukdomar eller olycksfall i Finland Insjuknande eller olycksfall utomlands Olycksfall eller insjuknande som ersätts från arbetsgivarens eller företagarens försäkring Jag skadade mig i en trafikolycka Dödsfall
Se övriga skador

Ta del av broschyren

Broschyren Frivillig försäkring för distansarbete

Samtliga försäkringar och tjänster för företag

Försäkringar för företagare

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd