Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Försäkringar för arbetstagare
 • Pensionsförsäkring för arbetstagare

ArPL, dvs. pensionsförsäkring för arbetstagare

ArPL är ett lagstadgat pensionsskydd för dina arbetstagare, vilket du kan förstärka med frivilliga pensionsförsäkringar.
Kontakta oss för offert

Belöna och engagera

En lämplig pensionsförsäkring som erbjuds av arbetsgivaren är ett kostnadseffektivt sätt att belöna och engagera de anställda.

Förbättra arbetsgivarbilden

En positiv arbetsgivarbild lockar toppexperter till ditt företag.

Kompetent personal

Vår kompetenta personal hjälper dig att sammanställa en helhetslösning för pensionen som passar just ditt företag.

Pensionsåldern höjs kontinuerligt i Finland och nivån för den lagstadgade pensionen har sjunkit. Det finns skäl att med hänsyn till varje anställd tänka på hur man kan säkerställa en god motivation i arbetslivet och även utkomsten under pensionstiden.

ArPL-försäkring tryggar dina arbetstagares grundutkomst

Den obligatoriska ArPL-försäkringen tryggar dina arbetstagares grundläggande utkomst under pensionstiden, men om du vill kan du även belöna arbetstagarna med en frivillig pensionsförsäkring.

 • Varje arbetsgivare i Finland är skyldig att teckna en ArPL-försäkring för sina arbetstagare.

 • ArPL tryggar arbetstagarens utkomst när inkomsterna minskar till följd av ålderdom, arbetsoförmåga eller om familjeförsörjaren dör.

 • Den obligatoriska ArPL-försäkringen tryggar dina arbetstagares grundutkomst under pensionstiden.

 • Utöver ArPL-försäkringen kan du även teckna en frivillig pensionsförsäkring som kompletterar det lagstadgade pensionsskyddet.

Fennia-Gruppension ger tilläggsskydd

Fennia-­Gruppension är en fritt formad kollektiv pensionsförsäkring med vilken arbetsgivaren kan komplettera arbetstagarnas lagstadgade pension eller tidigarelägga pensioneringen.  

 • Den grupp som försäkras fastställs enligt arbetsuppgifter eller enligt något annat jämförbart kriterium.

 • Ålderspension betalas ut enligt influtet försäkringskapital och överenskommen pensionstid. Den lägsta möjliga pensionsåldern är 55 år.

 • Gruppensionsförsäkringen innehåller utöver det egentliga pensionsskyddet även ett livförsäkringsskydd i händelse av den försäkrades dödsfall samt ett valfritt skydd mot bestående arbetsoförmåga. Den engångsersättning som betalas ut till följd av bestående arbetsoförmåga är skattefri för mottagaren enligt lagstiftningen 2023.

 • Försäkringen har flexibla premier, de belopp som ska betalas kan variera från år till år.

 • Försäkringspremien är en avdragsgill kostnad, och försäkringspremien räknas inte heller som lön för de försäkrade.

Fennia-Pension

Fennia-Pension är en frivillig individuell pensionsförsäkring med vilken du kan komplettera dina arbetstagares lagstadgade pensionsskydd.

 • Den influtna pensionen betalas ut under den försäkrades livstid eller under minst tio kalenderår.

 • Fennia-Pension innehåller också ett livförsäkringsskydd, som tryggar försäkringskapitalet i sin helhet om den försäkrade dör före eller under pensionstiden.

Försäkringsbroschyrer

Broschyren Fennia-Pension
Broschyren Fennia-Gruppension

Försäkringar för företag

Försäkringar för företagare

Lisää aiheesta

Pensionsförsäkring för företagare

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor