Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Försäkringar för arbetstagare
 • Pensionsförsäkring för arbetstagare

ArPL, dvs. pensionsförsäkring för arbetstagare, tryggar dina arbetstagare

ArPL är ett lagstadgat pensionsskydd för dina arbetstagare, vilket du kan förstärka med frivilliga pensionsförsäkringar.
Kontakta oss för offert

Varje arbetsgivare i Finland är skyldig att teckna ArPL för sina arbetstagare. ArPL tryggar arbetstagarens utkomst när inkomsterna minskar till följd av ålderdom, arbetsoförmåga eller om familjens försörjare dör. Med utöver ArPL kan du engagera din personal med frivilliga pensionsförsäkringar, som är avdragsgilla i beskattningen.

Komplettera det lagstadgade skyddet med en frivillig pensionsförsäkring

Den obligatoriska ArPL-försäkringen tryggar dina arbetstagares grundläggande utkomst under pensionstiden, men om du vill kan du belöna arbetstagarna med en frivillig pensionsförsäkring. En frivillig pensionsförsäkring är en skattestödd lösning för långvarigt sparande, som tryggar en bättre inkomstnivå för dina arbetstagare under pensionstiden.

Med Fennia-Pension får du extra skydd för dig själv och dina arbetstagare

Fennia-Pension är en frivillig individuell pensionsförsäkring med vilken du kan komplettera dina arbetstagares lagstadgade pensionsskydd. Företag kan teckna Fennia-Pension för ägarföretagare eller arbetstagare.

 • Pension kan tas ut tidigast från den pensionsålder som visas tabellen. 

 • Pensionen betalas ut under den försäkrades livstid eller under minst tio kalenderår.

 • Fennia-Pension innehåller också ett livförsäkringsskydd, som tryggar försäkringskapitalet i sin helhet om den försäkrade dör före eller under pensionstiden.

Med Fennia-Gruppension försäkrar du din personal

Fennia-Gruppension är en kollektiv pensionsförsäkring som du tecknar för en viss personalgrupp. Med gruppensionsförsäkringen kan du komplettera dina anställdas lagstadgade pensionsskydd. 

 • Ålderspension betalas ut enligt influtet försäkringskapital och överenskommen pensionstid. Den lägsta möjliga pensionsåldern är 55 år.

 • Försäkringen inkluderar ett livförsäkringsskydd från vilket försäkringskapitalet betalas ut till förmånstagarna i händelse av dödsfall.

 • Till försäkringen kan ett skydd i händelse av bestående arbetsoförmåga anslutas.

 • Värdeutvecklingen av försäkringskapitalet kan anslutas till placeringsfonder eller till en individuell kapitalförvaltning.

Fennia-Gruppension är avdragsgill i beskattningen

 • Premierna för gruppensionen är avdragsgilla kostnader i företagets beskattning.

 • Försäkringspremierna räknas inte som arbetstagarnas lön. Därför behöver företaget inte verkställa förskottsinnehållning på premierna och inte heller betala arbetsgivarens lönebikostnader.

 • Pensionen är skattepliktig förvärvsinkomst.

 • Livförsäkringsersättningarna är helt arvsskattepliktiga för de nära anhöriga.

 • Den engångsersättning som betalas ut till följd av bestående arbetsoförmåga är skattefri för mottagaren enligt lagstiftningen 2022.

Försäkringsbroschyrer och -villkor

Broschyren Fennia-Pension
Fennia-Pension försäkringsvillkor
Broschyren Fennia-Gruppension
Fennia-Gruppension försäkringsvillkor

Försäkringar för företag

Försäkringar för företagare

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor