Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Försäkringar för arbetstagare
 • Sjukförsäkring för arbetstagare

Ta hand om dina experter med sjukförsäkring för arbetstagare

En sjukförsäkring ger extra skydd för dina arbetstagare och är en uppskattad förmån som skapar positiv arbetsgivarimage.
Kontakta oss för offert

Ditt företags framgång bygger i hög grad på värdefulla experter. När du tecknar en sjukförsäkring för dina arbetstagare säkerställer du att de återhämtar sig och kan återgå till arbetet med friska nya tag efter en sjukdom. Samtidigt tryggar du företagets fortsatta verksamhet och lönsamhet. Om du vill teckna en sjukförsäkring bara för dig själv, så hittar du mer information på våra webbsidor om sjukdomsskyddsförsäkringar för företagare.

Med vår sjukförsäkring ger du dina arbetstagare en väsentlig förmån

Vår sjukförsäkring ger extra skydd i händelse av sjukdomar och olycksfall under både arbetstid och fritid. Försäkringen ger dina arbetstagare möjlighet att söka vård hos en privat läkare eller vårdinrättning och att få hjälp snabbt. 

Skyddet för välbefinnande och gruppförsäkringen ersätter även vårdkostnader för sjukdomar och olycksfall som konstaterats innan försäkringen trätt i kraft. Det här är en väsentlig förmån, eftersom din arbetstagare är tryggad med en försäkring som denna inte kan teckna som privatperson.

Fördelen med Skyddet för välbefinnande är att dess fasta pris hjälper att budgetera företagshälsovårdskostnader, vilket gör att personalkostnaderna kan förutses.

Skydd för välbefinnande

 • För grupper med minst tre personer

 • Ingen hälsodeklaration krävs

 • Gäller i all idrott

 • Försäkringen har ingen självrisk

 • Ersätter även vårdkostnader för en sjukdom som börjat eller ett olycksfall som inträffat innan försäkringen trätt i kraft

 • Fast pris, som inte är beroende av arbetstagarens ålder

 • Inkluderar företagshälsovård hos Pihlajalinna och Fennias företagets sjukdomsskyddsförsäkring och arbetsolycksfallsförsäkring.

 • Du får alla hälsorelaterade tjänster och kan göra en skadeanmälan via FenniaVårdaren.

Gruppförsäkring

 • För grupper med minst tre personer

 • Ingen hälsodeklaration krävs

 • Gäller i all idrott

 • Kan beviljas utan självrisk

 • Ersätter även vårdkostnader för en sjukdom som börjat eller ett olycksfall som inträffat innan försäkringen trätt i kraft

 • Faktureringstjänst kan anslutas, vilket betyder att företagshälsovården debiterar kostnaderna för specialistvård av Fennia

FenniaVårdaren har öppet varje dag kl. 7–23.

Blev du sjuk eller råkade du åt för ett olycksfall? Ingen fara – vi hjälper dig!

Tjänsten FenniaVårdare ingår alltid i våra sjuk- och olycksfallsförsäkringar. 

FenniaVårdaren ger råd, bokar tid till läkare och gör en skadeanmälan åt dig. Du betalar bara en eventuell självrisk för vården.

Läs mer om FenniaVårdaren här.

Råkade du ut för en skada?

Sjukdomar eller olycksfall i Finland Insjuknande eller olycksfall utomlands Olycksfall eller insjuknande som ersätts från arbetsgivarens eller företagarens försäkring Jag skadade mig i en trafikolycka Dödsfall
Se övriga skador

Ta del av broschyren och villkoren

Frivilliga person- och reseförsäkringar för företagSamtliga försäkringar och tjänster för företag

Försäkringar för företagare

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd