Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Försäkringar för ny företagare

Försäkringar för nyföretagare

Att starta ett företag och inleda företagsverksamhet är alltid spännande. Man måste fundera på affärsidéer och se till företaget är konkurrenskraftigt. Planera vad man säljer, hur och till vem. Sammanställa en affärsplan. Å andra sidan erbjuder företagandet en möjlighet att förverkliga din egen vision och arbeta enligt din egen tidsplan. Med andra ord kan du leda din tid och ditt arbete själv.

Företagsverksamhet innebär alltid också risker. Försäkringar är ett viktigt sätt att skydda sig mot risker, och ett rätt dimensionerat försäkringsskydd är därför en central del av riskhanteringen.

Den enda obligatoriska försäkringen för en egenföretagare är FöPL-försäkring enligt lagen om pension för företagare. Det lönar sig också att överväga frivilliga försäkringar för olycksfall, vårdkostnader och arbetsoförmåga. Företagarens personliga försäkringsskydd bör vara på samma nivå som lagen kräver på det försäkringsskydd som ska tecknas för arbetstagarna. Beakta även försäkring av fordon och egendom!

Vem är företagare?

Företagare är en person som förvärvsarbetar och bedriver ekonomisk verksamhet för sin räkning utan tjänste- eller anställningsförhållande. En företagare kan ha anställda eller vara ensamföretagare.

FöPL, det vill säga lagen om pension för företagare, definierar företagare som en person som utför förvärvsarbete utan att stå i ett anställningsförhållande eller i ett annat offentligrättsligt tjänste- eller befattningsförhållande. En person som betraktas som företagare arbetar alltså inte som löntagare.

Den centrala skillnaden mellan företagare och arbetstagare är att du som företagare själv sköter om pensionsskyddet när du betalar företagarens pensionsförsäkring.

Försäkringar för en ny företagare

Den enda obligatoriska försäkringen för en egenföretagare är FöPL-försäkring, som utökar pensionen och påverkar den sociala tryggheten.

En ny företagare bör dock också bereda sig med andra försäkringar. Företagsverksamhetens omfattning och bransch bestämmer vilka försäkringar du bör teckna. Personliga försäkringar ersätter i allmänhet inte skador i samband med företagsverksamhet.

Om du sysselsätter personer ska du teckna försäkringar för arbetsgivare såsom arbetspensionsförsäkring och lagstadgad olycksfallsförsäkring. Om ditt företag har fordon, kräver de minst en obligatorisk trafikförsäkring.

Försäkringsbolaget försäkrar dig som företagare om du äger över 30 procent av ett aktiebolag. Om ägarandelen är mindre än 30 procent, försäkras du som arbetstagare.

Utöver de obligatoriska försäkringarna bör du till exempel överväga en sjukdomsskyddsförsäkring för företagare, som möjliggör snabb tillgång till privat vård eller Skyddet för hälsa som består av de försäkringar du valt.

Obligatorisk försäkring för företagare

Företagarens obligatoriska pensionsförsäkring FöPL påverkar företagarens pension samt på moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen. FöPL-försäkringen hjälper också till om du blir sjuk eller om företagets verksamhet avbryts.

FöPL-försäkring ska tecknas om du är mellan 18 år och 67 år, bor i Finland, arbetar i ditt företag eller har varit företagare i minst fyra månader. FöPL-försäkring ska tecknas inom sex månader från det att företagsverksamheten inleddes. Deltidsföretagaren ska också teckna en FöPL-försäkring, om förutsättningarna för försäkring i övrigt uppfylls.

FöPL-försäkringspremiens belopp baserar sig på företagarens uppskattning av sin arbetsinkomst. Detta innebär det belopp som du skulle kunna betala som ett års lön till en arbetstagare som utför samma arbete, ökat med 30 procent. Det lönar sig inte att fastställa en minimiavgift för FöPL eftersom detta kan leda till en mindre moderskaps- eller faderskapsdagpenning eller pension än väntat.

De förmåner som FPA betalar ut fastställs alltid på basis av FöPL-arbetsinkomsten, inte på basis av privata uttag eller löner som du betalat till dig själv.

Frivilliga försäkringar för företagare

Frivilliga försäkringar för företagare kompletterar den obligatoriska FöPL-försäkringen. När du väljer frivilliga försäkringar, kan du få ett skydd med önskad omfattning för dig själv och ditt företag.

Företagare med anställda

Om du också sysselsätter andra än dig själv behöver du arbetsgivarens lagstadgade försäkringar. Obligatoriska försäkringar för arbetsgivare är arbetspensionsförsäkring (ArPL) och lagstadgad arbetsolycksfallsförsäkring för arbetstagare. Utöver dessa ska arbetsgivaren betala arbetslöshetsförsäkringspremier.

Medlemskapet i Företagarna i Finland

Vilket nätverk har du som företagare?

Företagarna i Finland är en intresseorganisation för små och medelstora företag. Organisationen hjälper företagare och förbättrar företagarnas ställning och förhållanden för företagande. Företagarna i Finland erbjuder rådgivning, utbildning, evenemang och nätverksmöjligheter runtom i landet, regionalt i landskapen och lokalt i kommunerna.

Fennia och Företagarna i Finland är långvariga samarbetspartner och vi har avtalat om försäkringsförmåner för medlemmarna i Företagarna i Finland. Förmånerna gäller försäkringar för både företaget och företagarens hem och familj.

Rabatt för kundåren – fler förmåner för varje gemensamt år

Lisää aiheesta

Livförsäkring för företagare

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor