Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fennias förmåner för medlemmar i Företagarna i Finland

Fennias förmåner för medlemmar i Företagarna i Finland

Fennia och Företagarna i Finland har sammanställt ett försäkringspaket för just smf-företagarens behov. Försäkringspaketet täcker risker förknippade med företagarens personskydd, företagets personal, egendom, verksamhet och fordon. Som medlem i Företagarna i Finland får du även förmåner på försäkringar för ditt hem och din familj. Dra nytta av din medlemsförmån och bli en av våra nöjda kunder.

Vi erbjuder följande förmåner till försäkringar som träder i kraft 2021.

Säkerställ ditt och din personals skydd

 • Som medlem i Företagarna i Finland får du 50 % rabatt på premien för dagersättningsdelen i företagets sjukkostnadsförsäkring om du har valt en självrisktid på minst 21 dagar. Rabatten gäller både individuella sjukkostnadsförsäkringar och gruppförsäkringar. Företagets sjukkostnadsförsäkring kan tecknas både för företagare och personal.

 • Fennia-Livskydd är en försäkring som du kan teckna för dig själv och för ditt företags personal i händelse av dödsfall och bestående arbetsoförmåga. Som medlemsförmån erbjuder vi 10 procents höjning på ersättningsbeloppet i skyddet mot bestående arbetsoförmåga, dock högst 100 000 euro, och 25 procents höjning på dödsfallsersättningen, dock högst 150 000 euro. Dessutom får du 10 procent rabatt på försäkringspremien för Fennia-Livskydd den första försäkringsperioden.

Trygga ditt företags egendom och verksamhet

För små medlemsföretag i Företagarna i Finland (under 10 personer) erbjuder vi en färdig specialprissatt Företagsskyddslösning som innehåller följande försäkringar:

 • En rättsskyddsförsäkring, som ersätter den försäkrades advokat- och rättegångskostnader i tvistemål, brottmål och stridiga ansökningsärenden när ärendet hänför sig till den försäkrades verksamheten.

 • En ansvarsförsäkring för verksamhet, som ersätter person- och sakskador som vållats en annan i företagets verksamhet.

 • En olycksfallsavbrottsförsäkring, som omfattar företagaren och hela personalen.

 • En företagsavbrottsförsäkring, som ersätter extra kostnader för att starta affärsverksamheten på nytt, sammanlagt 20 000 euro under högst 12 månader.

 • En leveransavbrottsförsäkring, som ersätter extra kostnader för skador som försäkringstagarens finländska kund, underleverantör eller varuleverantör orsakat försäkringstagaren, sammanlagt 10 000 euro under högst 12 månader.

 • Egendomsförsäkringar, som omfattar återanskaffningsvärdet på anläggningstillgångar, omsättningstillgångar och främmande lös egendom på försäkringsstället med beaktande av begränsningarna i villkoren. Anläggningstillgångar utanför försäkringsstället har försäkrats upp till 2 000 euro (t.ex. bärbar dator).

Dessutom erbjuder vi en utvidgning till resgodsförsäkringar som företag tecknar. Försäkringen ersätter även om resgods försvinner, glöms eller förkommer, dock högst upp till 500 euro per resa.

För större företag rekommenderar vi skräddarsydda Företagsskyddslösningar.

Värdefulla förmåner på försäkringar för fordon, hem och familj

 • 30–45 % rabatt på omfattande Fenniakasko för en personbil i privat bruk och på Premiumkasko.

 • 30–45 % rabatt på omfattande Fenniakasko för en paketbil i privat bruk.

 • 70 % startbonus till omfattande Fenniakasko och Premiumkasko om inga ersättningar har betalats ut från kollisionsförsäkringen för din bil under de senaste två åren.

 • Avgiftsfri glasförsäkring med en självrisk på 100 euro.

 • Du får bilförsäkringsförmånerna till en omfattande kasko för en högst 20 år gammal person- eller paketbil som är registrerad för privat bruk och som har en trafikförsäkring hos Fennia. Fordonets effekt får vara högst 270 kW och dess pris inklusive skatt högst 100 000 euro.

 • 20 % rabatt på de flesta av dina försäkringar som rör ditt hem.

 • Hem- och fritidshusförsäkring med franchise: om skadebeloppet överskrider den valda självrisken, så avdras inte självrisken från ersättningsbeloppet som betalas ut.

 • Hole in one-försäkring.

Detta är ingen fullständig beskrivning av förmånerna. Ta även noggrant del av försäkringarnas produktbroschyrer.

Vår partner för arbetspensionsförsäkringar är Elo, Finlands populäraste arbetspensionsförsäkrare bland företagare.

Elo är ett kundägt arbetspensionsbolag som tar hand om det lagstadgade arbetspensionsskyddet för sina kundföretags arbetstagare och företagare. Elo tror att allt gott leder till mer gott och att en välmående personal är en förutsättning för att företaget ska kunna växa.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd