Hyppää sisältöön
Privatkunder
Suomeksi
Logga in på Mitt Fennia
 • Ingångssida
 • Fennias förmåner för medlemmar i Företagarna i Finland

Fennias förmåner för medlemmar i Företagarna i Finland

Fennia och Företagarna i Finland har sammanställt ett försäkringspaket för just smf-företagarens behov. Försäkringspaketet täcker risker förknippade med företagarens personskydd, företagets personal, egendom, verksamhet och fordon. Som medlem i Företagarna i Finland får du även förmåner på försäkringar för ditt hem och din familj. Dranytta av din medlemsförmån och bli en av våra nöjda kunder.

Vi erbjuder följande förmåner till försäkringar som träder i kraft 2020.

Kontakta oss

Säkerställ ditt och din personals skydd

 • Som medlem i Företagarna i Finland får du 50 % rabatt på premien för dagersättningsdelen i företagets sjukkostnadsförsäkring om du har valt en självrisktid på minst 21 dagar. Rabatten gäller både individuella sjukkostnadsförsäkringar och gruppförsäkringar. Företagets sjukkostnadsförsäkring kan tecknas både för företagare och personal.
 • Fennia-Livskydd är en försäkring som du kan teckna för dig själv och för ditt företags personal i händelse av dödsfall och bestående arbetsoförmåga. Som medlemsförmån erbjuder vi 20 procents höjning på ersättningsbeloppet i skyddet mot bestående arbetsoförmåga, dock högst 100 000 euro.

Trygga ditt företags egendom och verksamhet

För små medlemsföretag i Företagarna i Finland (under 10 personer) erbjuder vi en färdig specialprissatt Företagsskyddslösning som innehåller följande försäkringar:

 • En rättsskyddsförsäkring, som ersätter den försäkrades advokat- och rättegångskostnader i tvistemål, brottmål och stridiga ansökningsärenden när ärendet hänför sig till den försäkrades verksamheten.
 • En ansvarsförsäkring för verksamhet, som ersätter person- och sakskador som vållats en annan i företagets verksamhet.
 • En olycksfallsavbrottsförsäkring, som omfattar företagaren och hela personalen.
 • En företagsavbrottsförsäkring, som ersätter extra kostnader för att starta affärsverksamheten på nytt, sammanlagt 20 000 euro under högst 12 månader.
 • En leveransavbrottsförsäkring, som ersätter extra kostnader för skador som försäkringstagarens finländska kund, underleverantör eller varuleverantör orsakat försäkringstagaren, sammanlagt 10 000 euro under högst 12 månader.
 • Egendomsförsäkringar, som omfattar återanskaffningsvärdet på anläggningstillgångar, omsättningstillgångar och främmande lös egendom på försäkringsstället med beaktande av begränsningarna i villkoren. Anläggningstillgångar utanför försäkringsstället har försäkrats upp till 2 000 euro (t.ex. bärbar dator).

Dessutom erbjuder vi en utvidgning till resgodsförsäkringar som företag tecknar. Försäkringen ersätter även om resgods försvinner, kvarglöms eller förkommer, dock högst upp till 500 euro per resa.

För större företag rekommenderar vi skräddarsydda Företagsskyddslösningar.

Värdefulla förmåner på försäkringar för fordon,hem och familj

 • 30 % rabatt på omfattande Fenniakasko för en personbil i privat bruk och på Premiumkasko.
 • 30 % rabatt på omfattande Fenniakasko för en paketbil i privat bruk.
 • 70 % startbonus till omfattande Fenniakasko och Premiumkasko om inga ersättningar har betalats ut från kollisionsförsäkringen för din bil under de senaste två åren.
 • Avgiftsfri glasförsäkring med en självrisk på 100 euro.
 • 20 % rabatt på de flesta av dina försäkringar som rör ditt hem.
 • Hem- och fritidshusförsäkring med franchise: om skadebeloppet överskrider den valda självrisken, så avdras inte självrisken från ersättningsbeloppet som betalas ut.
 • Hole in one -försäkring.

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Aktuellt Privatkunder Medietjänster Fenniakoncernen Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsinki
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd