Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Egendom och verksamhet
  • Cyberförsäkring

Med en cyberförsäkring garderar du dig mot datasäkerhetshot och minimerar skador

När en skada inträffar får du hjälp dygnet runt. Hos oss får du den mest omfattande cyberförsäkringen i branschen. 
Kontakta oss för offert

Vi lever i en allt mer digital värld, och företagens datasystem innehåller mer konfidentiella uppgifter än tidigare. Samtidigt ökar cyberbrottsligheten, och hot mot datasäkerheten berör så gott som varje företag. Virus och överbelastningsattacker kan i värsta fall lamslå företagets datasystem och till och med avbryta företagsverksamheten helt. Men oroa dig inte i onödan, med vår cyberförsäkring kan vi hjälpa dig gardera dig mot risker och minimera skador.

Så här ersätter cyberförsäkringen

Cyber-försäkring
Valfritt tilläggsskydd
Förhindrar uppkomsten av ytterligare skador och reder ut vad som har skett.
Ei sisälly
Ersätter kostnader för att återställa och rengöra uppgifter och program.
Ei sisälly
Till exempel anmälningar till myndigheter och registrerade personer.
Ei sisälly
Ersätter skadeståndsansvar som uppstår när personuppgifter eller affärshemligheter har läckts ut.
Ei sisälly
När ett skadeprogram sprids från försäkringstagarens datasystem till ett annat system, ersätter försäkringen eventuella ekonomiska utgifter som uppstått för en tredje part samt försäkringstagarens försvarskostnader.
Ei sisälly
När användningen av företaget datasystem avbryts till följd av dataintrång ersätter försäkringen förlust av täckningsbidrag på grund av verksamhetsavbrott. Dessutom kan extra kostnader för att begränsa skadan ersättas.
Ei sisälly
Ersätter kostnader för anlitande av en PR-byrå till exempel för kriskommunikation vid ett omfattande dataläckage.
Ei sisälly
Ersätter pengar som stulits i samband med dataintrång när dataintrånget är en olovlig elektronisk transaktion från försäkringstagarens bankkonto eller en ändring av uppgifter i försäkringstagarens datasystem.
Ei sisälly
Det här skyddet behöver du om du hanterar betalningskort. Vi hjälper dig att reda ut skadan och ersätter kostnader för till exempel av att förnya kunders betalningskort.
Ei sisälly
Ersätter skadan om en hackare lägger upp kränkande eller stötande information på ditt företags webbplats och företaget är skadeståndsansvarigt som upprätthållare av webbplatsen.
Ei sisälly

I tabellen finns kortfattade uppgifter om försäkringen. Kom i håg att läsa försäkringsvillkoren, där du hittar försäkringens innehåll och villkoren i sin helhet.​​​​​​​

Fennias datasäkerhetsassistans 24h ger hjälp dygnet runt

Drabbades ditt företags datasystem av en överbelastningsattack, ett dataintrång eller ett skadeprogram? Ingen fara – vi hjälper dig!

Fennias datasäkerhetsassistans 24h ger hjälp dygnet runt vid datasäkerhetsskador. Du kan ringa tjänsten dygnet runt.

Vi gör en skadeanmälan åt dig, reder ut skadeorsaken och inleder åtgärder för att du ska komma över skadan. 

Läs mer om Fennias datasäkerhetsassistans 24h

Läs mer

Artikel

Dataintrång äventyrar affärsverksamheten

Lue lisää

Artikel

Vet du vad du ska göra om du råkar ut för ett cyberbrott? Ta hjälp av datasäkerhetsassistansen

Lue lisää

Artikel

Visa intresse för företagets datasäkerhet varje dag

Lue lisää

Råkade du ut för en skada?

Byggnad skadades Företagets verksamhets avbröts till följd av olycksfall eller egendomsskada Cyber- eller dataskyddskada i företaget Rättegångskostnader Skada om vållats en annan Företagets transportskador
Se övriga skador

Ta del av broschyren

Broschyren Cyberförsäkring

Samtliga försäkringar och tjänster för företag

Försäkringar för företagare

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd