Hyppää sisältöön
    Privathushåll
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Egendom och verksamhet
  • Rättsskyddsförsäkring för företag

Rättsskyddsförsäkringen skyddar ditt företag vid tvister

Tvister kan leda till oväntade kostnader för företaget – gardera dig med en rättsskyddsförsäkring
Kontakta oss för offert på rättsskyddsförsäkring

Även om ditt företag alltid följer avtal, kan du hamna i en situation, där den andra parten har en annan åsikt om vad ni kom överens om. Med vår rättsskyddsförsäkring kan du gardera dig mot kostnader som uppstår om företaget behöver anlita en jurist i tviste-, ansöknings- eller brottmål.

Så här ersätter rättsskyddsförsäkringen

Rättsskyddsförsäkringen för företag ersätter advokat- och rättegångskostnader i tvistemål. Rättsskyddsförsäkringen ersätter däremot inte ditt eget arbete, tidsspillan eller inkomstbortfall.

Hos oss får du sakkunnig hjälp när en skada inträffar

Behandlas ärendet som gäller ägande, administration, skötsel eller användning av din fastighet i rätten? Ingen fara – vi hjälper dig!

Du kan söka ersättning för kostnader för anlitande av en jurist elektroniskt på Mitt Fennia.

Vi hjälper dig när det uppstår rättegångskostnader vid ett tviste- eller brottmål.

Anvisningar för skadesituationer

Råkade du ut för en skada?

Byggnad skadades Företagets verksamhets avbröts till följd av olycksfall eller egendomsskada Cyber- eller dataskyddskada i företaget Rättegångskostnader Skada om vållats en annan Företagets transportskador
Se övriga skador

Ta del av broschyren

Broschyren Företagsskydd

Samtliga försäkringar och tjänster för företag

Försäkringar för företagare

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd