Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Egendom och verksamhet
  • Rättsskyddsförsäkring för företag

Rättsskyddsförsäkring för företag

Tvister kan leda till oväntade kostnader för företaget – gardera dig med en rättsskyddsförsäkring.
Boka ett webbmöte

Gardera dig mot advokatkostnader

Kostnader för utdragna rättegångar kan uppgå till över 100 000 euro.

Skydda dig mot oväntade kostnader

Du kan gardera dig mot företagets rättegångsrisker som avtalskonflikter, anställningsförhållandetvister, tvister angående indrivning och stridiga ansökningsärenden.

Även om ditt företag alltid följer avtal, kan du hamna i en situation, där den andra parten har en annan åsikt om vad ni kom överens om. Ditt företag kan även bli föremål för brott och tvingas delta i en straffprocess som målsägande för att trygga sin rätt till skadeersättning. Med vår rättsskyddsförsäkring garderar du dig mot kostnader som uppstår om ditt företag behöver anlita juridisk hjälp i tvistemål, stridiga ansökningsärenden och brottmål i egenskap av målsägande för att säkra fordringar.

Så här ersätter rättsskyddsförsäkringen

Rättsskyddsförsäkringen ersätter den försäkrades advokat- och rättegångskostnader i ärenden där en tvist anses ha uppkommit. En tvist anses ha uppkommit när ett specificerat krav har bestridits i fråga om grunden eller beloppet.

Försäkringen ersätter ärenden som kan behandlas vid en allmän domstol motsvarande en tingsrätt på försäkringens giltighetsområde som anges i försäkringsbrevet. För ersättning av kostnader krävs inte att ärendet går vidare till domstol eller skiljeförfarande. Rättsskyddsförsäkringen ersätter också advokatkostnader i tvister som avgörs utanför domstol.

Ärenden som behandlas i en förvaltningsdomstol eller specialdomstol ersätts inte av rättsskyddsförsäkringen.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter den försäkrades egna advokatkostnader. Det är även möjligt att ansluta ett skydd till försäkringen i händelse av att den försäkrade döms att betala motpartens rättegångskostnader. Rättsskyddsförsäkringen ersätter däremot inte den försäkrades tidsspillan, extra arbete, resekostnader eller inkomstbortfall.

Teckna en försäkring i tid

Enligt tvåårsregeln som rättsskyddsförsäkringen innefattar ska försäkringen i regel ha varit giltig utan grund innan tvisten uppstod. Om tvisten gäller till exempel en rättshandling, som ett avtal, ska försäkringen ha tecknats innan avtalet ingicks, även om tvisten angående avtalet skulle ha uppstått först efter att försäkringen trädde i kraft.

Råkade du ut för en skada?

Byggnad skadadesFöretagets verksamhets avbröts till följd av olycksfall eller egendomsskadaCyber- eller dataskyddsskada i företagetRättegångskostnaderTransportskador
Se övriga skador

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor för rättsskyddsförsäkring för företag finns nedan. Från länkarna öppnas broschyrernas och villkorens egna webbsidor, men i slutet av sidorna finns också en länk till en pdf-version som du kan skriva ut.

Broschyr - Företagsskydds egendoms-, avbrotts-, ansvars- och rättsskyddsförsäkringar
Försäkringsvillkor - FS401 Rättsskyddsförsäkring

Försäkringar för företag

Försäkringar för företagare

Lisää aiheesta

Balansvåg ikon.

Rättsskydd – företagskunder

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor