Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Försäkringar för företagare
 • Företagarens olycksfallsförsäkring

Företagarens olycksfallsförsäkring – eftersom du är oersättlig

Med våra olycksfallsförsäkringar tryggar du arbets- och fritiden ytterst omfattande – alltid enligt dina behov.
Kontakta oss för offert

Om du råkar ut för något, är det sannolikt att ingen kan ersätta ditt jobb. Därför är det viktigt att du skyddar dig mot onödiga risker. Som företagare omfattas du inte av den obligatoriska försäkringen för arbetstid, utan du ansvarar själv för ditt olycksfalls- och arbetssjukdomsskydd. Hos oss får du ett försäkringsskydd som skräddarsytts enligt dina behov antingen för bara arbetstid eller både för arbetstid och fritid.

Olycksfallsförsäkring för arbetstid, fritid eller för båda

Företagarens olycksfallsförsäkring gäller alltid

Företagarens olycksfallsförsäkring är planerad för företagarens behov och den ger dig ett omfattande skydd i händelse av olycksfall under arbets- och fritid och i händelse av arbetssjukdomar.

Från försäkringen betalas

 • vårdkostnader för olycksfall och arbetssjukdomar

 • dagpenning och olycksfallspension

 • vid behov rehabilitering och utbildning för ett nytt yrke

 • ersättning för bestående men

 • begravningshjälp och familjepension vid dödsfall.

Försäkringen ersätter enstaka läkarbesök och små behandlingar samt akut sjukhusvård även på en privat vårdinrättning utan en på förhand begärd betalningsförbindelse. Om skadan kräver operation eller fysikalisk behandling, kan en betalningsförbindelse beviljas. 

Som grund för försäkringspremien, dagpenningen och olycksfallspensionen används FöPL-arbetsinkomsten.

Försäkringspremien är i sin helhet avdragsgill i företagets beskattning.

Försäkra din arbetstid med olycksfallsförsäkring för arbetstid

Företagarens olycksfallsförsäkring för arbetstid passar dig om du bara vill försäkra din arbetstid. Försäkringen ger skydd mot olycksfall som inträffar under arbetstid och mot arbetssjukdomar. Från försäkringen betalas

 • vårdkostnader för olycksfall och arbetssjukdomar

 • dagpenning eller olycksfallspension

 • ersättning för bestående men

 • begravningshjälp och familjepension vid dödsfall.

Försäkringen ersätter enstaka läkarbesök och små behandlingar samt akut sjukhusvård även på en privat vårdinrättning utan en på förhand begärd betalningsförbindelse. Om skadan kräver operation eller fysikalisk behandling, kan en betalningsförbindelse beviljas.

Som grund för försäkringspremien, dagpenningen och olycksfallspensionen används FöPL-arbetsinkomsten.

Försäkringspremien är i sin helhet avdragsgill i företagets beskattning.

Heltidsförsäkring ger bäst skydd

Olycksfallsförsäkring i Skyddet för hälsa ger dig extra skydd i händelse av olycksfall. Den omfattar olycksfall som inträffar under arbets- och fritid och ersätter även vård på privata vårdinrättningar.

Försäkringen gäller vid idrott som du utövar självständigt för att upprätthålla din kondition. Du kan utvidga försäkringen genom ett separat avtal till att även omfatta verksamhet som har anknytning till tävlingar och matcher som arrangeras av ett idrottsförbund eller en idrottsförening samt tävlingsidrott och s.k. farliga idrottsgrenar.

Försäkringspremien bestäms bl.a. utifrån de försäkringsbelopp som valts och enligt självrisken.

Försäkringspremien är avdragsgill i beskattningen av företag i bolagsform.

FenniaVårdaren har öppet varje dag kl. 7–23.

Blev du sjuk eller råkade du åt för ett olycksfall? Ingen fara – vi hjälper dig!

Tjänsten FenniaVårdare ingår alltid i våra sjuk- och olycksfallsförsäkringar. 

FenniaVårdaren ger råd, bokar tid till läkare och gör en skadeanmälan åt dig. Du betalar bara en eventuell självrisk för vården.

Läs mer om FenniaVårdaren här.

Råkade du ut för en skada?

Sjukdomar eller olycksfall i Finland Insjuknande eller olycksfall utomlands Olycksfall eller insjuknande som ersätts från arbetsgivarens eller företagarens försäkring Jag skadade mig i en trafikolycka Dödsfall
Se övriga skador

Ta del av broschyren och villkoren

Broschyr: Företagarens olycksfallsförsäkringar
Samtliga försäkringar och tjänster för företag

Försäkringar för företagare

Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Privatkunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd