Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Försäkringar för företagare
 • Företagarens olycksfallsförsäkring

Företagarens olycksfallsförsäkring

Företagare, du är oersättlig. Med våra olycksfallsförsäkringar tryggar du arbets- och fritiden ytterst omfattande – alltid enligt dina behov.
Boka ett webbmöte

Olyckan är framme när man minst anar det – företagarens olycksfallsförsäkring är alltid med dig

Det är viktigt att företagaren skyddar sig mot onödiga risker.

Försäkringsskydd efter dina behov

Hos oss får du ett försäkringsskydd som skräddarsytts efter dina behov antingen för bara arbetstid eller även för fritid.

FenniaVårdaren ger råd och hänvisar dig direkt till rätt vård

Om du råkar ut för en olycka får du hjälp av FenniaVårdarens sjukskötare dagligen kl. 7–22.

Om du råkar ut för något, är det sannolikt att ingen kan ersätta ditt jobb. Därför är det viktigt att du skyddar dig mot onödiga risker. Som företagare omfattas du inte av den obligatoriska försäkringen för arbetstid, utan du ansvarar själv för ditt olycksfalls- och arbetssjukdomsskydd. Hos oss får du ett försäkringsskydd som skräddarsytts enligt dina behov antingen för bara arbetstid eller både för arbetstid och fritid.

En olycksfallsförsäkring ger det bästa skyddet för arbetstid, fritid eller för båda

Företagarens olycksfallsförsäkring gäller alltid

Företagarens olycksfallsförsäkring är planerad för företagarens behov och den ger dig ett omfattande skydd i händelse av olycksfall under arbets- och fritid och i händelse av arbetssjukdomar. Förutsättningen för beviljande av företagarens olycksfallsförsäkring är en giltig FöPL-försäkring.

Från försäkringen betalas

 • vårdkostnader för olycksfall och arbetssjukdomar

 • dagpenning och olycksfallspension

 • vid behov rehabilitering och utbildning för ett nytt yrke

 • ersättning för bestående men

 • begravningshjälp och familjepension vid dödsfall.

Försäkringen ersätter enstaka läkarbesök och små behandlingar samt akut sjukhusvård även på en privat vårdinrättning utan en på förhand begärd betalningsförbindelse. Om skadan kräver operation eller fysikalisk behandling, kan en betalningsförbindelse beviljas. 

Som grund för försäkringspremien, dagpenningen och olycksfallspensionen används FöPL-arbetsinkomsten.

Försäkringspremien är i sin helhet avdragsgill i företagets beskattning.

Försäkra din arbetstid med olycksfallsförsäkring för arbetstid

Företagarens olycksfallsförsäkring för arbetstid passar dig om du bara vill försäkra din arbetstid. Försäkringen ger skydd mot olycksfall som inträffar under arbetstid och mot arbetssjukdomar. Förutsättningen för beviljande av företagarens olycksfallsförsäkring är en giltig FöPL-försäkring.

Från försäkringen betalas

 • vårdkostnader för olycksfall och arbetssjukdomar

 • dagpenning eller olycksfallspension

 • ersättning för bestående men

 • begravningshjälp och familjepension vid dödsfall.

Försäkringen ersätter enstaka läkarbesök och små behandlingar samt akut sjukhusvård även på en privat vårdinrättning utan en på förhand begärd betalningsförbindelse. Om skadan kräver operation eller fysikalisk behandling, kan en betalningsförbindelse beviljas.

Som grund för försäkringspremien, dagpenningen och olycksfallspensionen används FöPL-arbetsinkomsten.

Försäkringspremien är i sin helhet avdragsgill i företagets beskattning.

Tilläggsskydd genom sjukkostnadsförsäkringen Skydd för hälsa

Olyckan är framme när man minst anar det. Olika slags olycksfall inträffar ofta just när du minst anar det. Men du kan på förhand se till att din ekonomi är i skick och att du får vård snabbt när du behöver det. Företagarens olycksfallsförsäkring ersätter bara kostnader som uppstår i samband med en olycka. Om du vill ha en försäkring som täcker både sjukdomar och olyckor kan du läsa mer om vår sjukkostnadsförsäkring Skydd för hälsa.

Varför teckna företagarens olycksfallsförsäkring?

Som företagare är din arbetsinsats alltid viktig för ditt företag, och med företagarens olycksfallsförsäkring kan du snabbt få vård och återgå till arbetet samt trygga din utkomst.

Företagarens olycksfallsförsäkring täcker även olycksfall som inträffar på fritiden. Den täcker olyckor som inträffar till exempel under hobbyer, resor eller fritidsaktiviteter.

Vem kan teckna företagarens olycksfallsförsäkring?

Företagarens olycksfallsförsäkring är den rätta lösningen för dig som vill ha ett försäkringsskydd dygnet runt. Som företagare är du inte juridiskt skyldig att teckna en olycksfallsförsäkring, utan det är frivilligt. Många företagare skyddar sig dock mot olyckor och arbetssjukdomar, eftersom en olycksfallsförsäkring ger ekonomiskt skydd om du blir arbetsoförmögen.

För att kunna teckna företagarens olycksfallsförsäkring måste du ha en pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare, det vill säga en FöPL-försäkring.

Du kan teckna företagarens olycksfallsförsäkring om du är:

 • egenföretagare

 • bolagsman i ett öppet bolag

 • ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag

 • en delägare som arbetar i ledande ställning i aktiebolaget och ensam innehar mer än 30 procent eller tillsammans med familjemedlemmar mer än 50 procent av aktierna eller av det röstetal som aktierna medför

 • en tyst bolagsman i ett kommanditbolag eller en familjemedlem till en yrkesutövare, om du arbetar för företaget utan ett anställningsförhållande enligt arbetsavtalslagen.

Vad påverkar priset på företagarens olycksfallsförsäkring?

Priset på företagarens olycksfallsförsäkring baserar sig på din årsarbetsinkomst, som är lika stor som din FöPL-arbetsinkomst. Dessutom påverkas priset på olycksfallsförsäkringen även av arbetet som du utför, det vill säga din yrkestitel och ditt företags bransch.

Försäkringspremien är i sin helhet avdragsgill i företagets beskattning.

Boka ett webbmöte så räknar vår expert ut priset på företagarens olycksfallsförsäkring åt dig.

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor för företagarens olycksfallsförsäkring finns nedan. Från länkarna öppnas broschyrernas och villkorens egna webbsidor, men i slutet av sidorna finns också en länk till en pdf-version som du kan skriva ut.

Broschyr - Företagarens olycksfallsförsäkringar
Broschyr - Frivilliga person- och reseförsäkringar för företag
Broschyr - Skydd för hälsa
Försäkringsvillkor - Företagarens olycksfallsförsäkring
Försäkringsvillkor - Företagarens olycksfallsförsäkring för arbetstid
Försäkringsvillkor - Fenniaskydd för företag
Försäkringsvillkor - Företagsledningens Fenniaskydd: Y20-Y100
Försäkringsvillkor - Företagsledningens Fenniaskydd: Y400-Y300
Försäkringsvillkor - Fenniaskydd Gruppförsäkring
Försäkringsvillkor - Skydd för hälsa

FenniaVårdaren har öppet varje dag kl. 7–22

Blev du sjuk eller råkade du åt för ett olycksfall? Ingen fara – vi hjälper dig!

Tjänsten FenniaVårdare ingår alltid i våra sjuk- och olycksfallsförsäkringar. 

FenniaVårdaren ger råd, bokar tid till läkare och gör en skadeanmälan åt dig. Du betalar bara en eventuell självrisk för vården.

Läs mer om FenniaVårdaren

Råkade du ut för en skada?

Sjukdomar eller olycksfall i FinlandInsjuknande eller olycksfall utomlandsOlycksfall eller insjuknande som ersätts från arbetsgivarens eller företagarens försäkringJag skadade mig i en trafikolyckaDödsfall
Se övriga skador

Försäkringar för företag

Försäkringar för företagare

Lisää aiheesta

Skrivbord och dator.

Företagarens och företagets försäkringskartläggning

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor