Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Försäkringar för företagare
 • Pensionsförsäkring för företagare

FöPL, dvs. pensionsförsäkring för företagare, tryggar dig och din familj

FöPL-försäkringen är ditt pensionsskydd och därmed din viktigaste försäkring. Du kan komplettera FöPL med frivilliga pensionsförsäkringar.
Kontakta oss för offert

FöPL tryggar din utkomst när företagarverksamheten upphör till följd av arbetsoförmåga eller åldrande. Pensionen och pensionsförsäkringspremien bygger på FöPL-arbetsinkomsten. Därför är det ytterst viktigt att du fastställer den på en tillräckligt hög nivå.

Komplettera det lagstadgade skyddet med en frivillig pensionsförsäkring

Som företagare tar du bäst hand om ditt pensionsskydd genom att teckna en lagstadgad FöPL-försäkring. FöPL är din viktigaste försäkring. Den tryggar ditt och din familjs liv i händelse av arbetsoförmåga och om företagarverksamheten upphör. 

FöPL-arbetsinkomsten utgör grunden för din FöPL-försäkring. FöPL-arbetsinkomsten är det belopp som du skulle betala som lön under ett år för en person som utförde samma arbete som du. Med andra ord, FöPL-arbetsinkomsten är värdet på din arbetsinsats. Om du beräknar värdet på ditt arbete för lågt, blir din kommande pension lägre än önskat. Arbetspensionsbolaget reder ut och fastställer din arbetsinkomst.

Utöver med FöPL kan du komplettera ditt pensionsskydd med en frivillig individuell pensionsförsäkring. En frivillig pensionsförsäkring är skattemässigt en vettig lösning för både dig och ditt företag. Försäkringspremierna är nämligen avdragsgilla kostnader för företaget och i beskattningen räknas de inte som din arbetsinkomst. 

Med Fennia-Pension får du extra skydd för dig själv och dina arbetstagare

Fennia-Pension är en frivillig individuell pensionsförsäkring med vilken du kan komplettera dina arbetstagares lagstadgade pensionsskydd. Företag kan teckna Fennia-Pension för ägarföretagare eller arbetstagare.

 • Pension kan tas ut tidigast från den pensionsålder som visas tabellen. 

 • Pensionen betalas ut under den försäkrades livstid eller under minst tio kalenderår.

 • Fennia-Pension innehåller också ett livförsäkringsskydd, som tryggar försäkringskapitalet i sin helhet om den försäkrade dör före eller under pensionstiden.

Med Fennia-Gruppension försäkrar du din personal

Fennia-Gruppension är en kollektiv pensionsförsäkring som du tecknar för en viss personalgrupp. Med gruppensionsförsäkringen kan du komplettera dina anställdas lagstadgade pensionsskydd. 

 • Ålderspension betalas ut enligt influtet försäkringskapital och överenskommen pensionstid. Den lägsta möjliga pensionsåldern är 55 år.

 • Försäkringen inkluderar ett livförsäkringsskydd från vilket försäkringskapitalet betalas ut till förmånstagarna i händelse av dödsfall.

 • Till försäkringen kan ett skydd i händelse av bestående arbetsoförmåga anslutas.

 • Värdeutvecklingen av försäkringskapitalet kan anslutas till placeringsfonder eller till en individuell kapitalförvaltning.

Fennia-Gruppension är avdragsgill i beskattningen

 • Premierna för gruppensionen är avdragsgilla kostnader i företagets beskattning.

 • Försäkringspremierna räknas inte som arbetstagarnas lön. Därför behöver företaget inte verkställa förskottsinnehållning på premierna och inte heller betala arbetsgivarens lönebikostnader.

 • Pensionen är skattepliktig förvärvsinkomst.

 • Livförsäkringsersättningarna är helt arvsskattepliktiga för de nära anhöriga.

 • Den engångsersättning som betalas ut till följd av bestående arbetsoförmåga är skattefri för mottagaren enligt lagstiftningen 2022.

Försäkringsbroschyrer och -villkor

Broschyren Fennia-Pension
Fennia-Pension försäkringsvillkor
Broschyren Fennia-Gruppension
Fennia-Gruppension försäkringsvillkor

Försäkringar för företag

Försäkringar för företagare

Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor