Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Försäkringar för företagare
 • Pensionsförsäkring för företagare

FöPL, dvs. pensionsförsäkring för företagare

Säkerställ en tillräcklig utkomst även under pensionstiden. FöPL, dvs. pensionsförsäkring för företagare, tryggar dig och din familj. FöPL-försäkringen är ditt pensionsskydd och därmed din viktigaste försäkring.
Kontakta oss för offert

FöPL tryggar din utkomst

FöPL-försäkringen utökar pensionen och ökar din sociala trygghet. Se till att FöPL är rätt dimensionerad.

Som företagare ansvarar du själv för ditt pensionsskydd

Komplettera det lagstadgade skyddet med frivilliga försäkringar.

Kompetent personal

Vår kompetenta personal hjälper dig att sammanställa en helhetslösning för pensionen som passar just dig.

FöPL tryggar din utkomst när företagarverksamheten upphör till följd av arbetsoförmåga eller åldrande. Pensionen och pensionsförsäkringspremien bygger på FöPL-arbetsinkomsten. Därför är det ytterst viktigt att du fastställer den på en tillräckligt hög nivå.

FöPL-försäkring

Som företagare tar du bäst hand om ditt pensionsskydd genom att teckna en lagstadgad FöPL-försäkring. FöPL är din viktigaste försäkring. Den tryggar ditt och din familjs liv i händelse av arbetsoförmåga och om företagarverksamheten upphör. 

FöPL tryggar din utkomst när företagarverksamheten upphör till följd av arbetsoförmåga eller åldrande. Pensionen och pensionsförsäkringspremien bygger på FöPL-arbetsinkomsten. Därför är det viktigt att du fastställer den på en tillräckligt hög nivå.

FöPL-arbetsinkomsten som utgör grunden för din FöPL-försäkring är det belopp som du skulle betala som lön under ett år för en person som utförde samma arbete som du. Med andra ord, FöPL-arbetsinkomsten är värdet på din arbetsinsats.

Om du beräknar värdet på ditt arbete för lågt, blir din kommande pension lägre än önskat. Arbetspensionsbolaget kontrollerar och bekräftar din arbetsinkomst.

Med Fennia-Pension får du extra skydd för dig själv och dina arbetstagare

Fennia-Pension är en frivillig individuell pensionsförsäkring med vilken du kan komplettera dina arbetstagares lagstadgade pensionsskydd. Företag kan teckna Fennia-Pension för ägarföretagare och även arbetstagare.

 • Den influtna pensionen betalas ut under den försäkrades livstid eller under minst tio kalenderår.

 • Fennia-Pension innehåller också ett livförsäkringsskydd, som tryggar försäkringskapitalet i sin helhet om den försäkrade dör före eller under pensionstiden.

Fennia-Gruppension

Fennia­-Gruppension är en fritt formad kollektiv pensionsförsäkring med vilken arbetsgivaren kan komplettera arbetstagarnas lagstadgade pension eller tidigarelägga pensioneringen.

 • Ålderspension betalas ut enligt influtet försäkringskapital och överenskommen pensionstid. Den lägsta möjliga pensionsåldern är 55 år.

 • Gruppensionsförsäkringen innehåller utöver det egentliga pensionsskyddet även ett livförsäkringsskydd i händelse av den försäkrades dödsfall samt ett valfritt skydd mot bestående arbetsoförmåga.

 • Premierna för gruppensionen är avdragsgilla kostnader i företagets beskattning.

 • Den engångsersättning som betalas ut till följd av bestående arbetsoförmåga är skattefri för mottagaren enligt lagstiftningen 2023.

 • Även företagaren själv kan omfattas av helheten för belöningar.

Försäkringsbroschyrer

Broschyren Fennia-Pension
Broschyren Fennia-Gruppension

Försäkringar för företag

Försäkringar för företagare

Lisää aiheesta

Lev i nuet. Även i morgon.

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceVanliga frågorAktuelltMedietjänsterPrivatkunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetSamtalspriser och integritetsskyddKakor