Hyppää sisältöön
  Personkunder
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Försäkringsvillkor för Företagsledningens Fenniaskydd Y20-Y100

Försäkringsvillkor för Företagsledningens Fenniaskydd Y20-Y100

Gäller från och med 1.6.2024

OBS! Punkterna Y400, Y410, Y420, Y430, Y440, Y500, Y501, Y510, Y540, Y550, Y560, Y570, Y200, Y220, Y240, Y260, Y270, Y290 och Y300 av försäkringsvillkor för Företagsledningens Fenniaskydd hittar du här: Försäkringsvillkor för Företagsledningens Fenniaskydd: Y400-Y300.

Försäkringarna ersätter inte skador om utbetalningen av ersättningar strider mot Förenta nationernas resolution eller mot handelssanktioner, ekonomiska sanktioner, förbud, begränsningar eller andra myndighetsbeslut enligt Europeiska unionens, Förenade kungarikets eller Förenta staternas lagar och bestämmelser.

Gäller från och med 1.6.2024

Y20.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att vid skadefall som avses i villkoren för den Företagsledningens egendomsförsäkringen, bashemförsökringen och brandförsäkringen ersätta direkta sakskador på egendom som anges i dessa villkor och som är föremål för försäkringen samt övriga kostnader som anges i dessa villkor.

Y20.2 Försäkrade

Försäkrade är försäkringstagaren och andra med honom eller henne i samma hushåll stadigvarande boende personer samt personer som anges i punkt F18.1. Som stadigvarande bosättningsort anses den adress som anges i befolkningsregistermyndighetens register.

Y20.4 Försäkringens giltighet

Försäkringen gäller på den plats som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller även sådant lösöre som tillfälligt (mindre än ett år) flyttats eller flyttas från den plats som anges i försäkringsbrevet till en annan plats i Norden, när avsikten är att lösöret återställs till den plats som anges i försäkringsbrevet.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

Y21.3 På försäkringen tillämpas dessutom punkt Y20 i de gemensamma villkoren för byggnader och lösöre.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

Y22.2 På försäkringen tillämpas dessutom villkorspunkt Y20 i de gemensamma villkoren för byggnader och lösöre.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

Y23.2 På försäkringen tillämpas dessutom punkt 20 i de gemensamma villkoren för byggnader och lösöre.

Gäller från och med 1.1.2024

Y40.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att i enlighet med dessa villkor ersätta direkt sakskada till följd av försäkringsfall som anges i punkt Y41.1, Y42.1 eller Y43.1 samt övriga kostnader som särskilt anges i villkoren.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

Y42.2 Bonusregler

Enligt dessa bonusregler sänks eller höjs försäkringspremien för en bonusberättigad Företagsledningens båtförsäkring oberoende av andra ändringsgrunder för försäkringen (villkorspunkt F16.2).

Bonusen stiger med 10 procentenheter efter varje skadefri försäkringsperiod, dock högst upp till 70 procent. Som bonusberättigande anses en försäkringsperiod för vilken den debiterade försäkringspremien är minst 50 procent av årsförsäkringspremien. En period på ett år kan dock berättiga till högst 10 procent bonus.

Om ersättning betalats ut från försäkringen på grund av ett försäkringsfall, sänks bonusen med 20 procentenheter för varje ersättningsbart försäkringsfall. Bonusen sänks inte vid skada p.g.a. brand, stöld eller skadegörelse.

Bonusrätten är personlig och den gäller fem kalenderår efter det år försäkringen upphört.

Y42.3 På försäkringen tillämpas dessutom punkt Y40 i de gemensamma villkoren för båtförsäkringar.

Tilläggsskydd

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtal och anges i försäkringsbrevet.

Y43.2 På försäkringen tillämpas dessutom punkt Y40 i de gemensamma villkoren för båtförsäkringar.

Gäller från och med 1.1.2024

Till en försäkringstagare som är en privatperson beviljas djurförsäkringar endast om försäkringstagaren har en hemförsäkring som ingår i samma försäkringsavtal.

Olycksfallsförsäkringen för hästar ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Y50.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att ersätta direkta djurskador som har drabbat en häst till följd av försäkringsfall som anges i dessa villkor.

Enligt försäkringstagarens val kan försäkringen omfatta ett försäkringsbelopp för dödsfall till följd av ett olycksfall och/eller veterinärkostnader till följd av ett olycksfall upp till det avtalade högsta maximibeloppet. Dessa uppgifter anges i försäkringsbrevet.

Y50.2 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjekt är den häst som anges i försäkringsbrevet.

Gäller från och med 1.1.2024

Till en försäkringstagare som är en privatperson beviljas djurförsäkringar endast om försäkringstagaren har en hemförsäkring som ingår i samma försäkringsavtal.

Sjukförsäkringen för hästar ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Y51.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att ersätta direkta djurskador som har drabbat en häst till följd av försäkringsfall som anges i dessa villkor.

Enligt försäkringstagarens val kan försäkringen omfatta ett försäkringsbelopp för dödsfall och/eller veterinärkostnader till följd av ett olycksfall och en sjukdom upp till det avtalade högsta maximibeloppet. Dessa uppgifter anges i försäkringsbrevet.

Y51.2 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjekt är den häst som anges i försäkringsbrevet.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om djurförsäkringens tilläggsskydd för föl särskilt avtalats om och det anges i försäkringsbrevet.

Y53.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att ersätta direkt djurskada som har drabbat försäkringsobjektet till följd av försäkringsfall som anges i punkt Y53.6.

Y53.2 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjekt är fostret eller fölet till det djur som anges i försäkringsbrevet.

Gäller från och med 1.1.2024

Till en försäkringstagare som är en privatperson beviljas djurförsäkringar endast om försäkringstagaren har en hemförsäkring som ingår i samma försäkringsavtal.

Sjukförsäkringen för hund och katt ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Y55.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att ersätta direkta djurskador som har drabbat en hund eller katt till följd av försäkringsfall som anges i dessa villkor.

Enligt försäkringstagarens val kan försäkringen omfatta ett försäkringsbelopp för dödsfall och/eller veterinärkostnader till följd av ett olycksfall och en sjukdom upp till det avtalade högsta maximibeloppet. Dessa uppgifter anges i försäkringsbrevet.

Y55.2 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjekt är den hund eller katt som anges i försäkringsbrevet.

Gäller från och med 1.1.2024

Till en försäkringstagare som är en privatperson beviljas djurförsäkringar endast om försäkringstagaren har en hemförsäkring som ingår i samma försäkringsavtal.

Olycksfallsförsäkringen för hund och katt ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Y56.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att ersätta direkta djurskador som har drabbat en hund eller katt till följd av försäkringsfall som anges i dessa villkor.

Enligt försäkringstagarens val kan försäkringen omfatta ett försäkringsbelopp för dödsfall och/eller veterinärkostnader till följd av ett olycksfall upp till det avtalade högsta maximibeloppet. Dessa uppgifter anges i försäkringsbrevet.

Y56.2 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjekt är den hund eller den katt som anges i försäkringsbrevet.

Gäller från och med 1.1.2024

Till en försäkringstagare som är en privatperson beviljas djurförsäkringar endast om försäkringstagaren har en hemförsäkring som ingår i samma försäkringsavtal.

Sjukförsäkringen för sällskapsdjur ingår i försäkringsavtalet om detta överenskommits och anges i försäkringsbrevet.

Y57.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att ersätta direkta djurskador som har drabbat ett sällskapsdjur till följd av försäkringsfall som anges i dessa villkor.

Enligt försäkringstagarens val kan försäkringen omfatta ett försäkringsbelopp för dödsfall och/eller veterinärkostnader till följd av ett olycksfall och en sjukdom upp till det avtalade högsta maximibeloppet. Dessa uppgifter anges i försäkringsbrevet.

Y57.2 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjekt är det sällskapsdjur som anges i försäkringsbrevet.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa villkor tillämpas om ett tilläggsskydd har anslutits till djurförsäkringen och detta anges i försäkringsbrevet

Tilläggsskydd kan anslutas till djurförsäkringen om ersättning för veterinärkostnader valts till försäkringen.

Y58.1 Syftet med tilläggsskyddet

Syftet med tilläggsskyddet är att enligt dessa villkor ersätta kostnader för fysikalisk behandling av det försäkrade djuret under giltighetstiden för försäkringen som täcker veterinärkostnader.

Y58.2 Föremål för tilläggsskyddet

Föremål för tilläggsskyddet är den djur som anges i försäkringsbrevet.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa villkor tillämpas om ett tilläggsskydd har anslutits till djurförsäkringen och detta anges i försäkringsbrevet.

Tilläggsskydd kan anslutas till djurförsäkringen om ett försäkringsbelopp i händelse av dödsfall valts till försäkringen.

Y59.1 Syftet med tilläggsskyddet

Syftet med tilläggsskyddet är att ersätta om värdet på hunden eller katten minskar när

 • hunden till följd av ett olycksfall blir bestående oförmögen till jakt

 • djuret till följd av ett olycksfall blir bestående oförmögen till det nyttobruk den är skolad för

 • utställningshundens eller -kattens värde minskar bestående till följd av ett olycksfall

 • avelsdjuret blir steril till följd av sjukdom och djuret har en giltig sjukförsäkring med ett försäkringsbelopp i händelse av dödsfall.

Y59.2 Föremål för tilläggsskyddet

Föremål för tilläggsskyddet är djur som anges i försäkringsbrevet.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

Y61.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att enligt dessa villkor ersätta direkt sakskada till följd av försäkringsfall som anges i punkt Y61.3 samt övriga kostnader som särskilt anges i villkoren.

Y61.2 Försäkringsobjekt

Y61.2.1

Försäkringen omfattar trädbestånd och plantbestånd på skogsbruksmark som hör till lägenheten som anges i försäkringsbrevet.

Med skogsbruksmark avses skogsmark, tvinmark och impediment som ingår i den helhet de bildar.

Y61.2.2

Försäkringen omfattar också virke som ägs av försäkringstagaren, som avverkats på den lägenhet som anges i försäkringsbrevet och som befinner sig på avverkningsplatsen eller på en upplagsplats i skogen eller invid en väg.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

Y62.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att enligt dessa villkor ersätta direkt sakskada till följd av försäkringsfall som anges i punkt Y62.3 samt övriga kostnader som särskilt anges i villkoren.

Y62.2 Försäkringsobjekt

Y62.2.1

Försäkringen omfattar trädbestånd och plantbestånd på skogsbruksmark som hör till lägenheten som anges i försäkringsbrevet.

Med skogsbruksmark avses skogsmark, tvinmark och impediment som ingår i den helhet de bildar.

Y62.2.2

Försäkringen omfattar också virke som ägs av försäkringstagaren, som avverkats på den lägenhet som anges i försäkringsbrevet och som befinner sig på avverkningsplatsen eller på en upplagsplats i skogen eller invid en väg.

Gäller från och med 1.1.2024

Y72.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att enligt dessa villkor ersätta direkta sakskador som till följd av försäkringsfall drabbat egendom som är föremål för försäkringen samt övriga kostnader som anges i villkoren.

Y72.2 Försäkrade

Försäkrade är försäkringstagaren och andra med honom/henne i samma hushåll stadigvarande boende personer samt personer som anges i avtalsvillkorspunkt F18.1.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtal och anges i försäkringsbrevet.

Y80.1 Försäkrade

Försäkrade är försäkringstagaren och andra med honom/henne i samma hushåll stadigvarande boende personer samt personer som anges i villkorspunkt F18.1.

Y80.2 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjekt är en skördetröska som anges i försäkringsbrevet inklusive den standardutrustning som ingår i riktpriset samt breddnings- och parhjul.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

Y90.1 Försäkringens syfte

Försäkringens syfte är att enligt dessa villkor ersätta en direkt sakskada som har drabbat försäkringsobjektet.

Y90.2 Försäkrade

Försäkrade är försäkringstagaren och med honom/henne i samma hushåll stadigvarande boende personer samt personer som anges i avtalsvillkorspunkt F18.1.

Y90.3 Försäkringsobjekt

Försäkringsobjekt är ett motordrivet fordon eller en arbetsmaskin jämte standardutrustning som ingår i riktpriset som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen omfattar också standardutrustningen när den förvaras på en låst och bevakad förvaringsplats.

Gäller från och med 1.1.2024

Dessa försäkringsvillkor tillämpas om försäkringen har fogats till försäkringsavtalet och anges i försäkringsbrevet.

Y100.1 Försäkringens syfte

Syftet med resgodsförsäkringen är att i enlighet med dessa villkor ersätta en direkt sakskada som orsakats av sådana försäkringsfall som anges i punkt Y100.5 samt övriga kostnader som separat anges i dessa villkor.

Y100.9 Indexvillkor

Försäkringsbeloppen och -premien för en fortlöpande försäkring är bundna vid levnadskostnadsindex. Ersättningar är inte indexbundna.

Indexbundenhet betyder att försäkringsbeloppet och -premien justeras vid ingången av en försäkringsperiod enligt förhållandet mellan poängtalen för indexet. Justeringstidpunkten är försäkringsperiodens begynnelsedatum. Som årligt indexpoängtal används indextalet för mars månad som infaller minst fyra månader före justeringstidpunkten, vilket jämförs med motsvarande indextal föregående år. Av det följer att om försäkringsperioden börjar under januari–juni jämförs indextalen för mars månad föregående år och året dessförinnan vid indexjusteringen. Om försäkringsperioden däremot börjar i juli–december jämförs indextalen för mars månad samma år och året innan vid indexjusteringen.

OBS! Punkterna Y400, Y410, Y420, Y430, Y440, Y500, Y501, Y510, Y540, Y550, Y560, Y570, Y200, Y220, Y240, Y260, Y270, Y290 och Y300 av försäkringsvillkor för Företagsledningens Fenniaskydd hittar du här: Försäkringsvillkor för Företagsledningens Fenniaskydd: Y400-Y300.

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Helsingfors

Postadress: 00017 FENNIA, FO-nummer 0196826-7

Besökadress till huvudkontoret: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors

www.fennia.fi

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor