Hyppää sisältöön
  Henkilöasiakkaat
 • Fennia
 • Henki-Fennia
 • Ohjeet
 • Yritykset ja yhteisöt
Etsi sisällöstä
HenkilöasiakkaatYritysasiakkaat
På svenska

Kirjaudu

 • Etusivu
 • Yritysjohdon Fenniaturva vakuutusehdot Y20-Y100

Yritysjohdon Fenniaturva vakuutusehdot Y20-Y100

Voimassa 1.6.2024 alkaen

Huom! Yritysjohdon Fenniaturvan ehdon osat Y400, Y410, Y420, Y430, Y440, Y500, Y501, Y510, Y540, Y550, Y560, Y570, Y200, Y220, Y240, Y260, Y270, Y290 ja Y300 löydät täältä: Yritysjohdon Fenniaturva vakuutusehdot: Y400-Y300.

Vakuutuksista ei korvata vahinkoa jos korvausten maksaminen olisi vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman tai Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Amerikan yhdysvaltojen lakien tai määräysten mukaisia kauppa- tai taloudellisia pakotteita, kieltoja tai rajoituksia tai muuta viranomaispäätöstä.

Voimassa 1.6.2024 alkaen

Y20.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata Yritysjohdon omaisuusvakuutuksen, Peruskotivakuutuksen ja Palovakuutuksen ehdoissa mainittujen vakuutustapahtumista aiheutuneet, näissä ehdoissa mainitulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle sattuneet suoranaiset esinevahingot sekä näissä ehdoissa mainitut muut kulut.

Y20.2 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja muut hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt ja yleisten sopimusehtojen kohdassa F18.1 mainitut henkilöt. Vakuutetun vakituisena asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä osoitetta.

Y20.4 Vakuutuksen voimassaolo

Vakuutus on voimassa vakuutuskirjassa mainitussa paikassa. Lisäksi vakuutus on voimassa sellaisen irtaimiston osalta, joka on vakuutuskirjassa mainitusta paikasta tilapäisesti (alle vuoden) siirrettynä tai siirrettävänä muualla Pohjoismaissa ja tarkoitus on, että irtaimisto palautuu vakuutuskirjassa mainittuun paikkaan.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

Y21.3 Vakuutukseen sovelletaan lisäksi rakennusten ja irtaimistojen yhteisiä ehtokohtia Y20.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

Y22.2 Vakuutukseen sovelletaan lisäksi rakennusten ja irtaimistojen yhteisiä ehtokohtia Y20.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja merkitty vakuutuskirjaan.

Y23.2 Vakuutukseen sovelletaan lisäksi rakennuksen ja irtaimiston yhteisiä ehtokohtia F20.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Y40.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata Yritysjohdon venevakuutuksen, Laajan venevakuutuksen tai Veneen palo- ja varkausvakuutuksen ehtojen mukaisesti kohdissa Y41.1, Y42.1 tai Y43.1 mainituista vakuutustapahtumista aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

Y42.2 Bonussäännöt

Näiden bonussääntöjen mukaisesti bonuksellisen Yritysjohdon venevakuutuksen vakuutusmaksua alennetaan tai korotetaan muista vakuutusmuutosperusteista riippumatta (yleisten sopimusehtojen kohta Y16.2).

Bonus nousee 10 % jokaisen vahingottoman vakuutuskauden jälkeen, kuitenkin enintään 70 %:iin. Bonukseen oikeuttavana vakuutuskautena pidetään sellaista vakuutuskautta, jolta perittävä vakuutusmaksu on vähintään 50 % vakuutuksen vuosimaksusta. Yhden vuoden pituinen ajanjakso voi kuitenkin oikeuttaa enintään 10 %:n bonukseen.

Jos vakuutuksesta on maksettu korvausta vakuutustapahtuman vuoksi, bonus alenee 20 % kutakin korvattavaa vakuutustapahtumaa kohti. Bonus ei alene palosta, varkaudesta tai vahingonteosta aiheutuneesta vahingosta.

Bonusoikeus on henkilökohtainen ja se säilyy viisi kalenterivuotta vakuutuksen päättymisvuoden jälkeen.

Y42.3 Vakuutukseen sovelletaan lisäksi venevakuutuksien yhteisiä ehtokohtia Y40.

Lisäturvat

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

Y43.2 Vakuutukseen sovelletaan lisäksi venevakuutuksien yhteisiä ehtokohtia Y40.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Kun vakuutuksenottajana on yksityishenkilö, eläinvakuutukset myönnetään vain jos vakuutuksenottajalla on myös kotivakuutus samassa vakuutussopimuksessa.

Hevosen tapaturmavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Y50.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näissä ehdoissa mainitusta vakuutustapahtumista hevoselle aiheutunut suoranainen eläinvahinko.

Vakuutukseen voi vakuutuksenottajan valinnan mukaan sisältyä vakuutusmäärä tapaturmaisen kuoleman varalta ja/tai tapaturmasta aiheutuneet eläinlääkärikulut sovittuun enimmäismäärän asti. Nämä tiedot merkitään vakuutuskirjaan.

Y50.2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu hevonen.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Kun vakuutuksenottajana on yksityishenkilö, eläinvakuutukset myönnetään vain jos vakuutuksenottajalla on myös kotivakuutus samassa vakuutussopimuksessa.

Hevosen sairausvakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Y51.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näissä ehdoissa mainitusta vakuutustapahtumista hevoselle aiheutunut suoranainen eläinvahinko.

Vakuutukseen voi vakuutuksenottajan valinnan mukaan sisältyä vakuutusmäärä kuoleman varalta ja/tai tapaturmasta ja sairaudesta aiheutuneet eläinlääkärikulut sovittuun enimmäismäärän asti. Nämä tiedot merkitään vakuutuskirjaan.

Y51.2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu hevonen.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos eläinvakuutuksen lisäturva varsalle on erikseen sovittu ja merkitty vakuutuskirjaan.

Y53.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata kohdassa Y53.6 mainituista vakuutustapahtumista vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen eläinvahinko.

Y53.2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainitun eläimen sikiö tai varsa.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Kun vakuutuksenottajana on yksityishenkilö, eläinvakuutukset myönnetään vain jos vakuutuksenottajalla on myös kotivakuutus samassa vakuutussopimuksessa.

Koiran ja kissan sairausvakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Y55.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näissä ehdoissa mainitusta vakuutustapahtumista koiralle tai kissalle aiheutunut suoranainen eläinvahinko.

Vakuutukseen voi vakuutuksenottajan valinnan mukaan sisältyä vakuutusmäärä kuoleman varalta ja/tai tapaturmasta ja sairaudesta aiheutuneet eläinlääkärikulut sovittuun enimmäismäärän asti. Nämä tiedot merkitään vakuutuskirjaan.

Y55.2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu kissa tai koira.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Kun vakuutuksenottajana on yksityishenkilö, eläinvakuutukset myönnetään vain jos vakuutuksenottajalla on myös kotivakuutus samassa vakuutussopimuksessa.

Kissan ja koiran tapaturmavakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan.

Y56.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näissä ehdoissa mainitusta vakuutustapahtumista koiralle tai kissalle aiheutunut suoranainen eläinvahinko.

Vakuutukseen voi vakuutuksenottajan valinnan mukaan sisältyä vakuutusmäärä tapaturmaisen kuoleman varalta ja/tai tapaturmasta aiheutuneet eläinlääkärikulut sovittuun enimmäismäärän asti. Nämä tiedot merkitään vakuutuskirjaan.

Y56.2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu kissa tai koira.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Kun vakuutuksenottajana on yksityishenkilö, eläinvakuutukset myönnetään vain jos vakuutuksenottajalla on myös kotivakuutus samassa vakuutussopimuksessa.

Seuraeläimen sairausvakuutus sisältyy vakuutussopimukseen, kun siitä on sovittu ja se on merkitty vakuutuskirjaan.

Y57.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näissä ehdoissa mainitusta vakuutustapahtumista seuraeläimelle aiheutunut suoranainen eläinvahinko.

Vakuutukseen voi vakuutuksenottajan valinnan mukaan sisältyä vakuutusmäärä kuoleman varalta ja/tai tapaturmasta ja sairaudesta aiheutuneet eläinlääkärikulut sovittuun enimmäismäärän asti. Nämä tiedot merkitään vakuutuskirjaan.

Y57.2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu seuraeläin.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Näitä ehtoja sovelletaan, jos lisäturva on liitetty eläinvakuutukseen ja se on merkitty vakuutuskirjaan.

Lisäturva voidaan liittää eläinvakuutukseen, jos siihen on valittu eläinlääkärikulujen korvaaminen.

Y58.1 Lisäturvan tarkoitus

Lisäturvan tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti eläinlääkärikulut kattavan vakuutuksen voimassaoloaikana syntyviä vakuutetun eläimen fysikaalisia hoitokuluja.

Y58.2 Lisäturvan kohde

Lisäturvan kohteena on vakuutuskirjassa mainittu eläin.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Näitä ehtoja sovelletaan, jos lisäturva on liitetty eläinvakuutukseen ja se on merkitty vakuutuskirjaan.

Lisäturva voidaan liittää eläinvakuutukseen, jos siihen on valittu vakuutusmäärä kuoleman varalta.

Y59.1 Lisäturvan tarkoitus

Lisäturvan tarkoituksena on korvata eläimen arvon menetystä, kun

 • koira tulee tapaturman vuoksi pysyvästi metsästykseen kykenemättömäksi

 • eläin tulee tapaturman vuoksi pysyvästi koulutuksensa mukaiseen hyötykäyttöön kykenemättömäksi

 • näyttelykoiran tai -kissan arvo laskee pysyvästi tapaturman vuoksi

 • jalostuseläin tulee lisääntymiskyvyttömäksi sairauden takia ja eläimellä on voimassa oleva sairausvakuutus, jossa on vakuutusmäärä kuoleman varalta.

Y59.2 Lisäturvan kohde

Lisäturvan kohteena on vakuutuskirjassa mainittu eläin.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

Y61.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa Y61.3 mainituista vakuutustapahtumista aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

Y61.2 Vakuutuksen kohde

Y61.2.1

Vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjassa mainitun tilan metsätalousmaan puusto ja taimikko. Metsätalousmaalla tarkoitetaan metsämaata, kitumaata ja näiden muodostamaan kokonaisuuteen kuuluvaa joutomaata.

Y61.2.2

Vakuutuksen kohteena on myös hakkuupaikalla ja metsä- tai tienvarsivarastossa oleva vakuutuksenottajan omistama, vakuutuskirjassa mainitulta tilalta hakattu puutavara.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

Y62.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa Y62.3 mainituista vakuutustapahtumista aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

Y62.2 Vakuutuksen kohde

Y62.2.1

Vakuutuksen kohteena ovat vakuutuskirjassa mainitun tilan metsätalousmaan puusto ja taimikko.
Metsätalousmaalla tarkoitetaan metsämaata, kitumaata ja näiden muodostamaan kokonaisuuteen kuuluvaa joutomaata.

Y62.2.2

Vakuutuksen kohteena on myös hakkuupaikalla ja metsä- tai tienvarsivarastossa oleva vakuutuksenottajan omistama, vakuutuskirjassa mainitulta tilalta hakattu puutavara.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Y72.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutustapahtumista vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa mainitut muut kulut.

Y72.2 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja muut hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt ja yleisten sopimusehtojen kohdassa F18.1 mainitut henkilöt.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

Y80.1 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja muut hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt ja yleisten sopimusehtojen kohdassa F18.1 mainitut henkilöt.

Y80.2 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu leikkuupuimuri ohjehintaan sisältyvine vakiovarusteineen sekä levike- ja paripyörineen.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

Y90.1 Vakuutuksen tarkoitus

Vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti vakuutuksen kohteelle aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Y90.2 Vakuutetut

Vakuutettuina ovat vakuutuksenottaja ja muut hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt ja yleisten sopimusehtojen kohdassa F18.1 mainitut henkilöt.

Y90.3 Vakuutuksen kohde

Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu moottorikäyttöinen ajoneuvo tai työkone ohjehintaan sisältyvine vakiovarusteineen. Vakiovarusteet ovat vakuutuksen kohteena myös niiden ollessa säilytettävänä lukitussa tai vartioidussa säilytyssuojassa.

Voimassa 1.1.2024 alkaen

Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan.

Y100.1 Vakuutuksen tarkoitus

Matkatavaravakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa Y100.5 mainituista vakuutustapahtumista aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kulut.

Y100.9 Indeksiehto

Jatkuvan vakuutuksen vakuutusmäärät ja -maksu on sidottu elinkustannusindeksiin. Korvaukset eivät ole indeksiin sidottuja.

Indeksiin sitomisella tarkoitetaan vakuutuskauden alusta vakuutusmäärän ja -maksun tarkistamista indeksin pistelukujen välisellä suhteella. Tarkistushetki on vakuutuskauden alkamispäivä. Vuosittain indeksipistelukuna käytetään tarkistushetkeä vähintään neljä kuukautta aiempaa maaliskuun indeksilukua, jota verrataan vuotta aiempaan vastaavaan indeksilukuun.

Jos vakuutuskauden alku on tammi–kesäkuussa, verrataan indeksitarkistuksessa edellisen vuoden ja sitä edellisen vuoden maaliskuun indeksilukuja. Jos taas vakuutuskauden alku on heinä–joulukuussa, verrataan indeksitarkistuksessa saman vuoden maaliskuun ja edellisen vuoden maaliskuun indeksilukuja.

Huom! Yritysjohdon Fenniaturvan ehdon osat Y400, Y410, Y420, Y430, Y440, Y500, Y501, Y510, Y540, Y550, Y560, Y570, Y200, Y220, Y240, Y260, Y270, Y290 ja Y300 löydät täältä: Yritysjohdon Fenniaturva vakuutusehdot: Y400-Y300.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Postiosoite: 00017 FENNIA, Y-tunnus 0196826-7

Pääkonttorin käyntiosoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki

www.fennia.fi

Lataa sivu PDF-muodossa
Vakuutukset ja palvelutVahingotAsiakaspalveluAsiakasedutUsein kysyttyäAjankohtaistaMedialleYritysasiakkaatTietoa FenniastaAvoimet työpaikatBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotTietosuoja ja käyttöehdotSaavutettavuusYksityisyyden suoja puhelinpalvelussaEvästeet