Hyppää sisältöön
  Privathushåll
 • Fennia
 • Fennia Liv
 • Anvisning
Privatkunder Företagskunder
Suomeksi

Logga in

 • Ingångssida
 • Fennia-Livskydd, privatkunder

Gå till toppen

Beräkna pris

1985

Skydd mot bestående arbetsoförmåga

Inget skydd

Skydd vid allvarlig sjukdom

Inget skydd

Livförsäkring för två

Livförsäkringens ersättningsbelopp

100 000 €

En av ditt livs viktigaste försäkringar

Fennia-Livskydd, privatkunder

Effektivt från 7.1.2021

Hur skulle dina närmaste klara sig om du skulle avlida? Hur skulle din vardag förändras om du skulle insjukna allvarligt eller bli bestående arbetsoförmögen?

Det är tur att det kan vara enkelt att påverka framtiden. Med en livförsäkring tryggar du din framtid, oavsett vad som händer.

Livet är inte till för att du ska oroa dig i onödan. Därför gör vi det enkelt för dig och dina närmaste att uträtta ärenden hos oss.

Välj det skydd som passar i din livssituation

Många av våra kunder tecknar en livförsäkring när det finns minderåriga barn i familjen, de har bolån eller när ekonomin i hög grad bygger på en persons inkomster. Vi hjälper dig att ta fram ett skydd som passar ditt liv.

Till Fennia-Livskydd kan du ansluta skydd mot bestående arbetsoförmåga och skydd vid allvarlig sjukdom. Dessa tryggar din utkomst om du blir arbetsoförmögen eller insjuknar allvarligt. Med parskydd får du livförsäkring förmånligare för två personer.

Livförsäkring

 • Tryggar utkomsten för dina närmaste i händelse av din död.

 • Vi betalar ut en engångsersättning från livförsäkringen till förmånstagaren om den försäkrade dör.

 • Du kan teckna försäkringen som parskydd. Det är förmånligare än två separata försäkringar.

 • I parskyddet kan de försäkrade vara till exempel två makar, en förälder och ett barn eller två företagskompanjoner.


Skydd mot bestående arbetsoförmåga

 • Tryggar din levnadsstandard om du skulle bli bestående arbetsoförmögen.

 • Vi betalar ut en engångsersättning.

Skydd vid allvarlig sjukdom

 • Använd ersättningen till det du tycker att du behöver: det kan vara hjälpmedel, stödpersoner eller resor.

 • Vi betalar ut en engångsersättning om du insjuknar allvarligt.

Frågor och svar om Fennia-Livskydd

Ladda ner PDF
Försäkringar och tjänster Skador Kundservice Företagskunder Aktuellt Medietjänster Fenniakoncernen Lediga jobb Briefly in English
© Fennia-konserni
00017 Fennia, Helsingfors
Puhelin: 010 5031
Dataskydd och användarvillkor Tillgänglighet Samtalspriser och integritetsskydd