Hyppää sisältöön
    Personkunder
  • Fennia
  • Fennia Liv
  • Anvisning
Etsi sisällöstä
PrivatkunderFöretagskunder
Suomeksi

Logga in

  • Ingångssida
  • Resor
  • Reseförsäkring

Reseförsäkring

Res utan bekymmer med reseförsäkring. Du hamnar inte i knipa om du blir sjuk eller skadar dig på en resa!
Räkna ut priset och teckna reseförsäkring 

Vi ersätter en annullerad resa utan övre gräns

Om du blir sjuk före avresan ersätter vi kostnader för till exempel biljetter och logi som du har betalat i förskott utan övre gräns.

Reseförsäkring för hela familjen till ett pris

Du får en reseförsäkring för hela familjen till samma pris, oavsett om familjen består av två personer eller fler.

Fennias Reseassistans 24h hjälper dig

Fennias Reseassistans 24h hjälper dig dygnet runt om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall under en resa utomlands.

Du vill ta det lugnt och leva utan bekymmer på semestern och inte grubbla över vad som kan hända. Teckna en reseförsäkring hos oss som passar dig, så ser vi till att du får hjälp snabbt även i jobbiga situationer. Välj en fortlöpande eller en tidsbestämd reseförsäkring enligt hur ofta du reser.

Så här ersätter reseförsäkringen

Resenär-försäkring
Resgods-försäkring
Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader, t.ex. läkarbesök, sjukhusavgifter och läkemedelskostnader.
Ei sisälly
Resenärförsäkringen ersätter sjuktransport till Finland vid allvarliga sjukdoms- och olycksfall. Vänligen låt Fennia godkänna transporten på förhand.
Ei sisälly
Från resenärförsäkringen betalas en engångsersättning ut för bestående men till följd av ett olycksfall under en resa samt för dödsfall till följd av ett olycksfall under en resa eller en allmänfarlig smittsam sjukdom.
Ei sisälly
Resenärförsäkringen ersätter kostnader för en inställd eller avbruten resa när resan ställs in eller avbryts på ett tvingande sätt till följd av en sjukdom, ett olycksfall eller ett dödsfall, eller av att en betydande ekonomisk sakskada drabbat din egendom.
Ei sisälly
Resenärförsäkringen ersätter kostnader för försening från en resa om du inte kommer i tid till utlandsresan eller en anslutande resa för att det färdmedel som du använder försenas av tvingande skäl till följd av ett väderhinder, tekniskt fel eller en trafikolycka.
Ei sisälly
Kris- och evakueringsskyddet ersätter evakueringskostnader när Finlands utrikesministerium rekommenderar att man lämnar området på grund av en plötslig naturkatastrof, ett terrordåd eller en plötslig beväpnad konflikt.
Ei sisälly
Fennias reseassistans 24h hjälper om du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall under en resa utomlands.
Ei sisälly
Resgodsförsäkringen ersätter resgods som går sönder eller blir stulet.
Ei sisälly
Resgodsförsäkringen ersätter kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar om resgodset blir försenat till resmålet mer än 5 timmar.
Ei sisälly
Ansvarsförsäkringen som ingår i resgodsförsäkringen ersätter person- och sakskador som vållats under en resa.
Ei sisälly
Rättsskyddsförsäkringen som ingår i resgodsförsäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål med anknytning till en resa.
Ei sisälly
Du kan utvidga resenärförsäkringen att också omfatta riskfyllda idrottsgrenar samt tävlingar och träningar arrangerade av ett idrottsförbund eller en idrottsförening. Utan utvidgningen gäller resenärförsäkringen bara vid sedvanlig idrott som du utövar för att upprätthålla din fysiska kondition.
Kan väljas
Ei sisälly

I tabellen finns kortfattade uppgifter om försäkringen. Kom i håg att läsa försäkringsvillkoren, där du hittar försäkringens innehåll och villkoren i sin helhet.​​​​​​​

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor

Produktbroschyrer och försäkringsvillkor för reseförsäkring finns nedan. Från länkarna öppnas broschyrernas och villkorens egna webbsidor, men i slutet av sidorna finns också en länk till en pdf-version som du kan skriva ut.

Broschyr - Reseförsäkringar
Försäkringsvillkor - Fenniaskydd: resegods (F20-F100)
Försäkringsvillkor - Fenniaskydd: resenär (F400-F300)
Försäkringsvillkor- Allmänna avtalsvillkor för Fenniaskyddet

Fennias reseassistans 24h är öppen dygnet runt

Blev du sjuk eller råkade du ut för ett olycksfall under resan utomlands? Ingen fara – vi hjälper dig!

Fennias reseassistans 24h hjälper när du behöver vård eller hjälp utomlands.

Vi hänvisar dig till vård där du inte behöver betala för vården. Vid behov hjälper vi om du behöver hjälp med resan tillbaka till Finland.

Läs mer om Reseassistans 24h

Varför teckna reseförsäkring?

I reseförsäkringen ingår två försäkringar: resenärförsäkring och resgodsförsäkring.

  • Resenärförsäkringen ersätter skador som drabbar resenären.

  • Resgodsförsäkringen ersätter skador som drabbar resgodset.

En reseförsäkring är med andra ord ett skydd vid skador som drabbar dig själv eller ditt resgods, såsom olycksfall och sjukdomar eller om ditt resgods går sönder eller blir stulet på resan.

Reseförsäkringen kan gälla antingen endast utomlands eller både utomlands och i hemlandet.

Du kan teckna resenär- och resgodsförsäkringar antingen tillsammans eller separat.

I Fennias reseförsäkring ingår tjänsten Fennias reseassistans 24h. Du får hjälp om du insjuknar eller råkar ut för olycksfall utomlands. Tjänsten hjälper även till exempel med researrangemang om resan avbryts.

På resor i hemlandet får du hjälp av tjänsten FenniaVårdaren vid sjukdoms- eller olycksfall.

När reseförsäkringen är i ordning är det lättare att koppla av och njuta av semestern.

Reseförsäkringens pris

Många faktorer inverkar på reseförsäkringens pris, bland annat försäkringens giltighetsområde, valda försäkringsbeloppsamt om resenärförsäkringen har tecknats för en person eller hela familjen.

Priset påverkas också av om du tecknar en fortlöpande försäkring eller en tidsbestämd försäkring för varje enskild resa. En fortlöpande reseförsäkring är ofta ett förmånligare alternativ om du reser minst två gånger per år.

Sådan resenär, sådan reseförsäkring

Du kan teckna reseförsäkringen antingen som tidsbestämd för en resa eller som fortlöpande. Om du reser regelbundet, är en fortlöpande reseförsäkring absolut det smidigaste alternativet. Ofta är den även billigare än en tidsbestämd reseförsäkring, särskilt om du reser mer än en gång om året.

Reseförsäkringen gäller på semester- och arbetsresor samt på studieresor, t.ex. under studentutbyte. Du kan välja en försäkring enligt dina behov, som gäller även på resor i Finland.

Resenärförsäkringen skyddar dig, resgodsförsäkringen ditt resgods

En reseförsäkring består av en resenärförsäkring och en resgodsförsäkring, som du kan teckna tillsammans eller separat.

Med en resenärförsäkring hamnar du inte i knipa om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall under en resa. När du reser utomlands har du tillgång till Fennias reseassistans 24h och på resor i Finland tjänsten FenniaVårdare.

Resgodsförsäkringen skyddar resgods som du har med på resan inklusive färdbiljetter, pass, visum och inköp du gjort på resan. Du kan välja en resgodsförsäkring som passar dig och som gäller även på resor i Finland.

Du kan teckna reseförsäkringen för hela familjen. Hos oss får du en reseförsäkring för hela familjen för samma pris, oberoende av om familjen består av två personer eller fler.

Du får 25 procent rabatt på hemförsäkringen i fyra år, om du är högst 30 år när du tecknar försäkringen på nättjänsten.

Elektroniskt reseförsäkringskort

Visste du att du inte behöver ha reseförsäkringskortet i plånboken? Du kan beställa ett elektroniskt reseförsäkringskort till din mobil. Om du ännu inte fått ett elektroniskt reseförsäkringskort av oss, kan du beställa det här (på finska) .

Råkade du ut för en skada?

Sjukdomar eller olycksfall utomlandsSjukdomar eller olycksfall i FinlandResgods gick sönder, blev stulet eller försvannInställd resaAvbruten resaFörsening från resa
Se övriga skador

Försäkringar för privatkunder

Fordon och trafik

Lisää aiheesta

Familj och resväska.

Resor

Lue lisää
Försäkringar och tjänsterSkadorKundserviceKundförmånerVanliga frågorAktuelltMedietjänsterFöretagskunderInformation om FenniaLediga jobbBriefly in English
© Fennia
YhteystiedotDataskydd och användarvillkorTillgänglighetIntegritetsskydd vid telefontjänstenKakor